Bij het samenstellen van artikelen en andere bijdragen aan ons tijdschrift ‘Rondom de Plaets’ wordt door de redactie een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Er wordt gebruik gemaakt van archiefbronnen en ander documentatiemateriaal dat afkomstig is van (oud)inwoners van Berlicum en Middelrode en hun naasten.
Bij het plaatsen van foto’s hanteren wij het uitgangspunt dat er toestemming wordt gevraagd voor publicatie in ‘Rondom de Plaets’.
Wanneer u als lezer een foto aantreft waarbij dit naar uw mening niet gebeurd is, verzoeken wij u contact op te nemen met: secretaris@deplaets.nl