Inhoudsopgave van de reeds verschenen periodieken tot en met 2015.

De artikelen zijn – na de naam van de schrijver m/v –
gerangschikt op onderwerp en de jaargang en de bladzijden staan daarachter aangegeven.

01 AUTEUR – TITEL – JAAR – BLADZIJDE.

02 GEOLOGIE – OPGRAVINGEN – EN BODEMVONDSTEN

03. GESCHIEDENIS VAN BERLICUM – MIDDELRODE – KAATHOVEN
03.1. BELANGRIJKE (HISTORISCHE) PERSONEN
03.2 BESTUUR GEMEENTE BERLICUM EN PROVINCIE EN POLITIEK
03.3. LANDGOEDEREN, HOEVEN, STAMHUIZEN, KERKEN, GEBOUWEN, MONUMENTEN, MOLENS, ENZ

04. KERKGESCHIEDENIS
04.1. KATHOLIEK
04.2. PROTESTANT
04.3. ANDERE

05. RECHTSGESCHIEDENIS
05.1. ERFENIS
05.2. VANDALISME
05.3. CLASSIS
05.4. TRAGISCHE ONGEVALLEN
05.5. NOTARISSEN
05.6. KADASTER EN SITUATIEKAARTEN

06. KRIJGSGESCHIEDENIS
06.1 VERHALEN
06.2 KRIJGSGEVANGENEN
06.3 EVACUATIE
06.4 ONDERDUIKERS
06.5. VOEDSELVOORZIENING
06.6. OOSTFRONT
06.7. VERZET
06.8. INDIËGANGERS
06.9. WEDEROPBOUW

07. ECONOMISCHE GESCHIEDENIS
07.1. LANDBOUW EN VEETEELT
07.2. NIJVERHEID, BEDRIJVEN, INDUSTRIE, P.T.T.
07.3. VERKEER EN VERVOER
07.4. GELDWEZEN

08. SOCIALE GESCHIEDENIS
08.1. GILDEN, SCHUTTERIJEN, HARMONIE, VERENIGINGEN
08.2. BRANDWEER
08.3. HONDERDJARIGEN
08.4. FEMINISME
08.5. BRUILOFTEN
08.6. ZORG en HUISARTSEN
08.7. VONDELINGEN
08.8. MISVERSTANDEN
08.9. EMIGRATIE
08.10. PLAGGENHUTTEN

09. CULTUURGESCHIEDENIS
09.1. ONDERWIJS EN OPVOEDING
09.2. KUNSTEN, SCHRIJVERS, ONTWERPERS
09.3. ONTSPANNING, PORT, SPORTVERENIGINGEN
09.4. KERMIS, PAROCHIEHUIS, TONEEL, FUNCTIONARISSEN

10. VOLKSKUNDE
10.1. VOLKSGEBRUIKEN
10.2. VOLKSGELOOF
10.3. VOLKSWETENSCHAP

11.TAAL- EN LETTERKUNDE
11.1 VERHALEN OF HERINNERINGEN VAN OF OVER PERSONEN
11.2. GEDICHTEN EN LIEDEREN

12. NAAMKUNDE
12.1. STRAATNAMEN
12.2. PERSOONSNAMEN EN FAMILIENAMEN
12.3. PLAATSNAMEN EN TERREINNAMEN

13. GENEALOGIE
13.1. WERKGROEP
13.2. STAMBOOMONDERZOEK
13.3. KWARTIERSTATEN, STAMREEKSEN, NAGESLACHT

14. GEMEENTEWAPEN – GEMEENTEVLAG

15. HKK ‘DEPLAETS’
15.1. AKTIVITEITEN
15.2. PERSONALIA EN IN MEMORIAM
15.3. BRABANTS HEEM

16. BIBLIOGRAFIE
16.1. BOEKBESPREKING
16.2. FOTO’S IN HET PERIODIEK.

01.AUTEUR – TITEL – JAAR – BLADZIJDE.

02.GEOLOGIE – OPGRAVINGEN – EN BODEMVONDSTEN
Heijden, Wim van der: ‘Hoeve ‘Overbeke’ in Middelrode’, 1991 – 23
Heijden, Wim van der: ‘De ‘Samen-op-Weg’-kerk’, 1996 – 29
Heijden, Wim van der: ‘Historische nederzetting Zandstraat/Dreef’, 1997 – 106
Heijden, Wim van der: ‘De ‘Samen-op-Weg’-kerk’, 1997 – 49
Heijden, Wim van der: ‘De ‘Samen-op-Weg’-kerk,’ 1998 – 33
Heijden, Wim van der: ‘Protestantse kerk’, 1998 – 33
Heijden, Wim van der: ‘Afsluiting archeologische opgravingen bij S.O.W.’, 1998 – 61
Werkgroep archeologie: ‘Wassen en nummeren van de archeologische vondst’, 1999 – 1
Heijden, Wim van der: ‘Voorfase van de opgravingen bij S.O.W.-kerk’, 2001 – 122
Werkgroep archeologie: ‘Archeologische belevenissen’,
Pennings, Albert: Archeologie in het Beekdal in Berlicum en Middelrode; overzicht van archeologische vindplaatsen en waardevolle gebieden in ons Aa-dal, 2007 – 24
Ven, Marijke v.d.: Het archeologisch onderzoek in Middelrode, 2008 – 63
Nuenen, Hans van: Archeologische begeleiding rond de meanderende Aa, 2009 – 111
Danen, Theo: ‘Een bijzondere vondst in Middelrode’, 2012-56
Hans van Nuenen: ‘Een opgraving aan de achterweg’, 2014- 43

03 GESCHIEDENIS VAN BERLICUM – MIDDELRODE – KAATHOVEN

Mikkers, Jan: ‘Archief van de gemeente Berlicum’, 1989 – 8
Wijgergangs, Harry: ‘Brandweer in 1824’, 1991 – 46
Heijden-Bijnen, Anny van der: ‘Berlicum in 1891 – zie ook Reactie’, 1991 – 63
Peters, Martien: ‘Reactie op ‘Berlicum in 1891’, 1991 – 104
Leest, Jan v.d.: ‘Berlicum in 1601’, 1992 – 121
Leest, Jan v.d.: ‘Beleg van Den Bosch – (Berlicum) 1601’, 1992 – 121
Heijden, Wim van der: ‘Kaathoven’, 1993 – 61
Heijden, Wim van der: ‘Kaathovens vroegste ontwikkeling’, 1993 – 78
Heijden, Wim van der: ‘Toren weg, straat komt’, 1993 – 115
Heijden, Wim van der: ‘Balkums oud nieuws’, 1994 – 25
Velden, pater G.M. v.d.: ‘Zestiende eeuw in Berlicum’, 1995 – 44
Heijden, Wim van der: ‘Zelfstandig Berlicum sinds 1400 jaar’, 1995 – 104
Heijden-Bijnen, Anny van der: ‘Berlicum blijft zelfstandig in 1829’, 1995 – 114
Heijden, Wim van der: ‘Berlicum en de Vrede van Munster’.(1648), 1998 – 35
Heijden, Wim van der: ‘Berlicum en de Vrede van Munster’.(1648), 1998 – 38
Leest, Jan v.d.: ‘Zoenbrief uit 1617’, 1998 – 59
Heijden, Wim van der: ‘Oud Balkums nieuws’, 1998 – 80
Heijden, Wim van der: ‘Middelrode kern verplaatst’, 1998 – 90
Redactie: ‘Eeuwwisseling in Berlicum-Middelrode rond 1900’, 1999 – 65
Redactie: ‘Eeuwwisseling in Berlicum-Middelrode rond 2000’, 1999 – 97
Loo, M.W. van de: ‘Berlicum en Middelrode 1950,’ 2000 – 71
Heijden, Wim van der: ‘De ‘Plaetse’ voor 1240′, 2001 – 43
Heijden, Wim van der: ‘Gewadsestraat, nu een pad’, 2001 – 56
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse oorsprong – op zoek naar’, 2002 – 26
Hendriks, Wim: ‘Berlicum was er bij tijden beroerd aan toe’, 2003 – 18
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat in oud Balkum’, 2001 – 50
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 88 in oud Balkum – P&A Baaten’, 2001 – 92
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 90 en 100 in oud Balkum’, 2001 – 120
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 73 t.m.87 in oud Balkum’, 2002 – 110
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 99 in oud Balkum’, 2002 – 24
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 69 in oud Balkum’, 2003 – 22
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 57’, 2003 – 62
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 48’, 2003 – 90
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 50’, 2003 – 116
Heijden, Wim van der: ‘Ontginningen in ’t Woud’, 2003 – 43
Heijden, Wim van der: ‘Ontginningen in ’t Woud’, 2003 – 80
De familie Marggraff in Berlicum, Middelrode en Kaathoven, 2004 – 26
Bouw van de schuurkerk, 2004 – 86
Heijden, Wim van der († 2005), bewerkt door Kees Loeve: Watermolen Ter Steen in Middelrode 2007 – 11
Mogelijk Isodoor van Mens!: Lofzang op de standaardmolen 2007 – 64
Heijden , Wim van der:(† 2005): De Gouden Leeuw (1) 2007 – 117
Redactie: ‘Berlicum in de 15de eeuw’, 2014- 24
Wim v.d. Heijden †: ‘Bewoning en bewonersaantallen in de 15e eeuw’, 2014- 56

3.1. BELANGRIJKE (HISTORISCHE) PERSONEN

Heijden, Wim van der: ‘Stadhouder Willem III op hoeve ‘Elzenburg”, 1992 – 62
Leest, Jan van der: ‘Commissaris der Koningin’, 1996 – 64
Heijden, Wim van der: ‘Kroningsfeesten Wilhelmina in 1898’, 1998 – 64
Heijden, Wim van der: ‘Geboortefeest Juliana in Berlicum in 1909’, 1999 – 24
Bestuur: ‘In memoriam verzetsman Martien der Kinderen’, 2001 – 90
Leo van Beek en Albert Pennings: ‘In dienst van de Paus. Zouaven uit Berlicum en Middelrode’, 2013 – 16

3.2. BESTUUR GEMEENTE BERLICUM EN PROVINCIE EN POLITIEK

Heijden Wim van der: Berlicumse bestuurders met hun secretaris door vier eeuwen:1615-1715-1815-1915 * 1616-1716-1816-1916, 2004 – 39+791617-1717-1817-1917, 2004 – 131
Heijden Wim van der: + 2005: Berlicumse bestuurders door vier eeuwen: 1630-1730-1830-1930—1631-1731-1831-1931—1632-1732-1832-1932—1633-1733-1833-1933; – 2008-39-67-107-135
Heijden, Wim van der, † 2005 en Albert Pennings: 500 Jaar Heerlijkheid, Berlicum-Middelrode-Kaathoven 2006 -(2) – 14
Pennings, Albert: 500 Jaar Heerlijkheid, Berlicum-Middelrode-Kaathoven (Slot), 2005 – 54
Bestuur: Berlicumse bestuurders; 2009 – 39 / 67 / 107 / 135.
Heijden, Wim van der (†2005): Berlicumse Bestuurders door de jaren heen, 2010 – 39, 67, 95, 135
Wim van der Heijden (†2005): Berlicumse bestuurders door vier eeuwen 1642-1742-1842-1942-1643-1743-1843-1943-1644-1744-1844-1944-1645-1745-1845-1945, 2011 – 27 – 67 – 95 – 135
Redactie: ‘Bestuurders 1646-1746-1846-1946’, 2012-26
Redactie: ‘Bestuurders 1647-1747-1847-1947’, 2012-67
Redactie: ‘Bestuurders 1648-1748-1848-1948’, 2012-95
Redactie: ‘Berlicumse bestuurders met hun secretarissen’, 2013 – 27-55-95-133
Zomers, Albert: ‘Balkumse Beer – afscheid van’, 1995 – 131
Heijden, Wim van der: ‘Uitgifte ‘gemeint’ in 1300-plaatselijk bestuur’, 2000 – 99
Heijden, Wim van der: ‘Voormalige bestuurders’, 2000 – 39
Heijden, Wim van der: ‘Voormalige bestuurders’, 2000 – 67
Heijden, Wim van der: ‘Voormalige bestuurders’, 2000 – 95
Heijden, Wim van der: ‘Voormalige bestuurders’, 2000 – 135
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1605-1705-1805-1905’, 2001 – 67
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1604-1704-1804-1904’, 2001 –
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1606-1706-1806-1906’, 2001 – 95
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1607-1707-1807-1907’, 2001 – 135
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1608-1708-1808-1908’, 2002 – 39
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1609-1709-1809-1909’, 2002 – 91
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1610-1710-1810-1910’, 2002 – 131
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1611-1711-1811-1911’, 2003 – 39
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1612-1712-1812-1912’, 2003 – 67
Heijden, Wim van der: ‘Berlicumse bestuurders in 1613-1713-1813-1913’, 2003 – 93
Heijden, Wim van der: (†2005): Berlicumse bestuurders en hun secretarissen door vier eeuwen: 1626-1627-1628-1629 – 1726-1727-1728-1729 – 1826-1827- 1828-1829 –
1926-1927-1928-1929 – 2007 – 39, 67, 107, 135
Heijden, Wim van der: † 2005: Berlicumse bestuurders met hun secretarissen door vier eeuwen,1622, 1722, 1822, 1922- 1623, 1723, 1823, 1923, 1624, 1724, 1824, 1924, 1625, 1725, 1825, 1925 – 2006 – blz. 39, 67, 95, 135,
Redactie: ‘Bestuurders 1646-1746-1846-1946’, 2012-26
Redactie: ‘Bestuurders 1647-1747-1847-1947’, 2012-67
Redactie: ‘Bestuurders 1648-1748-1848-1948’, 2012-95
Redactie: ‘Berlicumse bestuurders met hun secretarissen’, 2013 – 27-55-95-133

3.3. LANDGOEDEREN, HOEVEN, STAMHUIZEN, KERKEN, GEBOUWEN, MONUMENTEN, MOLENS, ENZ

Heijden, Wim van der: ‘Hoeve ‘Overbeeke’ aan de Dreef’, 1989 – 27
Heijden, Wim van der: ‘Hoeve ‘Overbeke op Beekveld’, 1995 84
Heijden, Wim van der: ‘Hoeve ‘Elzenburg’ zie stadhouder Willem III’, 1992 – 62
Peters, Martien: ‘Rondom de Toren’, 1990 – 50
Heijden, Wim van der: ‘Stamhuis van Boselie’, 1992 – 41
Heijden, Wim van der: ‘Patronaatsgebouw of bondsgebouw’, 1993 – 2
Heijden, Wim van der: ‘Parochiehuis – Den Durpsherd’, 1993 – 11
Heijden, Wim van der: ‘Achterweg 6,’ 1998- 2
Heijden-Bijnen, Anny van der: ‘Seldensate herinnering aan de bewoners’, 1999 – 2
Heijden, Wim van der: ‘Seldensate – de duif op de duiventoren’, 2001 – 58
Heijden, Wim van der: ‘De Mirrooise molen – Heintjes meule -‘, 2001 – 99
Heijden Wim van der: 2005: Molens en maalderijen in Berlicum en Middelrode, 2006 – 104
Heijden-Bijnen, Anny van der: Herkenningspunt voormalige schuurkerk, 2008 – 3
Heijden, Wim van der: De Gouden Leeuw te Berlicum (2), 2008 – 16
Heijden, Wim van der: De standerdmolen in Berlicum, 2008 – 24
Heijden, Wim van der en Theo Cooijmans: Molenaar en/of eigenaar op de standerdmolen,2008 – 25
Redactie: Reacties op artikel Gouden Leeuw, 2008 – 43
Heijden, Wim van der: De Gouden Leeuw te Berlicum (3) 2008 – 46
Loeve, Kees: Exterieur van de standerdmolen, 2008 – 54
Loeve, Kees, opgeschreven door: Herinneringen aan de standerdmolen van Toon van Osch, 2008 – 56
Heijden – Bijnen, Anny van der: De Gouden Leeuw te Berlicum (4), 2008 – 88
Heijden, Wim van der, aangevuld door Kees Loeve: Molen in de Kerkwijk, “De meule vanVink”, 2008 – 111
Heijden, Wim van der: Een slotje “’t Groen Huiske”, 2009 – 99
Heijden, Wim van der (†2005), Albert Pennings: Van ‘Steenen Camere’ tot ‘Casteel’, 2010 – 43
Bertens, Jos: Boerderij Eikenlust te Berlicum, een oude hoeve met speelhuis, 2010 – 71
Danen, Els: Familie Danen en Eikenlust op de Loofaert, 2010 – 83, 108
Wim van der Heijden, Albert Pennings en Jan Steenbergen: Kasteel Beekveld, 2011 – 114
Wim van der Heijden†2005-Albert Pennings: Café De Prins, 2011 – 71
Leo Sluijmer: Van Spurkstraat 9 naar Spurkstraat 90, 2011 – 80oeve, Kees: ‘De verdwenen windmolen in de Hasselt’ 2012-3
Loeve, Kees: ‘De Engelandse watermolen’, 2012-6
Heijden, Wim v.d.: Het herenhuis “Zwanenburg”’, 2012-14
Heijden, Wim v.d.: ‘Het Spartelgat in Middelrode’, 2012-89
Ton Lensvelt  (Dussen) en Marcel Lensvelt (Nieuw Zeeland),
Thieu Dollevoet: ‘Het geslacht Lensvelt te Berlicum’, 2013 – 38
Wim v.d. Heijden†: ‘De Lochtse Hoeve’, 2013 – 59
Theo Danen, Albert Pennings: ‘Het Zeebroek’, 2013 – 112
Wim v.d. Heijden †: ‘De Wielse Hoeve of huis op het Beekvelt’, 2014- 48

04 KERKGESCHIEDENIS

4.1. KATHOLIEK

Heijden, Wim van der: ‘Schenkingen aan kerk enz,’ 1990 – 17
Hurk, Alphons W. van der: ‘Parochie Middelrode 40 jaar zelfstandig’, 1990 – 66
Wijgergangs, Tiny: ‘Bidprentjes’, 1993 – 65
Pastorie r.-k.: ‘de bouw’ 1995 – 53
Heijden, Wim van der: ‘Pastoors in Berlicum en Middelrode’, 1996 – 57
Baeten, A. abt: ‘Pastoor Hoek …in memoriam’, 2000 – 84
Fotogroep: ‘Vijf kloosterzusters v.d. Boom – v.d.Veerdonk’, 1996 – 110
Fotogroep: ‘Priesterfeest Nic. Smulders in 1936’, 1996 – 75
Heijden, Wim van der: ‘Neo-barok altaar in Petruskerk te Berlicum’, 2000 – 27
Redactie: ‘Tekst bidprentjes G. v. Zoggel en zijn vrouw’, 2001 – 21
Heijden, Wim van der: ‘De schuurkerk in de Doornhoek’, 2002 – 113
Heijden, Wim van der: ‘De schuurkerk in de Doornhoek’, 2003 – 25
Pennings, Albert: ‘Geschonken bidprentjes’, 2009 – 3.
Pennings, Albert: aanvulling op ‘Het was mijn roeping’, 2009 – 27
Albert Pennings: De heilige Cunera in Kaathoven en Berlicum, 2011 – 99
Leo van Beek en Albert Pennings: ‘In dienst van de Paus. Zouaven uit Berlicum en Middelrode’, 2013 – 16
Thieu Dollevoet: ‘Het Jaargetijdenboek van de parochiekerk’, 2014-24
Leo van Beek: “Maar de toren blijft’, 2015-123

4.2. PROTESTANT
Heijden, Wim van der: ‘350 jaar protestantse gemeente Berlicum’, 1998 – 116
Heijden, Wim van der: ‘Oude kerk op “De Plaets’, 2001 – 28

4.3. ANDERE

5 RECHTSGESCHIEDENIS

5.1. ERFENIS
Herwijnen, Theo van: ‘Erfenisverdeling-verkeerde in 1869-‘, 1990 – 44

5.2. VANDALISME
Wijgergangs, Harry: ‘Vandalisme in 1856’, 1992- 66

5.3. CLASSIS

Leest, Jan v.d.: ‘Classis van ‘s-Hertogenbosch en de onbetamelijke schoolmeester’, 1994 – 21

5.4. TRAGISCHE GEBEURTENISSEN

Peters, Martien: ‘Tragisch ongeval in 1927’, 1991 – 93
Wijgergangs, Tiny: ‘Tragisch ongeval – reacties’, 1992 – 58
Wesel-van Grinsven, Riet: ‘Rechtsgeding in Berlicum in 1602’, 1993 – 41
Peters, Martien: ‘Herinnering aan 8 mei 1926 – busongeluk’, 1993 – 85
Beaumont, Mr. H.J.A.M. (†1999): Moord op strodekker in Berlicum, 2010 – 22, 52, 75, 99

5.5. NOTARISSEN

Soons, Prof. Mr. A.L.M.: ‘Notarissen – voorwoord -‘, 1997
Wedemeijer, Mr. J.L.A.M.: ‘Notarissen -verleden -heden -toekomst -‘, 1997
Heijden, Wim van der: ‘Notarissen en hun woningen in Berlicum’, 1997

5.6. KADASTER EN SITUATIEKAARTEN

Heijden, Wim van der: ‘Kadastrale kaarten …op elke achterzijde’
Pennings, Albert: Uitleg van de situatiekaart op de achterzijde, 2007 – 22
Op de achterzijde: Een fragment van een topografische kaart uit 1895 (Middelrode) 2007
Op de achterzijde: Situatietekening De Hasselt, anno 1720, 2006 – blz. 40, 68, 96, 136
Dit jaar staat op de achterzijde een kadastraal kaartje met een veenkanaal in Berlicum; anno 1837, 2004 achterzijde
Pennings, Albert: Verklaring achterpagina fragment van de topografische kaart uit 1895 – 2008 – 11.
Redactie: Uitleg kaartje achterzijde. 2009 – 7/ 40 / 66/ 108/ 136.
Op de achterzijde: Een fragment van een topografische kaart, 2011, 28 – 68 – 96 – 136
Redactie: ‘Kaartjes op achterkant’. Seldensate, bespreking 2012-26
Kaartje op de achterzijde 2013: ‘Klotven en omgeving anno 1832’.
Op de achterzijde: Situatietekening De Hasselt, anno 1720, 2006 – blz. 40, 68, 96, 136
Dit jaar staat op de achterzijde een kadastraal kaartje met een veenkanaal in Berlicum; anno 1837, 2004 achterzijde.

06 KRIJGSGESCHIEDENIS

6.1 VERHALEN

Enkele oorlogsverhalen, 2005 – 12-26
Rooij, Hendrik van: In 1944 is onze boerderij afgebrand, 2005 – 18
Spank-van Uden, Riek van der: Vader getroffen door een granaatscherf, 2005 – 20
Grinsven-Strik, Drieka van: Wonen in een kippenhok, 2005 – 22
Zoggel-van Zoggel, Ria van: Herinneringen aan de bevrijding in 1944, 2005 – 22
Heijden-Bijnen, Anny van der: Jaap Klok, in de eerste periode na de wederopbouw 2005 – 76
Swanenberg-de Laat, Nelleke: Na de oorlog en de wederopbouw, 2004 – 114
Werkgroep tentoonstellingen: Foto’s tentoonstelling wederopbouw Berlicum-Middelrode,
2004 – 83-84-85
Redactie: ‘70 Jaar bevrijding van Berlicum en Middelrode’, 2014- 71
Thieu Dollevoet, Theo Danen: ‘Dorus Braam als bureauhouder en boer’, 2014- 71
Thieu Dollevoet: ‘Waartoe een neergestorte V-1 in Berlicum toe leidde….’, 2014- 89
Jan Lansman: ‘Oorlogsverhalen van Jan Lansman’, 2014- 100
Thieu Dollevoet m.m.v. Theo Danen: ‘Oorlogservaringen drie dorpsgenoten’, 2014- 130

6.2 KRIJGSGEVANGENEN

Heijden-Bijnen Anny van der: Harrie Wijnen als krijgsgevangene ( 1 – 2 ) 3, 2007 – 52
Pennings, Jos: Er kwamen elf Duitse soldaten naar buiten, 2005 – 14

6.3 EVACUATIE

Wijgergangs, Harry: ‘Boerenverhuizing in 1944’, 1989 – 24
‘Rondom de Toren oktober 1944; bevrijding’, 1994 – 58
Rijckevorsel, jhr. R.A. van: ‘Onteigening van puin e.d. – namenlijst -‘, 1994 – 90
Bekkers-Roefs, Janske: Evacuatie en bevrijding in oktober 1944, 2006 – blz. 82
Matthijssen, Ed: Munitie naast en onder fundering woonhuis, 2005 – 16
Ven-Broos, Francien van der: Frans is verraden en gearresteerd, 2005 – 27
Douwes, Jos: Stadse onderduiker als boerenknecht (2-slot), 2004 – 32-43
Wim van Zoggel: Oorlogsbelevenis, 2011 – 62
Sjeng Janssen, Thieu Dollevoet : ‘Sjeng Janssen in Berlicum bij de start van Market Garden’, 2015-14

6.4 ONDERDUIKERS

Redactie: ‘Onderduikers, Joodse; op Veebeek’, 1993 – 93
Veer-Venrooy, Ria: ‘De Onderduikers Joodse; bij de Veer-Venrooy-Veebeek’, 1993 – 94
Kempe-Benjamins, Siny: ‘Onderduikers; Joods kind’, 1993 – 100
Kempe-Benjamins, Siny: ‘Vrij…weer -Joods opstel – Veebeek -‘, 1993 – 102
Heijden, Wim van der: ‘Gouden Leeuwdrama’, 1995 – 1
Bekkers-Roefs, Janske: ‘Onderduikers in de oorlog – Schuurkerkpad -‘, 1995 – 10
Veerdonk, Jan van de: ‘Onderduikertje Joodse; Joep Blom’, 1995 – 13
Veerdonk, Jan van de: ‘Onderduikertje Joodse; Joep Blom – een reactie.’, 1995 – 50
Zoggel, Wim van: ‘Bospad en Joodse onderduikers’, 2001 – 4
Douwes, Jos: Stadse onderduiker als boerenknecht, 2004 – 123

6.5. VOEDSELVOORZIENING

Heijden-Bijnen, Anny van der: ‘Voedselvoorziening in oorlogstijd’, 1995 – 16
Thieu Dollevoet, Theo Danen: ‘Dorus Braam als bureauhouder en boer’, 2014- 71

6.6. OOSTFRONT

Heijden, Wim van der: ‘Dekker, Cor de, militair’, 1995 – 24
Redactie: ‘Oostfront; Naar het, 1’, 1995 – 27
Redactie: ‘Oostfront; Naar het, 2’, 1995 – 60

6.7 . VERZET

Wijgergangs, Harry: ‘Duitse inval in 1940’, 1990 – 27
N.S.B.-blad mei 1942: ‘N.S.B.-vreter – kap. Hoek’, 2000 – 87
Meijer, Harry: ‘Heb dank Berlicum’, 2000 – 58

6.8. INDIËGANGERS

Fotogroep: ‘Thuisfront en Indië-gangers’, 1996 – 19

6..9. WEDEROPBOUW

07 ECONOMISCHE GESCHIEDENIS

7.1. LANDBOUW EN VEETEELT

Trienekens, Gerard: ‘Meierijproject’, 1991 – 61
Riswick, Eugène: ‘Ons dagelijks brood’, 1992 – 36
Heijden, Wim van der: ‘Balkumse kool – Koolhof’, 1992 – 74
Boxtel, Johan van: ‘Tuinbouwvoorbeeldbedrijf N.C.B. 1’, 1992 – 78
Boxtel, Johan van: ‘Tuinbouwvoorbeeldbedrijf N.C.B. 2’, 1992 – 124
Wijgergangs, Harry: ‘Welvaart door een koe’, 1993 – 108
Schouten-Danen, Marie: ‘Aardbeienteelt en imkers’, 1994 – 16
Steenbergen, Nard: ‘Kôlle van Balkum naar Osse mert’, 1995 – 128
Velden, G. van den: ‘Verpachting abdijhoeve Onderstal in 1592’, 2003 – 55
Bekkers-Roefs, Janske: ‘Koeienhoeden’, 1996 – 41
Zoggel, Wim van: ‘Kôlboer – de laatste Balkumse -‘, 1996 – 52
Heijden, Wim van der: ‘N.C.B.-feest 1896 – 1996’, 1996 – 89
Berlicum, Martien van: ‘N.C.B.-feest in 1946’, 1996 – 104
Loeffen-Hanenberg, Hans: ‘Zomer 1996 – het verleden herleeft -‘, 1996 – 102
Heijden, Wim van der: ‘Honderd jaar paarden- en ponyverzekering’, 1998 – 20
Heijden, Wim van der: ‘Honderd jaar onderlinge veeverzekering’, 1998 – 24
Warmerdam, Frans: ‘Honderd jaar bijenhoudersvereniging. ‘St. Ambrosius”, 1998 – 46
Theo Danen en Leo van Beek: De laatste bestuurders van de boerenbond (NCB)Theo Schouten en Fried Bekkers: 2011 – 52
Theo Danen, Albert Pennings: Balkums Tuig, 2011 – 126
Wim v.d. Heijden†: ‘Tuinderij aan de Hasseltsedijk’, 2013 – 97

7.2. NIJVERHEID, BEDRIJVEN, INDUSTRIE, P.T.T.

Heijden, Wim van der: ‘Zuid-Willemsvaart – Berlicum -‘, 1990 – 98
Wijgergangs, Harry: ‘Zuid-Willemsvaart – bedrijvigheid -‘, 1990 – 103
Heijden, Wim van der: ‘Heesbeen – straat- en dansorgels’, 1991 – 39
‘Berlicum – groot- en kleinhandel’, 1991 – 74
Heijden, Wim van der: ‘Frunt – haam- en zadelmakers -‘, 1992 – 16
Zomers, Albert: ‘Boselie – klompen en groenten – Dorus’, 1996 – 84
Heijden, Wim van der: ‘Meubelzaak, de verdwenen’, 1992 – 92
Akker, Toon v.d.: ‘Verdwenen of gesloten bedrijven e.d.’, 1993 – 50
Wijgergangs, Harry: ‘Mandenmaker’, 1993 – 58
Heijden, Wim van der: ‘Slagers Cooijmans’, 1994 – 29
Heijden-Bijnen, Anny van der: ‘Bierbrouwerij Godschalx in Middelrode’, 1998 – 100
Peters, Martien: ‘Eureka Billard Berlicum 110 jaar’, 1997 – 100
Veerdonk, Jan van de: ‘Flats heeft Bijnen nooit gebouwd’, 1997 – 62
Pennings-Follmer, Hilde: ‘Juffrouw Bolsius rond 1910’, 2000 – 62
Bestuur: ‘Hein Godschalx, in memoriam’, 2000 – 128
Heijden, Wim van der: ‘Architectenbureau 75 jaar’, 2001 – 71
Heijden, Wim van der: ‘De winkel v.d. dames van Uden te Middelrode’, 2001 – 85
Pennings, Albert: ‘De Berlicumse tabaksindustrie’, 2002 – 95
Heijden-Bijnen, Anny van der: ‘Postbode Toon van Osch’, 2003 – 6
Heijden, Wim van der: ‘De P.T.T. in Berlicum’, 2003 – 120
Heijden, Wim van der: ‘Brouwerij en herberg ‘De drije zwaenen”, 2003 – 97
Heijden Wim van der, † 2005: De PTT in Berlicum, 2006 – (9) 26
Heijden Wim van der, † 2005 en Anny van der Heijden-Bijnen: De PTT in Berlicum (10), 2006 – 60
Heijden Wim van der, † 2005: PTT in Berlicum. Herinneringen van Wim van de Ven als postbode. 2006 – (Slot) 78
Heijden, Wim van der: Turfsteken en een turfvaart in Berlicum, 2004 – 21
De P.T.T. in Berlicum (2) (3) (4), 2004 – 42-64-110
Pennings, Albert: Stoomzuivelfabriek Sint Norbertus, 2004 – 3
Autobedrijf Jos van Boxtel; Terugblik op een autobedrijf dat al 50 vooruitkijkt, 2004 – 43
Uden, Jan: Van sinaasappelkistje tot hypermoderne gereedschapwagen, 2004 – 52
Heijden, Wim van der: Berlicumse ontginningsgebieden, 2009 – 8
Pennings, Albert: Foundationfabriek Leco / Lecora, 2009 – 59
Theo Danen, Albert Pennings: Balkums Tuig, 2011 – 126
Heijden, Wim v.d.: ‘Weer een brouwer in Berlicum, 1791, 2012-44
Thieu Dollevoet, Theo Danen: ‘Frans van Esch jr. als slachter en smid’, 2014- 115

7.3. VERKEER EN VERVOER

Wijgergangs, Harry: ‘Hondenkar – vervoer -‘, 1991 – 76
Kees Loeve en Albert Pennings: De stoomtram in Berlicum en Middelrode, 2011 – 40

7.4. GELDWEZEN

Heijden, Wim van der: ‘Leenbank- Boerenleenbank- Rabobank- het begin’, 2000 – 43
Albert Pennings: ‘Rijwielbelasting’, 2014- 62

08 SOCIALE GESCHIEDENIS

8.1. GILDEN, SCHUTTERIJEN, HARMONIE, VERENIGINGEN

Eijkemans-van Beekveld, J.: ‘K.O.V.-Berlicum-Middelrode-60 jaar’, 1990 – 83
Heijden, Wim van der: ‘Jorisgilde – schutterij of gilde – tot 1825’, 1990 – 2
Pennings, Albert: 50 jaar K.B.O., 2009 – 43
Pennings, Albert: Na 35 jaar schaakmat, 2009 – 94
Danen, Theo en Leo van Beek: Georganiseerde individualisten: de jagersvereniging 50 jaar, 2010 – 10
Albert Pennings: De Werkgroep Ontwikkelingsamenwerking, 2011 – 8
Pennings, Albert: ‘1060-1966 Contactgroep studerende jeugd: Norbermi’, 2012-31
Wim vd Heijden †: ‘De schutterij of het gilde: 400-jaar Sint-Jorisgilde’, 2015-31
Thieu Dollevoet, Albert Pennings: ‘In gesprek met Henk van Lith, Keizer ‘, 2015-38
Redactie:’ Naoorlogse Koningen, Keizers en Hoofdlieden’, 2015-45
Frans van Miert: ‘Het geheim van de oude gildetrom’, 2015-48
Albert Pennings: ‘Functies, attributen en gebruiken’, 2015-54
Thieu Dollevoet, Albert Pennings: ‘Toekomstbestendig imago van het gilde’, 2015-61

8.2. BRANDWEER

8.3. HONDERDJARIGEN

Heijden, Wim van der: ‘Honderdjarigen in Berlicum – 6 maal -‘, 1991 – 1
Heijden, Wim van der: ‘Honderdjarige in Berlicum- Doortje v.d. Heijden’, 1991 – 55
Pennings, Albert: ‘Honderdjarige – Marie Pennings- v. Houtum’, 1996 – 30
Pennings Albert: Na 10 jaar weer een honderdjarige in Berlicum, 2006 – 20
Pennings Albert: Marie Ondersteijn-Smulders 100 jaar, 2008 – 12
Pennings, Albert: Mien Goossens, 100 jaar, 2009 – 56
Danen, Theo, Leo van Beek: Toon van Osch, 100 jaar, 2009 – 119.

8.4. FEMINISME
Merkus-Römgens, Mariët: ‘Feminisme in (groot)moeders tijd’, 1990 – 38

8.5. BRUILOFTEN

Peters, Martien: ‘Bruiloften; gouden op het platteland’, 1994 – 41
Tibosch-v.d. Doelen, Marie: ‘Bruiloft gouden van Ant. en Wilh. Crey- Coppens’, 1994 – 122
Heijden, Wim van der: ‘Bruiloft Gouden Schouten – van Zoggel’, 1996- 68
Heijden, Wim van der: ‘Bruiloft platina v.d. Steen – v.d. Pas’, 1998 – 1
Loo, M.W. van de: ‘Berlicum en Middelrode in 1950’, 2000 – 71
Heijden, Wim van der: ‘Plaggenhut Smulders, Roelof’, 1992 – 28

8.6. ZORG en HUISARTSEN

Thieu Dollevoet: ‘Dokter Lambert Haase, 35 jaar huisarts in Berlicum’, 2015-108
Thieu Dollevoet:’ Gezondheidszorg in Berlicum vanaf 1840’, 2015-114

8.7. VONDELINGEN
Herwijnen, Theo van: ‘Vondelingen in Berlicum’, 1992 – 21

8.8. MISVERSTANDEN

Peters, Martien: ‘Misverstand – benzinepomp’, 1995 – 79
Peters, Martien: ‘Dokter Trugg’, 2001 – 62
Doedee-van Schijndel, Sjaan: ‘Dokter Trugg – amputatie door’, 2001 – 114
Constant-Vermeulen, José: ‘Dokter Trugg; een gebroken arm 1’, 2002 – 16
Heuvel-Tibosch, Mia van der: ‘Dokter Trugg; een gebroken arm 2’, 2002 – 18
Tibosch, Jet: ‘Dokter Trugg; uitspraken van’, 2002 – 18
Swanenberg, Cor: ‘Dokter Trugg; geen amputatie van opa’s arm’, 2002 – 16
Heijden, Wim van der: ‘700 jaar ouderenzorg in Berlicum en Middelrode’, 2002 – 43

8.9. EMIGRATIE

Theo Danen, Albert Pennings: ‘In gesprek met een emigrant: Antoon Danen’, 2015-84

8.10. PLAGGENHUTTEN

09 CULTUURGESCHIEDENIS

9.1. ONDERWIJS EN OPVOEDING

Merkus-Römgens, Mariët: ‘Landbouwhuishoudcursus van de NCB’, 1989 – 12
Wijgergangs, Harry: ‘Kostscholen in Berlicum’, 1992 – 9
Schalken, Cor: ‘Het onderwijs te Kaathoven’, 1997 – 38
Schalken, Cor: ‘Landbouwonderwijs te Berlicum’, 1997 – 41
Schalken, Cor: ‘Het onderwijs te Berlicum-Middelrode-Kaathoven’, 1997 – 1
Schalken, Cor: ‘Kostscholen in Berlicum’, 1997 – 45
Schalken, Cor: ‘Seminarie te Berlicum’, 1997 – 48
Bekkers-Roefs, Janske: ‘Theresiaschool – reünie’, 1989 – 19
Fotowerkgroep: ‘Theresiakleuterschool namen in 1955’, 2001
Fotowerkgroep: ‘Theresiaschool klas in 1965’, 2001 – 27
Bestuur: ‘Het project; Van Beerlinghem naar Berlicum’, 2001 – 118
Fotowerkgroep: 1ste Klas, in 1975, van een kleuterschool te Middelrode 2007 – 23
Fotowerkgroep Om te bekijken, kleuterklas 1951-1952, St.-Vincentiusgesticht 2007 – 88-89
Fotowerkgroep: Om te bekijken, schoolfoto De Kleine Beer, 1996: 132
Fotowerkgroep: Om te bekijken, 2006 – 34, 77, 121
Fotowerkgroep : Kleuterschool St.-Martha in Middelrode; 1966-1967, 2004 – 33
Fotowerkgroep: Om te bekijken, Norbertusschool 6e klas 1967, 2008 – 23
Fotowerkgroep: Schoolfoto uit 1908 van de openbare school later Norbertusschool, 2008 – 59
Fotowerkgroep: Om te bekijken; kleuterschool “Marijke”te Berlicum, 2008 – 103
Fotowerkgroep: Om te bekijken; Herman Jozefschool te Middelrode, 2008 – 133
Leerlingen Theresiaschool, 1970-1971, 2004 – 61
Zesde klas Theresiaschool, jaargang 1968/1969, 2004 – 108
Zesde klas Theresiaschool 35 jaar later, 2004 – 109
Pennings, Albert: De dorpsschool in Berlicum in de 17e en 18e eeuw, 2010 – 3
Danen, Theo: De klas van 1960: 50 jaar later, 2010 – 118
Fotogroep: Om te bekijken, schoolfoto’s, 2011 – 25-64
Fotogroep: ‘Om te bekijken’, 2012-25-65
Fotogroep: ‘Schoolfoto  Om  te bekijken’, 2013 – 52-90-129

9.2. KUNSTEN, SCHRIJVERS, ONTWERPERS

Peters, Herman: ‘Gijsen, Marie – 1856-1936’, 1990 – 55
Bestuur: ‘Biografie Herman de Man’, 2000 – 20
Pennings, Albert: ‘Berlicumse kunstenaars’, 2012-74
Albert Pennings: ‘Kunstwerken in de openbare ruimte (1-2-3)’, 2013 – 50-92-130
Albert Pennings: ‘Kunstwerken in de openbare ruimte 4, 5, 6’:  2014- 36, 60, 143
Albert Pennings: Kunstwerken in de openbare ruimte, 7 – 8 – 9-10,  2015- 90, 128, 129, 130

9.3. ONTSPANNING, SPORT, SPORTVERENIGINGEN

Peters, Martien: ‘Oude bekenden; Lange Daan en de Sjang’, 1990 – 13
Peters, Martien: ‘Kermis in Balkum rond 1920’, 1990 – 75
Heijden, Wim van der: ‘Straatorgels en dansorgels -Heesbeen-‘, 1991 – 39
Peters, Martien: ‘IJzerbreker de, herinneringen aan’, 1992 – 97
Gouw, Martien de: ‘De Jantjes – toneelgroep’, 1992 – 50
Heijden, Wim van der: ‘Parochiehuis – Den Durpsherd’, 1993 – 11
Jellema, Ine: ‘Imkers in Berlicum’, 1993 – 33
Zoggel, Tonny van: ‘BMC -vijftig jaar-‘, 1994 – 97
Zoggel, Tonny van: ‘Voetbalbond R.K. in 1932,’ 1995 – 52
Zoggel, Tonny van: ‘Visclub zestig jaar 1’, 1995 – 34
Zoggel, Tonny van: ‘Visclub zestig jaar 2’, 1995 – 91
Heijden, Wim van der: ‘Billard Berlicum 110 jaar’, 1997 – 100
Heijden-Bijnen, Anny van der: ‘Café ‘Even Rust’ – verenigingsleven’, 1998 – 69
Pennings, Martien: ‘Milrooise en Balkumse kermis’, 1998 – 78
Bestuur: ‘Festiviteiten en activiteiten in 1998’, 1998 – 2
Warmerdam, Frans: ‘Bijenhoudersver. St.-Ambrosius 100 jaar’, 1998 – 46
Klerkx-Jansen, Dien: ‘Katholieke vrouwenbeweging’, 2003 – 69
Heijden, Wim van der: ‘De rustige kaarters in 1958’, 1998
Helvoort, Theo van: ‘125 jaar harmonie T.O.G’, 1999 – 33
Loo, M.W. van de: ‘Functionarissen van verenigingen/instellingen’, 2000 – 80
Zoggel, Tonny van: ‘Jong Nederland Middelrode, al 50 jaar een begrip’, 2002 – 3
Mathijsen, Ed: Hoe basketbalvereniging Springfield is ontstaan en eigenlijk niet is veranderd 2007 – 43
Heijden-Bijnen, Anny van der: In Berlicum en Middelrode staat zingen hoog in het vaandel, 2006 – 71
Wim v.d. Heijden † : ‘Handboogschutterij ‘De Vriendschap’ 1843-1935’, deel 1, 2015-71
Wim v.d. Heijden † : ‘Uit het kasboek van schutterij ‘De Vriendschap’, deel 2, 2015-99

9.4. KERMIS PAROCHIEHUIS TONEEL FUNCTIONARISSEN

10 VOLKSKUNDE

10.1. VOLKSGEBRUIKEN

10.2. VOLKSGELOOF

‘Blauwen Beer- Carnavalsvereniging’, 1999 – 3

10.3. VOLKSWETENSCHAP

11.TAAL- EN LETTERKUNDE

11.1 VERHALEN OF HERINNERINGEN VAN OF OVER PERSONEN

Peters, Martien: ‘Oude bekenden’ 1990 – 13
Peters, Martien: ‘Lange Daan – herinneringen,’ 1991 – 33
Lijssel – Doedee, Mientje: ‘Doedee’, 1991 – 100
Peters, Martien: ‘De IJzerbreker – herinneringen,’ 1992 – 97
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 1 – jeugdjaren’, 1992 – 105
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 2 – koeienhoeden’, 1993 – 30
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 3 – boerderij en markt’, 1993 – 75
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 4 – kerk en arme mensen’, 1993 – 104
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 5 – de was’, 1994 – 45
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 6 – koalboeren -‘, 1994 – 119
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 7 – godsdienstige Gebruiken’,1995 – 57
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 8 – dagelijks brood’, 1995 – 81
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 9 – thuis weven’, 1996 – 77
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 10 – thuis weven’, 1996 – 26
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 11 – de slacht’, 1996 – 49
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 12’, 1997 – 74
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 13’, 1997 – 98
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 14’, 1997 – 98
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Memoires van ons moeder 15’, 1998 – 29
Redactie: ‘Ons moeder’ nadere kennismaking, 1994 – 12
Bestuur: ‘Reactie op memoires’, 1997 – 77
Pennings, Albert: ‘Föskes Stien; ons oma’, 1994 – 114
Frunt, Christ en Rien: ‘Jeugdherinneringen- Christ Frunt-‘, 1996 – 44
Wijgergangs-v. Uden, Lina: ‘Losse aantekeningen van ‘ons moeder’, 1996 – 108
Redactie: ‘Inleiding op de notities van J. v.d. Donk’, 1998 – 54
Donk, Jan v.d.: ‘Vroegere notities door J. v.d. Donk 1’, 1998 55
Donk, Jan v.d.: ‘Vroegere notities door J. v.d. Donk 2’, 1998 – 82
Donk, Jan v.d.: ‘Vroegere notities door J. v.d. Donk 3’, 1998 – 109
Donk, Jan v.d.: ‘Vroegere notities door J. v.d. Donk 4’, 1999 – 29
Donk, Jan v.d.: ‘Vroegere notities door J. v.d. Donk 5’, 1999 – 93
Donk, Jan v.d.: ‘Vroegere notities door J. v.d. Donk 6’, 1999 – 124
Donk, Jan v.d.: ‘Vroegere notities door J. v.d. Donk 7 – slot’, 2000 – 24
Peters, Martien: ‘De Ruilebuiter’, 1998 – 112
Heijden, Wim van der: ‘Soeur Antoine v.d. Braak en de nalatenschap’, 1997 – 78
Herwijnen, Theo van: ‘Erfgenamen van Geertruida v.d. Braak via vader’, 1997 – 92
Herwijnen, Theo van: ‘Erfgenamen van Geertruida v.d. Braak via moeder’, 1997 – 93
Hendriks, Jo: ‘Goeie oude tijd’ door Marie van Hedel-Bogaards’, 2000 – 4
Swanenberg-de Laat, Nelleke: ‘Op de memoires van Tonnie de Laat-Boselie’, 2000 – 114
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat 72’, 2001 – 22
Bestuur: ‘Herman de Man – biografie’, 2000 – 20
Pennings-Follmer, Hilde: ‘Juffr.Bolsius’, 1910 2000 – 62
Pennings, Antoon: Herinneringen aan toneelgroep ‘De Jantjes en de Antjes’, 2006 – blz. 3
Heijden-Bijnen Anny van der: De Jantjes en Antjes van Middelrode, 2006 – 4
Steenbergen, Bart: Herinneringen van Bartje Steenbergen 1, 2 en slot, 2006 – 43, 88, 110
Klaas van Bètte (Cor Swanenberg): Gesnapt,2006 – 99
Loeve, Kees en Wim van der Heijden: 75 jaar Rijvereniging “De Cowboys”, 2008 – 71
Bestuur en redactie: Meanderende Aa te Middelrode, 2008 – 105
Danen, Theo: Reactie op 75 jaar rijvereniging “De Cowboys” 2008 – 126
Danen, Els: Familie Danen en Eikenlust op de Loofaert, 2010 (deel 1 en 2) 83, 108
Albert van der Doelen: Familie Danen en Eikenlust op de Loofaert (deel 3) 2011 – 21
Theo Danen, Anton en Els Danen en Annie van de Ven – Danen: Herinneringen aan de Loofaert (deel 4-5-6) 2011- 31
Beek, Leo v., Theo Danen: ‘Een gesprek met Anny van de Wamberg’, (Anny Smits-van Rooij), 2012-48
Thieu Dollevoet: ‘Organist, componist en dirigent Jan van Nuenen’, 2013 – 4
Albert Pennings: ‘In gesprek met Henk van der Wielen’, 2013 – 31
Thieu Dollevoet : ‘Familieverhaal Hilde Pennings-Follmer I en II’, 2013 – 66-120
Thieu Dollevoet: ‘Familieverhaal Hilde Pennings-Follmer III’, 2014- 5
Thieu Dollevoet, Theo Danen: ‘Frans van Esch jr. als slachter en smid’, 2014- 115
Thieu Dollevoet m.m.v. Theo Danen: ‘In gesprek met Mien van Boxtel – Van Liempt’, 2015-3
Thieu Dollevoet, Albert Pennings: ‘In gesprek met Henk van Lith, Keizer’, 2015-38
Thieu Dollevoet: ‘Dokter Lambert Haase, 35 jaar huisarts in Berlicum ‘, 2015-108

11.2. GEDICHTEN EN LIEDEREN

Wijgergangs, Tiny: ‘Balkums volkslied – Wie weet-‘, 1992 – 90
Gerrits, Egbertus: ‘Balkums volkslied, een ander’, 1993 – 89
Bosch, Frans: ‘Balkums volkslied, muziek en tekst’, 1993 – 46
Bosch, Frans: ‘Reactie op ‘Wie weet”, 1993 – 25
Tibosch, Herman: ‘Milroois volkslied, muziek en tekst’, 1993- 47
Onbekend: ‘Feestlied 50 jaar NCB’, 1997 – 120
Onbekend: ‘Een gedicht uit Middelrode’, 2012-19

12 NAAMKUNDE

12.1. STRAATNAMEN

Heijden, Wim van der: ‘Straatnamen – algemene toelichting -‘, 1990 – 51
Heijden, Wim van der: ‘Straatnamen – algemene toelichting -‘, 1990 – 94
Heijden, Wim van der: ‘Straatnaam – familienaam – Schellekensveld’, 1990 – 121
Redactie: ‘Straatnamen na 1949’, 1996 – 24
Redactie: ‘Straatnamen na 1949’, 1996 – 76
Redactie: ‘Straatnamen na 1949’, 1997 – 95
Redactie: ‘Straatnamen na 1949’, 1997 – 71
Redactie: ‘Straatnamen na 1949’, 1997 – 88
Heijden, Wim van der: ‘Aabrug Middelrode’, 2003 – 50
Heijden, Wim van der: ‘Achterweg’, 2002 – 108
Heijden, Wim van der: ‘Achterweg 6’, 1998 – 2
Heijden, Wim van der: ‘Assendelft – zie Ten Bergulen’, 1991 – 30
Heijden, Wim van der: ‘Balcomstreet in de U.S.A’, 1995 – 122
Heijden, Wim van der: ‘Beekveld voorheen Koeleyt’, 1995 – 54
Heijden, Wim van der: ‘Brugstraat’, 1997 – 72
Heijden, Wim van der: ‘De Plaets voor 1240’, 1996 – 36
Heijden, Wim van der: ‘De Plaets wordt Raadhuisplein’, 1995 – 125
Heijden, Wim van der: ‘De Ploeg: landbouwwerktuig en straat’, 1996 – 55
Heijden, Wim van der: ‘Doornhoek’, 1998 – 51
Heijden, Wim van der: ‘Dreef’, 1998 – 86
Heijden, Wim van der: ‘Driezeeg’, 1997 – 126
Heijden, Wim van der: ‘Groenstraat’, 1992 – 87
Heijden, Wim van der: ‘Hamsvort tot Haffert’, 2000 – 130
Heijden, Wim van der: ‘Hasseltsedijk is bochtrijk’, 1994 – 50
Heijden, Wim van der: ‘Hei en Hooghei’, 1991 – 86
Heijden, Wim van der: ‘Heiblomsedijk’, 1996 – 27
Heijden, Wim van der: ‘Heikantsehoeve’, 1995 – 76
Heijden, Wim van der: Dat Heijenrot, nu Hersend, 2008 – 60
Heijden, Wim van der: ‘Hooghei – zie ook Hei -‘, 1991- 86
Heijden, Wim van der: ‘Hoogstraat’, 1991 – 42
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat in oud Balkom (88-P&A Baaten)’, 2001 – 92
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat in oud Balkom (90 en 100)’, 2001 – 120
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat in oud Balkom (99)’, 2002 – 24
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat in oud Balkom (73 t.m.87)’, 2002 – 110
Laat-Boselie, Tonnie de: ‘Hoogstraat in oud Balkom (69)’, 2003 – 22
Heijden, Wim van der: ‘Julianastraat’, 1996 – 72
Heijden, Wim van der: ‘Kapelstraat’, 1993 – 91
Heijden, Wim van der: ‘Kerkwijk’, 2002 – 19
Heijden, Wim van der: ‘Koeleyt tot Beekveld’, 1995 – 54
Heijden, Wim van der: ‘Koningsstraat tot Papegaaiweg’, 1994 – 26
Heijden, Wim van der: ‘Laar’, 2000 – 90
Heijden, Wim van der, † 2005: Loofaert, 2006 – 122
Heijden, Wim van der: ‘Mariëndaal’, 1997 – 124
Redactie: ‘Middelrode in Rotterdam’, 1996 – 111
Heijden, Wim van der: ‘Middelweg wordt Sassenheimseweg’, 1995 – 18
Heijden, Wim van der: ‘Molenhoek’, 1994 – 125
Heijden, Wim van der: ‘Nieuwe weg’, 2003 – 52
Heijden, Wim van der: ‘Nijesteghe zie Groenstraat’, 1992- 87
Heijden, Wim van der: ‘Oegstgeestsestraat’, 1994 – 94
Heijden, Wim van der: ‘Oud Laar, een misser?’, 2001 – 32
Heijden, Wim van der: ‘Nieuw Laar, niet gelegen in het Laar’, 2003 – 118
Heijden, Wim van der: ‘Papegaaiweg; zie Koningsstraat’, 1994 – 26
Heijden, Wim van der: ‘Raadhuisplein voorheen De Plaets’, 1995 – 125
Heijden, Wim van der: ‘Sassenheimseweg heette vroeger Middelweg’, 1995 – 18
Heijden, Wim van der: ‘Ten Bergulen tot Assendelft’, 1991 – 30
Heijden, Wim van der: ‘Ven, Het’, 2000 – 64
Heijden, Wim van der: ‘Werststeeg’, 1996 – 114
Heijden, Wim van der: ‘Woud’, 1991 – 105
Heijden, Wim van der: († 2005): Van zandweg tot Laan van Seldensate 2007 – 32
Lith, Nol van: Een ludieke naamsverklaring voor Berlicum, 2004 – 62
Redactie, nawoord van de: Rechtgesproken op het Hersend, 2008 – 62
Pennings, Albert: Reactie op “Dat Heijenrot”, nu Hersend, 2008 – 128
Wim van der Heijden: Van Oude Steeg tot Milrooijsedijk, 2009 – 35
Heijden, Wim van der: Werstkant, 2009 – 64
Heijden, Wim van der: Zuid-Willemsvaart, 2009 – 88
Heijden, Wim van der: Spurkstraat, 2009 – 129
Heijden, Wim van der (†2005): Van gemeijnt, Hoec en de Pleijn naar Plein, 2010 – 36
Pennings, Albert: Nieuwe straatnamen, 2011- 90 – 130
Pennings, Albert: ‘Nieuwe straatnamen’, 2012-21- 58- 83

12.2. PERSOONSNAMEN EN FAMILIENAMEN

Heijden, Wim van der: ‘Balkom familie in Berlicum’, 1995 – 124
Zomers, Albert: ‘Boselie Dorus’, 1996 – 84
Heijden, Wim van der: ‘Empel van; Assendelftseweg 19’, 1992- 68
Heijden, Wim van der: ‘Frunt, haam- en zadelmakers’, 1992 – 16
Herwijnen, Theo van: ‘Geurt en Grard als voornamen’, 1995 – 65
Swanenberg, Cor: ‘Gurtjes – S(Z)wanenberg’, 1995 – 65
Swanenberg, Cor: ‘Gurtjes; naamsverklaring’, 1995 – 49
Swanenberg, Cor: ‘Gurtjes en consorten’, 1995 – 66
Heijden, Wim van der: ‘Heesbeen – straat- en dansorgels’, 1991 – 39
Herwijnen, Theo van: ‘Koffiepôtjes’, 1995 – 65
Heijden, Jan van der: ‘Langhuijs – Langenhuijsen’, 1996 – 20
Redactie: ‘Langenhuizen – hoe schrijven we dat?’, 2000 – 118
Heijden, Wim van der: ‘Michiels; Aard Daniëls’, 1991 – 7
Heijden, Jan van der: ‘Overbeke’, 1996 – 20
Fotogroep: ‘Sleutjes – van Hedel, Stien’, 1996 – 105
Herwijnen, Theo van: ‘Swanenberg te Berlicum’, 1995 – 70
Heijden, Wim van der: ‘Uden, Antonius van – timmerman Middelrode -‘, 1992 – 5
Wijgergangs, Tiny: ‘Wijgergangs’, 1990 – 118
Herwijnen, Theo van: ‘Zwanenberg te Berlicum’, 1995 – 70
Herwijnen, Theo van: ‘Zwöntjes’, 1995 – 6
M.M.A.C. (Mart) Langenhuijsen: Nog een keer: Langenhuijsen en het ‘Langhuijs’, 2011 – 3

12.3. PLAATSNAMEN EN TERREINNAMEN

Heijden, Wim van der, Albert Pennings: Verklaring van de naam ‘Middelrode’, 2005, 71
Pennings, Albert: Reactie op “Dat Heijenrot”, nu Hersend, 2008 – 128
Veekens, Wim: Verklaring van de naam “WAMBERG”, 2010 – 125
Heijden, Wim v.d.: ‘Het Spartelgat in Middelrode’, 2012-89
Theo Danen, Albert Pennings: ‘Het Zeebroek’, 2013 – 112
Ton Lensvelt  (Dussen) en Marcel Lensvelt (Nieuw Zeeland),
Thieu Dollevoet: ‘Het geslacht Lensvelt te Berlicum’, 2013 – 38

13 GENEALOGIE

13.1. WERKGROEP

Bestuur: ‘Start werkgroep genealogie’, 1997 – 77

13.2. STAMBOOMONDERZOEK

Herwijnen, Theo van: ‘Stamboomonderzoek’, 1990 – 111

13.3. KWARTIERSTATEN, STAMREEKSEN, NAGESLACHT

Lith, Ton van: ‘Stamboomonderzoek en herediteit = erfelijkheid’, 1991 – 14
Stamboomonderzoeker: ‘Van wie bende ge dur inne?’, 1991 – 16
Coppens, Eduard: ‘Stamreeks van Beerlikem = Coppens’, 1995 – 118
Heijden, Wim van der: ‘Stamreeks van Berlichem’, 1995 – 84
Heijden, Wim van der: ‘Stamreeks van Bogaards’, 2000 – 19
‘Stamreeks Harrie Boselie’, 1992 – 45
Carpay, Riet: ‘Stamreeks Jan Cooijmans’, 1994 – 40
Stamreeks: ‘Peter van Empel’, 1992 – 71
‘Stamreeks Jo Frunt’, 1992 – 20
Hedel, Ad van: ‘Stamreeks Elisabeth van Hedel’, 1997 – 79
‘Stamreeks Antonius Heesbeen – beknopt’, 1991- 41
Heijden, Wim van der: ‘Stamreeks van Keelbreker’, 1995- 84
Pennings, Albert: ‘Stamreeks Huberta de Kroon’, 1996 – 32
Kuijpers, Joseph: ‘Stamreeks Kuijpers…Hoogstraat en d’n ouwe hof’, 2000 – 32
Heijden, Jan van der: ‘Stamreeks Langenhuijsen – beknopt- Driekske’, 1996 – 23
Pennings, Albert: ‘Stamreeks Marie Pennings-van Houtum’, 1996 – 31
Duimel-Schouten, Diny: ‘Stamreeks Willem Schouten’, 1996- 69
Heijden, Wim van der: ‘Stamreeks van Willy Smits’, 1994 – 2
‘Stamreeks Lamberdina Smulders(Roelof)’, 1992 – 34
Spierings, Cis en Jos Douwes: ‘Stamreeks gezusters Spierings’, 1994 – 48
Stamreeks: ‘Annie van Uden’, 1992- 8
Heijden, Wim van der: ‘Stamreeks Hendrika van Uden’, 1994 – 14
Herwijnen, Theo van: ‘Stamreeks Swanenberg (Cor, Rien en Wim)’, 1995 – 65
Heijden, Wim van der: ‘Stamreeks van Christianus van Uden’, 1998 – 30
Tibosch, Aad en Riek: ‘Stamreeks van Driekske Tibosch’, 2001 – 84
Heijden-Bijnen, Anny van der: ‘Stamreeks van Toon van Osch’, 2003 – 16
‘Kwartierstaat fragment Petronella Swanenberg’, 1990 – 113
Kuijpers, Joseph: ‘Kwartierstaat van Henrica v.d. Heijden in 1902’, 2000 – 37
Redactie: ‘Nageslacht Driek v.d. Steen en Anna v.d. Pas’, 1998 – 18
‘Gezin Johannes Langenhuizen,’ 2001 – 20
‘Teraa’, 1992 – 61
Cooijmans, Theo: Stamreeks Harrie Wijnen 2007 – 63
Boxtel jr., Jos van: Stamreeks van Adrianus (Jos) van Boxtel, 2004 – 60
Cooijmans, Theo: Stamreeks Marie Ondersteijn-Smulders, 2008 – 14
Theo Cooijmans: ‘Korte stamreeks van de familie Van de Veerdonk’, 2013 – 36
Thieu Dollevoet, Theo Cooijmans: ‘Korte stamreeks Godschalx’, 2013 – 84
Thieu Dollevoet, Theo Cooijmans: ‘Korte stamreeks Follmer’, 2013 – 128
Theo Cooymans: ‘Familiestaat Frans van Esch’, 2014- 128

14 GEMEENTEWAPEN – GEMEENTEVLAG

Heijden, Wim van der: ‘Beer van Balkum’, 1995 – 102
Helvoort, Theo van: ‘Vaandel T.O.G.’, 1999 – 37

15 HKK’DEPLAETS’

15.1. AKTIVITEITEN

Homelen, J.A.M. van: ‘Introduktie’, 1989 – 1
Heijden, Wim van der: ‘Rondom de Plaets-redactie-‘, 1989 – 3
Redactie: ‘Logo van ‘De Plaets’, 1991 – 22
Bestuur: Kringnieuws over 1993, 1993 – 117
Bestuur: Reacties en mededelingen 2001, – 94
Bestuur en redactie: Reacties en mededelingen, 2002 – 37
Bestuur en redactie: Reacties en mededelingen, 2002 – 129
Bestuur en redactie: Reacties en mededelingen, 2003 – 66
Bestuur en redactie: Reacties en mededelingen, 2003 – 92
Bestuur en redactie: Reacties en mededelingen
Werkgroep tentoonstelling: Tentoonstelling in 2000 -tekst bij -, 2001 – 3
Bestuur: Schenkingen aan hkk “De Plaets”, 2001 – 34
Bestuur en redactie: Schenkingen aan hkk “De Plaets”, 2003 – 37
Bestuur en redactie: Schenkingen en reacties, 2003 – 128
Bestuur en redactie: Reacties, mededelingen en schenkingen 2007 – 34, 66, 106, 133
Pennings, Albert: ‘Heemkundekring ‘De Plaets’ op internet’, 2002 – 23
Werkgroep Tentoonstelling: Tentoonstelling in 2002 – deeloverzicht -, 2003 – 4
Werkgroep Tentoonstelling: Maquette van ‘De Plaets’ anno 1850 tijdens, 2003 – 5
Pennings, Albert, Els Danen en Tonny van Zoggel: Foto’s viering 40-jarig bestaan 2007 – 112
Bestuur: Archiefruimte, 2006 – 128
Bestuur en redactie: Schenkingen en reacties, 2005 – 37- 66- 94- 131
Heijden-Bijnen: Anny van der: Vijftien jaar ‘Rondom de Plaets’, 2004 – 101
Nieuws over onze website, 2004 – 74
Bestuur en redactie: Schenkingen, reacties en mededelingen, 2004 – 38-75-130
Bestuur en redactie: Reacties, schenkingen, mededelingen: 2008 – 38-66-106-133
Bestuur; mededelingen, schenkingen: 2009 – 38/ 66/ 106/ 134.
Redactie: Begeleidende tekst voor de kaart op de achterzijde, 2010 – 21
Bestuur en redactie: Reacties, schenkingen, mededelingen, 2010 – 38, 66, 94, 134
Bestuur en redactie: Op de achterzijde: Een fragment van een topografische kaart, 2010 – 40, 68, 96, 136
Bestuur en redactie: Mededelingen en schenkingen, 2011, 26 – 66 – 94 – 134
Bestuur en redactie: ‘Mededelingen, reacties en schenkingen’, 2012-26-66-94
Redactie: ‘45-jaar heemkundekring De Plaets’, 2012-71
Pennings, Albert: ‘Ook de fotowedstrijd was een succes’, 2012-73
Redactie en Bestuur: ‘Reacties en Mededelingen’, 2013 – 26-53-94-131
Bestuur: Bij het begin van de 25ste jaargang: ‘Rondom de Plaets’ in het zilver 2014-3
Redactie en Bestuur: ‘Inhoud, reacties en mededelingen‘, 2014- 38, 66, 110
Redactie: ‘Kaft in kleur’, 2014- 115
Bestuur en Redactie: ‘Mededelingen en schenkingen’, 2015-26, 66, 94, 134
Redactie: ‘Verklaring kaartje achterzijde’, 2015-65

15.2. PERSONALIA EN IN MEMORIAM

Redactie: ‘In memoriam Eugène Riswick’, 1995 – 33
Bestuur: ‘In memoriam archivaris Jan Mikkers’, 1999 – 21
Redactie: In memoriam artikelschrijver Martien Peters 1999 – 23
Bestuur: In memoriam Hein Godschalx, 2000 – 128
Bestuur: In memoriam Martien der Kinderen, 2001 – 90
Bestuur: 500-ste lid in 2002, 2003 – 3
De leden van de werkgroepen: In Memoriam Wim van der Heijden 2005 – 3
Het bestuur: In Memoriam Jaap Klok 74
Voorzitter Theo Danen:  ‘In Memoriam’, 2014- 65
Redactie: ‘In Memoriam Wout Pulles’, 2015-92

15.3. BRABANTS HEEM

16 BIBLIOGRAFIE

16.1. BOEKBESPREKING

Heijden, Wim van der: De Huysinghe Seldensathe, 1979
Heijden, Wim van der: ‘Berne en Berlicum’, 1990
Heijden, Wim van der: ‘Het Herengoed Veebeek te Berlicum’, 1993
Heijden, Wim van der: ‘Berlicum, Zwerftocht door het verleden. Deel 1’, 1982
Heijden, Wim van der: ‘Berlicum, Zwerftocht door het verleden. Deel 2’, 1984
Heijden, Wim van der: ‘Dagboek rond de bevrijding van Berlicum’, 1985
Bekkers, F. e.a.: ‘Een eeuw N.C.B., Berlicum, Middelrode’, 1997
Heijden, Wim van der: ‘Kroniek v.h. Liefdesgesticht St.-Vincentius te Berlicum’, 1977
Redactie: ‘De canon van Berlicum en Middelrode’, 2012-71
Thieu Dollevoet: ‘Boekbespreking: ‘De canon van Berlicum en Middelrode’: 2013 – 3

16.2. FOTO’S IN HET PERIODIEK.

Fotogroep: om te bekijken, 2009 – 37 / 105 / 133
Fotogroep: Om te bekijken, 2010 – 35, 65, 93, 133
Fotogroep: ‘Om te bekijken’, 2012-25
Fotogroep: ‘Schoolfoto’, 2012-65
Fotogroep: ‘Schoolfoto  Om  te bekijken’, 2013 – 52-90-129
Fotogroep: ‘Wie, Wat, Waar en Wanneer’, 2014- 39, 151
Fotogroep:  ‘Om te bekijken’, Schoolfoto, 2014- 35, 64, 142
Fotogroep: ‘Wie, Wat, Waar en Wanneer?’, 2015, 95,