Uitgaven.

Uitgaven van heemkundekring De Plaets, Berlicum-Middelrode 

50 jaar Heemkundekring De Plaets
In 2017 vierde Heemkundekring De Plaets zijn 50-jarig jubileum. 
Ter gelegenheid daarvan is een boek uitgebracht over 50-jarige bruiloften in Berlicum/Middelrode in de periode maart 1967- maart 2017. 
De laatste anderhalf jaar is hard gewerkt om de gegevens (personalia, foto’s, verhalen) te verzamelen. 
Omstreeks 220 echtparen worden zo in beeld gebracht.
Het boek met de titel ’50 jaar in voor- en tegenspoed’ biedt een gevarieerd beeld van het fenomeen gouden bruiloften, een mooi stuk ‘lokale’ geschiedenis. Het is een prachtige uitgave met 260 pagina’s in hardcover. 
Voor iedere familie is het een mooi naslagwerk, ook voor de kinderen en (achter)kleinkinderen van het gouden paar. 
Het is een blijvende herinnering! 
Het boek is verschenen op 13 oktober 2017, bij de opening van de tentoonstelling over hetzelfde thema. De prijs is 22,50 euro.
Wanneer u het boek toegestuurd wilt hebben, gelieve u het boek en de verzendkosten (5 euro) vóóraf te betalen
bij de Rabobank op IBAN-nummer NL 46 RABO 0106902733 t.n.v. Heemkundekring De Plaets. 
Wilt u bij het betalingskenmerk duidelijk uw naam, adres en postcode opgeven!

U kunt uw bestelling telefonisch opgeven bij: Willemien Pijnenburg (073-5033387) of Thieu Dollevoet (073-5038368

De volgende boeken zijn nog verkrijgbaar:

Ze zijn te verkrijgen bij de heemkundekring op dinsdagochtend in Den Durpsherd en onder andere bij boekhandel Mieke Wijgergangs in Berlicum:

‘Berlicum, zwerftocht door het verleden’, deel II: € 22, –
Uitgebreid historisch overzicht vanaf het jaar 1713.

‘Dagboek rond de bevrijding van Berlicum’: € 17, –
De bevrijding van Berlicum en Middelrode van dag tot dag, met vele dagboekfragmenten en verslagen van ooggetuigen en foto’s.

‘Het herengoed Veebeek te Berlicum’: € 12,–
De geschiedenis van Veebeek en haar bewoners door de eeuwen heen.

‘De twee kastelen ter Aa te Berlicum’: € 15, –
Het ontstaan, de ontwikkeling en het verval van de belangrijkste gebouwen van Berlicum.

‘Van Beerlinghem naar Berlicum’: € 10,–
Enkele hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van Berlicum, Middelrode, Kaathoven en Belver, in kort bestek. 

Evenals een aanzet tot stamboomonderzoek.
‘Van Beerlinghem naar Berlicum’, lessenpakket voor basisschoolleerlingen: € 12,50
Dit lessenpakket bevat dertien lessen met vragen en opdrachten voor basisschoolleerlingen, aansluitend op het gelijknamige tekstboek.
Ze kunnen de bijgevoegde cd-rom gebruiken en het geheel bevat ook een handleiding voor de begeleidende leerkracht.

‘Beknopte geschiedenis van Seldensate’: € 2,50
Samenvatting in brochurevorm van het uitverkochte boek.

‘Fiets- en wandelroutes langs monumenten in Berlicum, Middelrode en Kaathoven’:  € 2, –
’25 Jaar Zorgcentrum Berlerode / 700 Jaar Ouderenzorg in Berlicum en Middelrode ‘: €7,
Geschiedenis van de armen- en ouderenzorg in Berlicum en Middelrode.

‘Balkum vruger en nou’: € 12, –
Fotoboek met afbeeldingen van vroeger en dezelfde situatie nu.

‘Wederopbouw 1944-1956’: € 15, –
Geschiedenis van de opbouw van Berlicum en Middelrode in de naoorlogse periode.
Alle gebouwen zijn uitgebreid beschreven met vele afbeeldingen.

‘Paardenverzekering en veeverzekering’: € 7, –
Werk over de collectieve verzekering van het vee.

‘Het was mijn roeping’: € 20, –
Het verhaal van alle paters, priester, broeders, fraters en zusters uit Berlicum en Middelrode.

‘Rondom de Plaets’: Het periodiek van heemkundekring 
De Plaets verschijnt vier keer per jaar vanaf 1990. De meeste oude nummers zijn nog verkrijgbaar, soms tweede hands of gekopieerd. € 5,00.

‘De canon van Berlicum en Middelrode’: 
De geschiedenis van Berlicum en Middelrode gezien door 50 vensters. € 12,-

‘Sporen’: Religieuze monumenten uit de gemeente Sint-Michielsgeste, € 5,-

‘KBO’: jubileumboek van van de Bond van Ouderen, € 5,–

De dvd over de “Verdwenen winkeltjes en vele verenigingen van Berlicum en Middelrode”, is eveneens nog verkrijgbaar. € 10,–.

 

 De volgende boeken zijn uitverkocht en op het archief van de heemkundekring ter inzage beschikbaar:

‘Bij ons thuis op De Kleine Wamberg’
Toinette Loeffen en heemkundekring De Plaets, verhalen van de familie Loeffen van de Wamberg

 ‘Berlicum, zwerftocht door het verleden’, deel I: Uitverkocht (soms goede tweedehandse op voorraad)
Uitgebreid historisch overzicht van Berlicum met de gehuchten Middelrode, Kaathoven en Belver tot het jaar 1713.

‘De Wamberg te Berlicum; het landgoed en zijn eigenaren’: Uitverkocht
Uitgebreide geschiedenis van het landgoed de Wamberg, het kasteel en de vele eigenaren en bewoners. Veel foto’s en situatieschetsen.

‘De Huijsinghe Seldensath’ 
De geschiedenis van kasteel Seldensate in Middelrode met de bewoners en eigenaren.

‘Berne en Berlicum’
De 750-jarige geschiedenis van de pastorale zorg van Berne over Berlicum en Middelrode.

‘Berlicum in oude ansichten’
Een wandeling door Berlicum en Middelrode aan de hand van 70 oude ansichten en foto’s.

‘Berlicum, 5 eeuwen onderwijs’
Het verhaal van het onderwijs en haar gebouwen in Berlicum en Middelrode de laatste vijf eeuwen.

‘Kroniek van het Liefdesgesticht St. Vincentius te Berlicum, 1857-1977’ 
Korte geschiedenis van het zusterklooster van Berlicum.

N.B.
Foto’s, artikelen en delen van uitgaven van heemkundekring ‘De Plaets’ mogen ten dienste van de voorlichting en publicatiedoeleinden over Berlicum en Middelrode gebruikt worden. Dit alleen met vermelding van de bron en schrijver, na schriftelijke toestemming.


Wilt u een van bovengenoemde boeken of tijdschriften bestellen of inlichtingen erover vragen, kan een email gestuurd worden naar info@deplaets.nl . Soms zijn van uitverkochte werken gebruikte exemplaren beschikbaar