Werkgroepen

Redactie ‘Rondom de Plaets’
De redactie verzorgt vier keer per jaar het periodiek: 
Schrijft teksten, zoekt daarbij passende foto’s, neemt interviews af, corrigeert binnengekomen artikelen, verzorgt de lay-out en heeft contact met de drukker.
Leo van Beek, Els Danen, Thieu Dollevoet, Albert Pennings, Jan Suikers, Tonny van Zoggel, Martijn vd Klok
Redactiesecretariaat:e-mail: info@deplaets.nl

Werkgroep genealogie
De werkgroep genealogie houdt zich binnen de heemkundekring bezig met stamboomonderzoek (=genealogie) in de ruimste zin. 
Dit houdt in: burgerlijke stand nazoeken, stamreeksen maken, computergenealogie (het in de computer inbrengen van stamboomgegevens), napluizen van doop-, trouw- en overlijdensregisters. 
Nevenactiviteiten zijn o.a. bidprentjes, foto’s, huizen met hun eigenaren en bewoners, enz.
Inlichtingen:Theo Cooijmans: Schoffel 33, 5236PN Empel, 073-521 4785, email: theo44@ziggo.nl

Werkgroep foto’s
Verzamelen, verwerken, beschrijven, administreren en dupliceren van de vele binnengekomen foto’s. Foto’s bestellen en computerbewerking.
Er zijn ook foto’s ter inzage op www.deplaets.fotobank-nb.nl
Inlichtingen: Tonny van Zoggel, Hoogstraat 144A, Berlicum, e-mail: azoggel@home.nl

Werkgroep krantenknipsels
Contact Willem Constant.

Werkgroep bidprentjes
Verzamelen en registreren van alle binnengekomen bidprentjes, rouwadvertenties en rouwbrieven.
Inlichtingen: Hedwig Verhagen, e-mail: verhagen-arts@hetnet.nl
                    Theo Cooijmans: Schoffel 33, 5236PN Empel, 073-521 4785, email: theo44@ziggo.nl

Werkgroep huizen met bewoners en eigenaren
Het uitzoeken en registreren van alle huizen die op het grondgebied van Berlicum, Middelrode en Kaathoven hebben gestaan en nog staan. 
Met inbegrip van alle bewoners en de eigenaren van die huizen.
Inlichtingen: e-mail: secretaris@deplaets.nl

Heemkunde voor de jeugd
De schooljeugd en andere jongeren en belangstellenden kunnen gebruik maken van het ‘scholenproject’. 
Dit programma bestaat uit een tekstboek: ‘Van Beerlinghem naar Berlicum’, waarin in het kort de geschiedenis van Berlicum, Middelrode, Kaathoven en Belver staat, alsmede een begin voor stamboomonderzoek.
Hierbij behoort een map met als inhoud:
– een werkmap voor leerlingen met te kopiëren bladen waarop vragen en opdrachten staan en vele foto’s en situatiekaartjes,
– een handleiding voor de begeleidende leerkracht,
– een cd-rom met de opdrachten en foto’s, waarmee de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen.

Inlichtingen: Albert Pennings, Kerkwijk 47A, 5258 KA Berlicum, tel. 073-503 25 60, e-mail: info@deplaets.nl

Archiefbeheer, lezingen, excursies
Het op orde houden van het archief en het mede organiseren van activiteiten.
Inlichtingen: José Constant-Vermeulen, Klaverstraat 18, 5236 XJ Empel, tel. 073-641 05 81, e-mail: wimenjose@ziggo.nl

Archeologie, bodemonderzoek
Het mede bewaken van ‘oudheidkundige’ overblijfselen.
Inlichtingen: Hans van Nuenen, Kelwis 30, 5258 JH Berlicum, tel. 073-503 27 07, e-mail:hvannuenen@onsbrabantnet.nl

Werkgroep ‘Bezorgen’
Het bezorgen van de periodieken bij de abonnees, ieder kwartaal een belangrijk werk voor de vereniging.
Inlichtingen: Willemien Pijnenburg tel. 073-503 3387

Computerwerkgroep
Invoeren en bijhouden van alle bestanden die digitaal opgeslagen worden. Onderhoud apparatuur.
Contactpersoon: Tonny van Zoggel‬, e-mail: azoggel@home.nl

Gegevensinvoer computer
Contactpersoon: Tonny van Zoggel, e-mail: azoggel@home.nl

Beheer gebouwen en inventarisatie
Contactpersoon: voorzitter

Tentoonstellingen
Contactpersoon: Theo Danen, e-mail: theodanen@hotmail.com

Cartografie: landkaarten en plattegronden
Inlichtingen: Hans van Nuenen, Kelwis 30, 5258 JH Berlicum, tel. 073-503 27 07, e-mail: hvannuenen@onsbrabantnet.nl

Bibliotheek
Contactpersoon: José Constant

Verdere werkzaamheden
Verschillende werkgroepleden zijn bezig met allerhande werkzaamheden, soms alleen, soms met kleine of wisselende groepen.
Inlichtingen: secretariaat