Ontstaan

Voordat in 1967 heemkundekring De Plaets werd opgericht, waren er al verschillende dorpsgenoten die zich met vormen van heemkunde bezighielden.
In 1967 richtten Jos van Lith, hoofd van de Milrooijse jongensschool, Maria Schel-van Pinxteren, Sabine van Pinxteren, Jan Steenbergen, Jos Douwes en Wim van der Heijden een heemkundekring op.
De grote voortrekker van de kring was Wim van der Heijden, ondersteund door zijn vrouw Annie.
Hij was 38 jaar voorzitter en heeft enorm veel werk verzet.
Hij was erg actief in de archieven, heeft twee dikke handboeken over de historie van Berlicum gepubliceerd (Berlicum, Zwerftocht door het verleden I en II).
Beide boeken, gepubliceerd in 1982 en 1984, worden nog steeds gevraagd. .

Op 1 januari 1982, ruim 15 jaar na de oprichting van de heemkundekring, werd door de leden het besluit genomen om de vereniging een naam te geven.
Eenstemmig werd gekozen voor de naam ‘De Plaets’, de oudste kern van het dorp. Het huidige periodiek heeft de naam ‘Rondom de Plaets’, gestart in 1989.
Al direct na de start van ´Rondom de Plaets´ werden veel positieve reacties ontvangen.
Dit periodiek, dat sindsdien ononderbroken verschijnt en hoog gewaardeerd wordt door de abonnees, vormde in 1996 helaas ook de aanleiding voor een pijnlijke breuk binnen het bestuur.
Dat leidde tot het oprichten van de Historische Vereniging Berlicum Middelrode.
Er is op uitvoerend niveau afstemming tussen beide verenigingen .
Dat geldt ook binnen het overleg van de vijf heemkundekringen in de gemeente Sint-Michielsgestel.