Beeldbank Heemkundekring 'De Plaets', Berlicum-Middelrode
 → 
 →  [Fotonummer 07406]
 

 

<    1 2 3    >

( record bevat 3 afbeeldingen; getoond wordt:   )


 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Fotonummer : 07406
 
Titel : Carnavalskrant veur dun Birrekoal
Plaats/dorp : Berlicum
Adres (of locatie) :
Datering : 01-02-1971
Bijzonderheden : VLUCHT "71 UIT DEN BIRREKOAL VOOR ALLE BLAOUW BIRRE!!

Carnaval, een Jumbo Jet in de wereld van vermaak.

Een Majestueuse, wat rare vogel, die met zijn machtige vlerken en zijn stompe snavel alles en iedereen overspant.
Gebouwd om nog meer reizigers te vervoeren en in vervoering te brengen.
Nadat hij zijn brandstof heeft verzwolgen en het diep in zijn kolossale buik heeft opgeslagen, vult hij het ganse luchtruim met luide symfonieën.
Is hij eenmaal los dan bestaat voor hem geen rem meer.
Naast zijn thuiskomst, alle zorgen achter zich latend, stijgt hij tot zeer grote hoogte en gaat hij zijn schier oneindig lijkende weg afleggen.
Schijn, want slechts drie dagen, zijn passagiers in een andere wereld houdend, danst hij langs de hemel, gekoesterd door een blij zongezicht draait hij een polonaise voordat hij in de wolken verdwijnt. De ontwikkeling van dit Carnavalleske en vriendelijke monster is reeds jaren geleden op gang gekomen. Proefvluchten bewezen de grote actieradius van het toestel. De bouwers hebben ruimten geschapen waar jong en oud zich in thuis voelt en aan een reis de dolste pret moet beleven.

Uw Prins, benoemd door Dun Blaowun Beer tot gezagvoerder, verheugt zich op deze vlucht en zal met hulp van Zijn Hofhouding niets nalaten om U allen een onvergetelijke reis te bezorgen.
Gaat U ook mee ?
Bent U al reisvaardig en heeft U al plaats genomen ?
“De bemanning, de Stichting Dun Blaouwun Beer en Uw Prins met Zijn ganse Hofhouding, heten U van harte welkom en wensen U een goede reis.
"En nu Riemen los !!!!”

Prins Sjaak dun Uurste.


Carnavalslied 1971

Wijze: tante heeft een olifant.
Tekstdichter: Jan Steenbergen.

Refrein:
Wie blaôst ur wir de bove toôn, tètète ètète
tuurlijk wir de schuiftrombóôn têtête rètete
Hil laag dè ist pijp gerei tètète rètête
de trompêtte allebei tètète rètète

Urste vèrske
As't wir vastenovund wordt,
dan raoke we van streek.
We zèn dan wir drie daog vort,
og waor ut mar un week.
Mar zonder meziekske ist niks,
dan higgut ginne zin.
Durrum zinge we zo hard ast kan,
en’t kepèlluke valt in.

Twidde vèrske
Dun Zondug nog, ut waor int lof,
dor gao ’k nog altèd heen.
Mar'k von toch wel ut waar ‘ne sof,
want we zonge mar alleen.
'k Zeg pestoor waor waar ut koor,
zonder hullie ist gin bal.
„Ze zijn en het is verstandig hoor,
vandaag met VAKA ..RNAVAL”.


HALLO "BIRREKOAL" VOLK

Dor zè'k gordenoor wir us. ‘t ls wir un lutske geleje dè wellie un pijp gebuurt hemme. Ík zeg van de week nog tege ons Mie, ik zeg “ge hurt of geziet gin man mir van dun vastenovund zôn ze dood zen”. Bè neje zi ons Mie, mar gewit nèt zo goewd as ik dèssut druk hemme en die komme netuurlijk wir krèk op ut schêie van de mêrt.

Zèdde gèllie ok al op de mèrt gewist ?
‘k zèddur mè ons Mie dun vurrigen week nog: over hene gekûirt Mar nou hè'k heure vertelle dè't nog/mar un prubeer mertje is, toe april toe en dan zôn ze welwir zien op ut raodhuis.

'k Vijn trouwus wel dèt Gemintebestuur wennig kaas hi gegéte van mèrte, anders ha'nze ut gas en ‘t wotter wel 'n bietje duurdur van de haand gedaon. Nee, en’k mènde nog wel dè'k lèst gelèze ha in de krant; dèze dur eige nie liete bokke op't gemeen.
Gordenoor. Ze ha'n de plissie aon laote rukke um diejen bok van de trappe te were, allinig ut trouwlustig paar mog binne! Gordenoor wèn spuul.

Mar as ze die plèstiek vuilniszakke in vurraod ha'n gehad, waor ut volgus mèn gin prebleem gewist. Ut innigste wè ze dan nog ha'n moewten doewn waor ut zèkske naor Empel brenge, dan waart mè 'ne sisser afgelope.
‘t ls unnun slimme mins, die de Geminte, de raod “nor Empel afvoere” hi gegeve,
Ik zèddur strakke wel-duurdur mi af, mar...um te vurkommie dè wellie in onzun eiguste rommel stikke, hèkkur wèl wè vur over.

Ut zo beskiên bittur zèn dè wèllie bè dun Bosch geannukzeerd wiere. Dè lèkt mèn sportiever dan dégge oew eige suvesievuluk utverkôpt ! Wè gèllie ?

Wellie kunne al blij zèn mè annukzaasie van Empel mi dun Bosch. Dan krèggu wellie in iedurs geval wir ünnun hillun Burgemistur.

Sportieve minse zêndur tegusworrig nie veul mir, nee wè dè betreft geleuf ik dè we almel un vurbild kosse nimme aon dè ”'Springviel” klubke. As die in Balkum nie kunne speule, dan hènzur tur vur over um in Gèssul un zaol af te hure kèk dè noem ik “durdouwurs”.
Gordenoor.….………….
En de sportvèlde dan, die gaon nor de Westèkkurs hè'k gehurt, vanwege de nattighèd zegge ze. Mins, mins praot me dor nie af.
Beskiên dèt ons voetbalklubke un bietje opwèrmt en stiemuleert um wir us kampioen te worre. Want nattighèd is vur unnun goeje speuldur noit goewd.
Gêllie vuult mèn wel. Durrum zèk zelf noit aon voewtballe toe gekomme; Bè jikkers wènne kaoje praot.

Ik ze un lutske geléje mè ons Mie nog langs ut nei winkelcèturrum gekûirt, dè hèn ze ôk al verlêet nor de Jupieturstraot hè'k gezien.
Ge moewtur wel -wêtjes in oew ore doewn vanwêge dè hèrriekasje wettur midde in die wei stu, want dor worde tureluurs van. Bè minse nog aon toe, dur al dè gehèrrie ha'n-ons- Mie en ikke diejen brommer nie aon heure komme.
Ik wier ut pas gewaor toen ons Mie mè durrun hillen. umvang tege de kêije gonk.
Ik zin, ”klippel dègge dor rondrêijt? haddur nie umhene kunne reiije” Nee zinnie turweijl ie tege dun hoop opkiek, die ons Mie vurmde, nee zinnie dor ha’k ginne beziene genog vur bè.…. En ik skiet ut munne klomp, en'k tûirde dur op. Mar dè hi gin vat mir mè die lank
haor, ut trekt niemur deur. Ufijn, ik zette ons Mie zo goewd en zo kaôt as't gonk-
op dur onderstel en zu begos me dor toch te skêine, milliejuverontreinigur zin zu.
“Dor mos de pliessie us nog kêkke” Ik zeg zèdde klaor mè oewe preek, turweijl ze durre vurgevel un bietje in zun gelid trok; kom op zi zu, dan drulle we op huis aon.

Onderwêges kwame we nog un paor verdulste skôn durskes tege. En ikke ok nie te lui, ik waogdun ur zo'n verskalkingsêugske aon witte nie. “Kêkt vur oe, ouwun gek" zin ons Mie ge doet net of ge in de graaise valt
Ik zeg "nie kôat worre gè Mieke, ik kan't toch ok nie hèllupu dè'k suuksès heb bè die durskus". “Mar dès nie um oew knappighèd” zi zum”. Mar umdègge oew klepboks ope hèt hange’. En dor staode dan mè oew hil hebbe en houwe op un prizunteerblôjke. “Allé zi zu, ”stao dor nie te sêmmulu en pakt oew rikrejaasie gebied in “Gordenoor wèn gezegde” !!

Ufijn, tun lange lëste kwame we dan thuis aon en dor ston gortju Grarus ut Mirroi mè zunne zeug op de misse.
“Hallo Mie en Jaonus, zèdde nar't durp gewist’ zittie. Ik zeg "krek zo gezêid”.
“We denktur af‚" zittie “zuttur nog iets aon munnun zeug kunne gebeure”
”Grarus”, zin ik, “dè kan liggeluk, mar niemir vur de zelfde cènte, dur kumt unnun gulde bè”. "We krègge we nou” zinnie, ge zêt flink opgeslage” Ik zeg, “Zèdde gè nie op de hôgte van't lèste nèts, ze hèn op't gemeen de sèpsidie ingetrokke van de fokvee vereniging, en durrum go’k niemur ligge prulle vur dezelfde cente’. Dor kossie himmul inkomme…

Dè waor ok un speul op 't raodhuis, ik zèddur zèlluf gaon heure hoedet afliep mè dieje sèpsidie. Nao veul hin en wir gepraot wô de Wethouwer ok nog wè zegge umdèttie, volgus asdèttie zin, ut Agraries bedrijf in zun portemufullie ha.
Ik zeg tege Klaôsôme van't Haffersbrugske, want die waar ok meegegaon,
ik zeg “In zun portemufullie zitte, hij higgut gordenoor nog aon zun klompe hange"
Wè gèllie? As ge dè meemakt dôr, houwop houwop... ge blèft lâge,
ammal unne- grote mond, mar astur op aon kumt houwe zu'm dicht.
Dur kumt nou un notulaasie mesjiên op de raodsvergaderinge, mè un spisjaal geluidssprêkurke op dun publieke trubine. Mar dor moewt ut zelf wir mi besniêjte, want ut lekkur bèkske koffie hèmme ze ingetrokke. De raod hi ok goedkeuring gehègt aon de brandslange vur de brandweer. Dè kumt ok wel un bietje dur dè Nassienaal Kampioen skap,
zônie? Ze hâ'ntur wir-dèftug afgebrogt vijn ik. Ut innigste wè ze nou nog misse is unnun slangetôre. Gordenoor, want de duurt ok lank. Ik: hè tege zônnun brandslangafroldur gezeet asdèttie ze, over un jaor of zes, bè mèn mag komme hange. Ik hà gezeet dà’k ut bovuste wôninkske van de bejaardeflet aon zo vraoge.
Dê's me toch ok wè, ut bejaardecenturrum, jikkers merante.

Ik zie mun eige al zitte mè ons Mie, 8 hôg bove de grond, ge kunt dan vaast utzuuke worgur onder wilt ligge as ge de pijp uittrèkt, want dor hèdde dan un riejant gezicht over. Nee ik zèddur doodgerust op dèssur gin man in krègge dè nie nee. Wè gellie ? En dan dieje milliejuverontreiniging, dè beskrèft me ok weè, gortju.
Mar witte dè wèllie dor ammel aon meewerke, dor zèddut ammel wel mi overins, of nie soms ?
Onze Piet ok, dès bè ons thuis de grôtste logtverkrôsser. Gortsamme ! die kandur ok wè van, hij kumt nie dik, mar assie kumt dan bènde jarug.
Hij werkt in dun kolemijn in Limburg en ongeloge waor, as die bè ons thuis unne wind laot, dan ist gegarundeerd 3 ure donker. …… Gordenoor, ik hèr 3 loôplampe vur aongeskaft, Egt woar, ons koe istur sukkelademelk van gaon geve.

Gordenoor ! !

Mar vijnde gêllie ok nie de int Bisdom Rotturdam ut millieju ok un bietje verontreinigt is. Ik vijn ut un bietje un rare petôssie. Onzun lieve Hirruku zal wel bè zun eige zegge” Zie-mèn-is, Simonis, ik hèt ok nie vur niks gehad”.
Jao ‚ want zo ist toch, of nie dan 7
Zo, nouw zèk zuutjes aont ènd van munnun litanie gekomme. Ik stop nog un pèpke en dan trek ikkur ut. Blêft men nog over um ullie ammel unnun skônnen karnaval toe te wensen, en 'k zal mar zegge Houdoe wor en toe ut volgund jaor.

Jaonus dun Birrenboer.

Pagina 2

Carnavalsprogramma 1971

Sondugs dun 14 fibruworri
LOCHTE KWIEPPERIT Oorieëntaatierit versurrugt dur MAC Bermi start um 1 uur bè Café Dun Doofpot in Mirrooi, ge krêgt strafpunten as ge oewun wagen nie versiert
vurinschrêving bè Jo Frunt, Hôgstroat 21 in Balkum ‘s-ovunds ist um 8 uur prijsutreiking en Lochte Kwieppebal bè Rien Minkels café De Zwaan.

Frèdags dun 19 fibruworri
's-Middugs um 2 ure verwachten wij de kênder van 3 tot 6 joar, de kleuterscholen kommen ut dur eige,in het Parochiehuis. Ze zullen doar getracteerd worren en op un programma worren verrast dur dun Blaouwun Beer.

Sotterdiggs dun 20 fibruworri
In café de Zwaan houwen de Happetappers wir hun dropping
‘s-middigs um 3 ure worren de jongeren van 8 tot 14 joar gedropt ‘s-ovunds um 8 ure worren de trimmers van 15 tot 100 joar ergens losgeloaten
Um half 10 's-ovunds zullen dur Prins Sjaak dun Urste de prijzen worren utgereikt.
’s-Ovunds aanvang half acht houwen de Koalstampers in Herberg dun Gouwe Löw un gecostumeerd gehuwdenbal.
Loaten we van dees aktiviteiten unne goeie vurproef make vur dun carnaval.

Sondugs van dun vastenovund 21 fibruworri
Um 12.11 ure
zal Prins Sjaak dun Urste officieel ontvangen worren dur ut Gemintebestuur en zal hem dur onzen burgervoader dun durrupssleutel worren overhandigd.
Hiernoa wurdt ’ Berlicum” umgedopt in ”dun Birrekoal"

Um 2 ure
Optocht: Opstellen van wagens en groepen op de Driezeeg vur dun Doofpot en in de Irenestroat. Dun optocht zal in de Beatrixstroat worre opgesteld woarnoa ie zal trekken dur de Wilhelminastroat, Kennedystroat, Einsteinstroat, Milrooiseweg, Ploeg, Pastoor van dun Boomstroat, Broakven, Saturnusstroat, Dianastroat, Apollostroat, Neptunusstroat, Veedijk en dan via de Hogstroat noar ut Mercuriusplein.
Hier zallen de prijzen worren utgereikt, woarnoa dun Blaouwun Beer wir op zun voetstuk zal worre gezet.

Um 7 ure
Goan all doarvurgeëigende durren open vur une gezellige ovund, speciaal zullen de carnavalsverenigingen ut oe bizonder noa oewun zin maken bè
Café de Doofpot dur de Doofpotters
Café Even Rust dur de Bloasbalkers
Cafetaria Het Fust dur de Fustekrakers
Herberg De Gouden Leeuw dur de Koalstampers
Café de Prins dur de Vossenwakers
Café de Zwaan dur de Happetappers

De Koalstampers zullen op deesun ovund um 9 ure wir dun "Onbekende Nederlander huldigen, woarnoa Prins Sjaak dun Urste hem zal ridderen in de orde van dun Blaouwun Beer

Dur de Carnavalsstichting dun Blaouwun Beer is het Parochiehuis omgetoverd in "dun Hippe Beer”, woar drie ovunden de bekende Blaouw Birre Beat Bals zullen worren gegeven. De deurren goan um half zes open.

's-Mondugs van dun vastenovund 22 februworri (21 is fout)
's-Mergens van 10 tot 12 ure goan de Prins en zên gevollug de zieken in de ziekenhuizen bezuken

Um 2 ure
begient de jeugdmiddag in "dun Hippe Beer” (Parochiehuis) georganiseerd dur dun Blaouwun Beer veur de jeugd van 6 tot 12 joar.
Dur Prins Sjaak dun Urste zullen prijzen worden utgereikt vur de mooist gecostumeerden. Verder is er natuurluk gezurgd vur diverse carnavalsattrakties.
Um 5 uur is deesun middag afgelopen.

Um halluf 3
houwen de Doofpotters wir hun traditionele Spekstruifvreetwedstrijd. Dur Prins Sjaak dun Urste zullen de kampioenen worden gehuldigd.
Um halluf zes is “’dun Hippe Beer” wir open
Um 7 ure beginnen wir alle bals vur une gezellige avund De Bloasbalkers houwen op dees avund une grote Doedelwedstrijd, waarvan dur Prins Sjaak dun Urste de prijzen zullen worren utgereikt.
Op diverse ploatsen zèn dees avund prijzen te verdienen vur de mooist gecostumeerden.

Dindiggs van dun vastenovund 23 februworri (22 is fout)

's-Mergens besuukt Prins Sjaak dun Urste wir de zieken in de ziekenhuizen.

Um halluf 3
goan alle bejaarden nor ut Bejaardenbal van dun Bloauwun Beer in “dun Hippe Beer’ (Parochiehuis) wor vur unne gezellige middag wordt gezurgt
De bejaarden die graag worren opgehaald mi unne auto kunnen dè opgeven bè Frans van Pinxteren,
Milrooiseweg 16, tel. 1335, bè Jo van Druenen, Marsstraat 5, tel. 1924, of bè Mevr. v. Hinthum, Kerkwijk 24, tel. 1532, gèrre vur frèdiggs 18 februworri, dan word er vur oe gezurgt. Um 5 ure is deesun middag afgegelopen

Dur de Bloosbalkers wordt in Café Even Rust nog unne keindermiddag georganiseerd wor de keinder tot 12 joar terecht kunnen.
Dur worren prijzen utgereikt vur de mooiste costuums.

Dur de Doofpotters wordt wir de Talentenjacht gehouwen, Prins Sjaak dun Urste zal um halluf zes hier de prijzen utreiken.

's Ovunds goan wir de deurren open vur alen leste ovund van vastenovund.

Bè de Happetappers worre 's-ovunds de prijzen bekend gemakt van de mooist gecostumeerde carnavalsclub die doar op bezuuk is gewist.

's-Ovunds um kwart vur 12 zal dun Blaouwun Beer op het Mercuriusplein worren begraven.

Um 12 ure is de vastenovund 1971 vurgoed afgelopen.


Pagina 3
CARNAVAL - VIEREND BALKUM

ledereen zal nog wel het grote succes herinneren van de carnavalsfeesten die
de Stichting Dun Blaouwun Beer vorig jaar voor geheel Berlicum georganiseerd had.
De opzet en de doeleinden welke men voor ogen had zijn, dachten wij, voor
honderd procent verwezenlijkt kunnen worden.
Dit dank zij de medewerking van even zovele mensen die carnaval-minded zijn.
We weten waarschijnlijk nog wel hoe geweldig het was in het Blaouw Birre Beat Centrum alias manege De Ploeg.

Het bestuur heeft ook voor dit carnavalsseizoen een groots opgezet plan uitgewerkt, waar iedereen van jong tot oud weer zijn hart aan kan ophalen.
Het Centrum van vermaak voor de kleuters, lagere schooljeugd en de tieners is echter wel verplaatst moeten worden van manege De Ploeg naar het Parochiehuis.
Het Parochiehuis zal derhalve het centrum worden voor de hier boven genoemde groepen van de bevolking.

Het geheel zal dan er weer feestelijk uit komen te zien, en wij verwachten dan
ook dat er weer vele zullen komen carnaval vieren in hun eigen plaats.
Tevens hoop ik dat U de nieuwe Prins Sjaak dun Urste een onthaal zult bezorgen een prins waardig.

Moge onder zijn regeringsperiode weer fijne en gezellige dagen van plezier gehouden worden.
Dus mensen van dun Birrekoal ook dit jaar weer een grandioos carnaval in Uw
eigen dorp.

Het Bestuur.


EEN AVONDJE WAGENBOUWEN BIJ JOS v. d. CAMMEN

Open brief aan de „Koalstampers"”.

Na een beleefd verzoek onzerzijds aan de chef-stafwagenbouwer om een avond te mogen komen helpen, is dat aan ons, ondanks het enorme aantal steeds weer aanwezige „Koalstampers”, bereidwillig toegestaan.

Het was onze wens ook eens een steentje bij te dragen, nl. helpen bouwen aan de wagen, waar elk lid der “Koalstampers” trots van zegt: „Kijk, dat hebben wij gezamelijk gedaan’ !

Wij waren erg verrast bij onze binnenkomst te horen dat, behalve het bouwen
der wagen, er ook nog aan een. ontwenningskuur _ tegen «alcoholgebruik
werd gedaan.

Dat deze kuur door ieder gewaardeerd wordt, kon men ook merken aan Piet van Nuland, die daar zijn zéér sterke steun aan verleende.

Het is ook een hele geruststelling te weten, dat je om te helpen bouwen, geen
vakman behoeft te zijn.

Zo gauw je. binnenkomt, kijkt de chefwagenbouwer je maar heel even aan, hij weet onmiddellijk voor welke arbeid je geschikt bent, en na een minuut bij de wagen aan de gang.

Mijn taak was bijzonder moeilijk; ik moest nl. ingesmeerde kranten doorgeven aan het plakkend personeel.

Na een paar uur begon ik het aardig onder de knie te krijgen, en daarom mag
ik misschien nog eens een keer terugkomen.

De schaduwzijde van een avond bouwen bij Jos is, dat wanneer je koffie gaat
drinken, je van Jet v. d. Cammen altijd eerst je voeten moet vegen.

Dat is van Jet wel een beetje kinderachtig, want het is maar een week of
acht - negen, dat iedereen binnensjouwd, en dan kan zij toch altijd nog na 12 uur
‘s nachts, als iedereen weggaat, de boel schoon maken.

Zo'n avondje helpen bouwen is mooi, dat zie je direct aan de grote opkomst der leden.

Toen wij 's avonds naar huis reden, en ik rustig zat na te denken, voelde ik tranen op mijn wangen.

Die waren er niet van verdriet, maar van grote schaamte, omdat wij iedere avond
een klein groepje hele echte ‚„Koalstampers” hebben laten ploeteren om voor ons leden een wagen te bouwen, waarvoor wij „Koalstampers”’ te beroerd waren een hand uit te steken!

Gelukkig hebben wij ervan geleerd en zullen blijven helpen, en naar ik hoop nog vele anderen !!

De Apeldoornse Koalstampers.


VOL HOUWEN

Wellie waren wir mi z'n alle bezig unne carnavalswagen veur dun optocht in elkaar te timmere, toen er unne ventkwaam die zin: “Gellie bent allemaol knetter gek.
Ge gaot hier aovund na aovund kou staon lèje te zèner tèd mee te dingen nor een van die prijze die veur de moiste wagens ter beschikking zên'’.

Hij zin: “En es ge dan dun urste prijs, ik gleuf dè 't vef en zeuventig gulden is, hed, dan zeupte ze mi 'n enkelt man op.

We hedde daon nou aon ??”

Toen ie ut gepraot waar, zin ik hum dè hij een van die minsen waar, waarvan 'r ok nog enkele in Balkum rond lôpen, die alleen mar iets opbouwends kunnen afbreken.

God-domme toen had ik wè gezeed, hij wier nog kwaod ok.

Ik zeg, ge bleft maar rustig, dan zal ik 't jou is utlegge.

Ik vroeg hum wè hij mi dun vastenaovund din? Nou dan goi ik nor turp,
stap daor een of ander café binne en daor kunde zoveul schik make es ge
wilt. Gortju wè han we vorig jaor veul schik gehad.

Ik zeg: "Daor heddet nou krèk zitte. Un jaor of zes-zeuven geleje zen 'r enkele mi een carnavalsclub begonne en van t een kwaam ‘t ander. Nor verloop van tèd waren 'r vort een stuk of vèf van die verenigingen.
Mèn hi steeds weier geborduurd en nou bestaot ur ok zoiets es: „Dun Blaouwun Beer’.

Dè is eigenlijk een overkoepelend orgaan mi de bedoeling zowel de jong es
de ouwer inwoners van Balkum eens efkes ut hunne dagelijkse doewn te haole,
en ze minstens enen dag fist te loate vieren.

Hij zin: "Ja dè is allemaol mooi en wel, maar wè geven 'r die mensen nou um of
dè net gellie nou unne mooie wagen hed of nie ?

Dè is 't um nou net zeg ik, es ge niks doet es alleen mar die drie daag gruwelijk te keer gaon, dan zen we nog niks wèr es een jaor of zeuven-acht geleje.

Hil dun opzet is hil anders. 't Is nie mêr dè gruwelijk zeupen en te keer gaon.

Um. ‘t mar 'ns mi ’n paor moeilijke woorden te zeggen draagt de carnaval in Balkum op de urste plaots 'n sociaal en creatief karakter. Ge kunt 't geleuve of nie, mar dè bewijzen ons toch de middagen die veur de kinder en de bejaarden worden georganiseerd! !

Dan hedde dun optocht, waarvan 't de bedoeling is zoveul mogelijk kinder en ok ouwer mensen aon mee te laote doen.

De bedoeling van elke carnavalsvereniging is zelf ok unne wagen te maken es stimulans veur de mensen die nog niet hebben meegedaon.

Dettur soms veul vur gedaon moet worre, zal ik oew is vertelle.

Vurrig jaor han we mi zijn alle een week of zes gewerkt aon onze praalwagen, 't waar unne verrekte schone-geworre al zeg ik 't zelf. Nou we reje nor Mirroi waor 't begin van dun optocht zo zèn, mar onderweeges waar hil ons monster (Van Lochnes) dur unne grote rukwind
umgeblaozen.

Wellie han natuurlijk wel kooi zin, mar mi te leste moesten we ’r toch um laachen en zinne tegen mekare: „Volgend jaor beter”.

En zo es ge ziet we zen wir vol-op aon de gang, mar hij wordt wel un stukske
steviger es veurig jaor dè beloof ik oew !

Gortju. zit-tie es dè allemaol zo zit, dan zal ik ons keinder ok ‘ns vraoge of ze nie mee willen doewn. Want iedereen moet dan mar eens proberen op zên manier de carnaval in Balkum een werm hart toe te dragen !!!!

‘n Vossewaker.
 
Fotograaf :
Collectie :
Rubriek : Verenigingen
Subrubriek : Carnaval
Categorie : Krantenartikel
Achterkant afbeelding :
Google Map :
 
 
Bijlage(n):

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 januari 2022