Lid / Abonnee worden

Belangstellenden mogen vrijblijvend op de inloop ochtenden op dinsdag een kijkje komen nemen,
de sfeer proeven en uitzoeken waar de belangstelling naar uit gaat.
Actieve medewerkers zijn altijd welkom, men kan werkzaamheden verrichten op velerlei gebied.

Kosten:
Berlicum en Middelrode:      € 23,00 Automatische afschrijving, met rekening € 26,00
Postabonnement:                 € 38,00 Automatische afschrijving, met rekening € 41,00
Buitenland:                            € 41,00
Zonder automatisch incasso €  3,00 extra.

Alles inclusief vier keer per jaar het periodiek ‘Rondom de Plaets’.
Losse nummers; € 6,00

Betaling naar Rabobank NL 46 RABO 01069 02 733

Aanmeldingen, informatie ook per e-mail: secretaris@deplaets.nl of info@deplaets.nl