Contact

Als u wilt reageren op onze website, inlichtingen wilt hebben over onze vereniging, wat te vragen hebt of ons iets mee wilt delen,
kunt u reageren per telefoon of email bij de personen die vermeld staan bij de diverse werkgroepen of rechtstreeks met de secretaris.
U kunt ook op onderstaande e-mailadressen klikken.

secretaris@deplaets.nl of: info@deplaets.nl

Aanvraag lidmaatschap
Wilt u abonnee worden op ons periodiek ‘Rondom de Plaets’ dan kunt u gebruik maken van bovenstaande e-mailadressen.
Als u actief werkend lid wilt worden, kunt u dat aangeven.
Actieve leden kunnen naar eigen wens, beschikbare tijd en bekwaamheid deelnemen aan een of meer van de vele werkzaamheden.
U bent van harte welkom