Kort verslag Nieuwjaarsoverleg De Plaets op 8 januari 2019

Voorzitter, Theo Danen,  opent en wenst ieder een gezond en gelukkig nieuwjaar en spreekt de hoop uit voor een succesvol jaar. 
Vervolgens staat hij stil bij het overlijden van Arie Quirijns, de jarenlang actief geweest is voor de Plaets bij de werkgroep archeologie.  
In 2018 hebben we stappen gezet om de digitalisering van het archief voor te bereiden. 
Op 4 januari 2019 is De Plaets aanwezig geweest op de Nieuwjaarsbijeenkomst in Den Durpsherd. 
Er zijn boeken verkocht, 20 periodieken met een inschrijvingsformulier uitgereikt. 
Er wordt een vervolg verwacht. 
Jan van Nuenen, onze webmaster, vertelt over de nieuwe opmaak van onze website. 
Thieu Dollevoet, secretaris, vertelt vervolgens dat het enorm belangrijk is om extern bekendheid te geven aan onze nieuwe website. 
Er heeft een kort artikeltje gestaan, eind december 2018, in De Brug. Ieder wordt gevraagd op de website te kijken en ervoor te zorgen dat met regelmatig berichten richting de secretaris komen die deze naar de webmaster  stuurt om te plaatsen. 
Het moet een echte interactieve website zijn en blijven! Dat vraagt actieve inzet van ons allemaal! 
Ook het plaatsen van foto´s Wie Wat Waar is nuttig om te gaan doen. 
Er is contact geweest met heemkundekring Rosmalen over het oorlogsdagboek van Rita Bijnen. 
Het is wél van belang te kijken naar onze uitgave van de oorlogsverhalen om hierover een juiste beslissing te nemen hoe hiermee verder te gaan.

In oktober 2019 komt Market Garden aan bod. Daar gaan we een tentoonstelling voor inrichten. 
We zoeken nog naar een geschikte locatie. 
In den Durpsherd is een zaalruimte gereserveerd van 14 tot en met 27 oktober 2019. 
De gemeente heeft een potje voor beschikbaar gesteld.

Het boektraject Kroegen in Berlicum en Middelrode vanaf 1800 loopt..

Ook dit jaar is het weer Open Monumentendag, zondag 8 september 2019. 
Het gaat over ´huizen van plezier´. De  gemeente wil aandacht voor de 1629 route. 
Er is een nieuwe uitgave van de fietsroute linie 1629 ontwikkeld en beschikbaar, kosten 6.95 euro.

Op 4 mei, Dodenherdenking,  is de Plaets dit jaar aan de beurt. 
Er is contact geweest tussen de voorzitters van het comité Dodenherdenking en De Plaets. 
In dit verband  is nog steeds info nodig van wethouder Ed Mathijsen over de oorlogsgraven op het kerkhof aan de Sassenheimseweg. De secretaris stuurt een bericht aan Mathijsen.

Morgen, 9 januari is er een interessante lezing in Nistelrode van drs. R. kerstens, bioloog, met als titel Feesten, planten en beesten. Wellicht iets voor De Plaets op de voorjaarslezing eind maart 2019.

De heemkundekringen worden door de gemeente weer betrokken bij de naamgeving van nieuwe straten. Dit blijft alertheid vragen.

De voorzitter heeft de afgelopen 2 jaar een lezing verzorgd, waar de tekst nog ingesproken moet worden. Dit wordt dit wordt het komend jaar nader vorm gegeven.

Erwin Frunt, BaMi, heeft gevraagd om foto en tekst over archeologische vondsten. 
In goed overleg werken we daar als de Plaets aan mee.

Rien van der Voort, adviseur ICT van De Plaets,  vertelt over de activiteiten digitalisering archief met het Zijper systeem. Hij heeft daarover contact met Gerard van Nes, eigenaar Zijper systeem. 
Er wordt een proef voorbereid met foto´s. Ook komt er nog een presentatie voor alle werkende leden. Daarnaast wordt een afspraak met heemkunde Boxtel gemaakt om gerichte informatie te krijgen over hun en onze  start met het Zijper systeem.