Doelstelling

Het in brede kring belangstelling wekken voor en het bevorderen van kennis over heemkunde in het algemeen 
en die van Berlicum, Middelrode en Kaathoven in het bijzonder.

Het onderzoeken en het bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, 
zoals onder andere: de geschiedenis, het dialect, het landschap, de bodem en de ruimtelijke ordening.

Het opkomen voor, heemkundig gezien, belangrijke zaken van vermelde dorpskernen.

Het publiceren van de resultaten van de heemkundige onderzoeken.

Activiteiten om deze doelstellingen te bereiken

Het verzamelen van algemene geschiedkundige gegevens en documenten onderzoek in diverse archieven.

Het uitgeven van boeken en het kwartaalblad ‘Rondom de Plaets’. 
De teksten worden aangevuld met bijpassend illustratiemateriaal.

Het verzamelen van alles wat betrekking heeft op de genoemde dorpskernen: o.a. foto’s, dia’s, (video) films en bidprentjes, 
oude dorps- en kadasterkaarten, krantenknipsels, artikelen uit dag- en weekbladen, verdere documentatie.

Het adviseren bij en het verzamelen van stamboom- en andere familiegegevens.

Het begeleiden van de studerende jeugd bij hun studie over de plaatselijke geschiedenis en heemkundige scripties.

Het verzamelen en reproduceren van foto’s om ze bij de kringverzameling te voegen.

Het beschrijven van de verzamelde foto’s.

Het organiseren van lezingen en het tonen van dia’s en films.

Het verrichten van opgravingen en bodem- en gebouwen onderzoek.

Het opbouwen van een documentatiecentrum in de breedste zin.

Het invoeren van de vele heemkundige gegevens in de computer, 
noodzakelijk om de beschikbare gegevens gemakkelijk en snel te kunnen opzoeken.

Het vastleggen van gebiedsnamen.

Het vastleggen van alle gebouwen uit het verleden met hun bewoners en eigenaren vanaf het jaar 1369.

Het uitzetten en uitgeven van fiets- en wandelroutes en het houden van rondleidingen langs dorpsmonumenten met de uitleg daarover.