Werkgroepen

 

 

Redactie ‘Rondom de Plaets’
De redactie verzorgt vier keer per jaar het periodiek: 
Schrijft teksten, zoekt daarbij passende foto’s, neemt interviews af, corrigeert binnengekomen artikelen, verzorgt de lay-out en heeft contact met de drukker.
Els Danen, Thieu Dollevoet, Albert Pennings, Jan Suikers
Redactiesecretariaat:e-mail: info@deplaets.nl

Werkgroep genealogie en bidprentjes
De werkgroep genealogie houdt zich binnen de heemkundekring bezig met stamboomonderzoek (=genealogie) in de ruimste zin. 
Dit houdt in: burgerlijke stand nazoeken, stamreeksen maken, computergenealogie (het in de computer inbrengen van stamboomgegevens), napluizen van doop-, trouw- en overlijdensregisters. 
Verzamelen en registreren van alle binnengekomen bidprentjes, rouwadvertenties en rouwbrieven.
Inlichtingen:Theo Cooijmans:  email: theo44@ziggo.nl

Werkgroep foto’s
Verzamelen, verwerken, beschrijven, administreren en dupliceren van de vele binnengekomen foto’s, huizen van Berlicum, Middelrode en Kaathoven met hun eigenaren en bewoners, enz
Foto’s bestellen en computerbewerking.
Er zijn ook foto’s ter inzage op https://deplaets.nl/cgi-bin/beeldbank.pl
Inlichtingen: Astrid van Gaalen: Email: astridvangaalen@hotmail.com

Werkgroep krantenknipsels
Contact Willem Constant.  Email: wimenjose@ziggo.nl                 

Heemkunde voor de jeugd
De schooljeugd en andere jongeren en belangstellenden kunnen gebruik maken van het ‘scholenproject’. 
Dit programma bestaat uit een tekstboek: ‘Van Beerlinghem naar Berlicum’, waarin in het kort de geschiedenis van Berlicum, Middelrode, Kaathoven en Belver staat, alsmede een begin voor stamboomonderzoek.
Hierbij behoort een map met als inhoud:
– een werkmap voor leerlingen met te kopiëren bladen waarop vragen en opdrachten staan en vele foto’s en situatiekaartjes,
– een handleiding voor de begeleidende leerkracht,
– een cd-rom met de opdrachten en foto’s, waarmee de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen.
Inlichtingen: Albert Pennings,  e-mail: info@deplaets.nl

Bibliotheek, archiefbeheer, lezingen, excursies
Het op orde houden van het archief en het mede organiseren van activiteiten.
Inlichtingen: José Constant-Vermeulen,  e-mail: wimenjose@ziggo.nl
                     Christa Arts, e-mail: geertenchrista@live.nl

Archeologie, bodemonderzoek
Het mede bewaken van ‘oudheidkundige’ overblijfselen.
Inlichtingen: Hans van Nuenen,  e-mail: hvannuenen@onsbrabantnet.nl

Werkgroep ‘Bezorgen’
Het bezorgen van de periodieken bij de abonnees, ieder kwartaal een belangrijk werk voor de vereniging.
Inlichtingen: Willemien Pijnenburg e-mail: willemienpijnenburg@ziggo.nl

Computerwerkgroep
Invoeren en bijhouden van alle bestanden die digitaal opgeslagen worden. Onderhoud apparatuur.
Contactpersoon: Jan v Nuenen, e-mail: webmaster@deplaets.nl

Beheer gebouwen en inventarisatie
Contactpersoon: Theo Danen, e-mail: theodanen@hotmail.com

Tentoonstellingen
Contactpersoon: Theo Danen, e-mail: theodanen@hotmail.com

Cartografie: landkaarten en plattegronden
Inlichtingen: Hans van Nuenen,  e-mail: hvannuenen@onsbrabantnet.nl

Verdere werkzaamheden
Verschillende werkgroepleden zijn bezig met allerhande werkzaamheden, soms alleen, soms met kleine of wisselende groepen.
Inlichtingen: secretaris@deplaets.nl