Beeldbank Heemkundekring 'De Plaets', Berlicum-Middelrode
 → 
 →  [Fotonummer 07028]
 

 

<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    >

( record bevat 23 afbeeldingen; getoond wordt:   )


 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Fotonummer : 07028
 
Titel : Ontvoering Veghelse Kuus
Plaats/dorp : Berlicum
Adres (of locatie) : Hoogstraat
Datering : 20-02-1965
Bijzonderheden : 1: Brabants Dagblad 05-02-1965
2: Brabants Dagblad 06-02-1965
3: Brabants Dagblad 08-02-1965
4: Brabants Dagblad 09-02-1965
5: Brabants Dagblad 10-02-1965
6: Steenwijker Opregte 10-02-1965
7: Brabants Dagblad 11-02-1965
8 & 9: De Blauwe Bende Hans v Gemert, Frans v Pinxteren, Toon vd Mosselaar, Nico v Doorn en Toon v Houtum
10: Portret Veghelse Kuus
11: Brabants Dagblad 13-02-1965
12: Brabants Dagblad 13-02-1965
13 t/m 22 Foto's Teruggave van de Veghelse Blèrkop
23: Brabants Dagblad 15-02-1965 Afsluitend artikel

Kranten
1:
Ontvoerders profiteerden van afspraak

Mascotte van „Blerkoppen” in Veghel spoorloos verdwenen


(Van een onzer verslaggevers)

VEGHEL, 5 februari, — De Veghelse carnavalsvereniging „De Blèrkoppen” zit in zak en as.
De gedachtenwereld van het complete bestuur, de Prins en de Raad van Elf wordt onveilig gemaakt door een reeks onoplosbare vragen, omdat „Den Blèrkop” zomaar verdwenen is.
De bijna 150 kilo wegende mascotte van de Veghelse carnavalsclub is dezer dagen — opgehaald door een aantal onbekenden — met de noorderzon vertrokken en „De Blèrkoppen” weten niet waar ze het (gevaarte) moeten zoeken. Carnavaleske grapjasserij?
Misschien wel, maar de daarbij behorende losprijs is door de ontvoerders nog niet opgeëist.Nog geen losprijs ‚gevraagd…

De ontvoering heeft afgelopen zaterdag al plaats gehad, maar kwam pas enkele dagen later aan het licht.
‘Wat was namelijk het geval. „Den Blèrkop’’ was na het vorige carnaval,toen het beeld voor de. eerste keer zijn intrede deed in Veghel, ter bewaring ondergebracht in de woning
van de heer Embrachts aan de Chrysantenlaan.
Bij de intocht van 1963 had het zwart-witte standbeeld echter een beschadiging opgelopen aan de sokkel, welke nog voor het komende festijn moest worden hersteld.
Daartoe had het bestuur een afspraak gemaakt met de Veghelse aannemer v.d. Heuvel, die had beloofd de kolos „vandaag of morgen te zullen ophalen...” Van die afspraak waren de heer Embrachts en zijn vrouw op de hoogte!

In overall

Toen afgelopen zaterdag dan ook aan de „woning Chrysantenlaan… 92 werd gebeld, leek alles normaal. Mevrouw Embrachts zag tegenover zich vier in overall geklede mannen, die vertelden van de firma vd. Heuvel te komen met de opdracht „Den Blèr-kop” te halén. Mevrouw Embrachts‚herinnerde zich. de’ afspraak en liet de mannen het 150 kilo wegende gevaarte naar het gesloten personenbusje (blauw of groen) zeulen. De mascotte was ontvoerd

Verkeerd adres

Maar dat wisten op dat moment alleen de ontvoerders, want niemand rook lont.
Ook de heer Embrachts niet, die ’s avonds van zijn vrouw hoorde, dat „Den Blèrkop” was opgehaald. Hij zal hoogstens gedacht hebben, dat die zaak dan ook voor het carnavalsfeest geregeld zou zijn.
En de „kidnapping” zou nog langer geheim zijn gebleven, als niet enkele dagen later de bewoner van de woning Hyacintenstraat 23 aan de heer v. d. Heuvel had gevraagd of het herstel van de mascotte al vorderde. Opperste verbazing bij de heer v. d. Heuvel die van niets bleek te weten.


Vanzelfsprekend werd toen snel duidelijk, dat de mascotte was ontvoerd.
Toen bleek bovendien, dat de ontvoerders zich in het adres hadden vergist en aanvankelijk in de Hyacintenstraat hadden aangebeld. Ze hadden alle tijd om de fout te corrigeren en om. „Den Blèrkop” aan de Chrysantenstraat op te halen. Hoewel „De Blèrkoppen” nu wel gaan vrezen dat de mascotte niet vóór het prinsenbal van volgende week hersteld zal zijn, maken zij zich over de ontvoering niet al te veel zorgen.
Niet ten onrechte houden ze het op een carnavalsgrap, zoals die zich in deze dagen wel meer voordoen en die doorgaans uitmonden in de betaling van een losprijs in de vorm van on
of meer vaten bier.

Het vreemde is evenwel, dat de ontvoerders nog helemaal niets van zich hebben laten horen. Zelfs een brief door middel waarvan in dergelijke gevallen de onderhandelingen meestal
worden geopend, is tot op heden uitgebleven.
Waarschijnlijk zijn de kidnappers bang zich al ‚te zeer bloot te geven, Dat is hun tot dusver dan uitstekend gelukt, want „De Blèrkoppen” weten beslist niet in welke richting ze moeten zoeken.
Ze zijn al aan het speuren geweest bij de carnavalsclubs in Berlicum en Mariahout, die wisten dat het beeld gerepareerd moest worden.
Het resultaat was echter negatief.
Het is evenwel niet uitgesloten, dát de Veghelaren niet zo ver van huis behoeven te zoeken. De ontvoerders moeten immers niet alleen op de hoogte zijn geweest van het feit dat „Den Blèrkop” moest worden gerepareerd, maar ook en vooral van de tussen bestuur en firma v.d. Heuvel gemaakte afspraak.
Een snoodaard in eigen gelederen misschien.……?

2:
Carnavalsmascotte van Veghel blijft ondanks vele tips onvindbaar

(Van een onzer verslaggevers)

_ VEGHEL, 6 febr. „U spreekt met de Blauwe Bende. Die os uit Veghel is in Steenwijk.
Meer nieuws kunt u lezen in De Opregte Steenwijker Courant van aanstaande woensdag”.
Met deze telefonische mededelingen heeft gisteravond tegen tien uur een anonieme Nederlander —met een meer Brabants dan Overijsels accent — getracht nog meer verwarring -te stichten "in de- carnavaleske chaos rond de ontvoering van „Den Blèrkop”, de mascotte van de Veghelse carnavalsvereniging „De Blèrkoppen”.
Dit mysterieuze gedoe, kwam aan het einde van een dag, waarop het opsporingsapparaat van de schier radeloze Blèrkoppen — zonder resultaat overigens — op volle toeren heeft gedraaid. „Den Blèrkop” was weg en bleef ook gisteren weg.

Zou “de 150 kilo wegende kolos —een zittende koe met een schild tussen de voorpoten — in Steenwijk zijn?
Feit is, dat De Opregte Steenwijker-Courant bestaat.
Maar wat zegt dat dan nog? De kennelijk nog jeugdige „telefonist” kan zo maar de grapjas
hebben willen uithangen en in werkelijkheid niets van de Zaak afweten.
En als hij wel in het ‘complot zit, heeft hij dan de waarheid gesproken pi de Veghelse speurders op een dwaalspoor willen brengen? In ieder geval een nieuwe kluif voor De Blèrkop-deteetives.

En dat terwijl de Veghelse stalbewoners al meer dan genoeg te doen hebben. In totaal hebben ze gisteren tien tips gekregen; deels anoniem en deels van bekende personen.
Twee tipgevers verwezen naar de „Kaolstampers” in Berlicum, terwijl twee andere meenden dat de daders onder de „Heikneuters” in Mariahout gezocht moeten worden.
Maar daarin geloven de Blèrkoppen niet zo erg, zoals ze ook weinig waarde hechten aan de suggestie, dat „Den Blèrkop” in Oeteldonk zou zijn verborgen. „Oeteldonk is daar te groot
voor”, meende men gisteravond in de Blèrkoppenstal. Schijndel dan, dat tot driemaal toe werd getipt? Of moet de mascotte gezocht worden in Haps, waar de elf jaar oude carnavalsclub een grandioos feest viert, waarvoor de Blèrkoppen waren uitgenodigd?

Zelfs het weinig carnavaleske Uden maakt nog een kans. Volgens een der Veghelse tipgevers zouden de Kruisheren er meer van weten. Zou daar dan misschien het verband gelegd moeten worden met het mysterieuze telefoontje, dat van niet zo heel ver bleek te komen,
Het antwoord is aan de om wraak roepende Blèrkoppen....

3:
Brutale tegenzet tijdens prinsenbal

„De Blèrkoppen” ontvoerden de „Koalepot” uit Berlicum

(Van een onzer verslaggevers)
VECHEL/BERLICUM, 8 februari. — Het blèrkoppen-mysterie de geruchtmakende zaak rond de spoorloos verdwenen mascotte van de Veghelse carnavalsvereniging „De Blèrkoppen”” — is nog geen stap dichterbij een oplossing gekomen. Maar de Veghelaren hebben niet stilgezeten; zaterdagavond hebben ze een min of meer speculatieve tegenzet gelanceerd door via een brutale overval de „koalepot”, de officiële mascotte van de Berlicumse carnavalsclub „De Koalstampers te kidnappen. Dat gebeurde in het vermoeden, dat de Berlicumse carnavalsnarren wel meer van de ontvoering van „Den Blèrkop” zullen weten. Maar vermoeden geeft nog geen zekerheid en in Berlicum halen ze spontaan de schouders op, als er wordt gezinspeeld op hun rol in het ontvoeringsdrama. Met andere woorden: de verblijf plaats van „Den Blèrkop” is — officieel althans — totaal onbekend.

„Den Blèrkop” nog spoorloos

De Veghelse tegenzet in Berlicum lag overigens wel voor de hand.
In de loop van vrijdagavond en zaterdagmorgen stapelden de verdenkingen tegen „De Koalstampers zich zienderogen.
Op eerste plaats wisten ze in Balkum, dat de Veghelse mascotte gerepareerd moest worden. Bovendien kwamen de Veghelse speurders er achter, dat de nieuwe Berlicumse prins in Steenwijk werkt, hetgeen een verklaring zou kunnen betekenen voor het anonieme telefoontje, waarin Steenwijk als de verblijfplaats van „Den Blèrkop” werd aangegeven.
Ten slotte kwam er zaterdagochtend een verdacht telefoontje, waarin „iemand uit Berlicum” — met een Berlicums accent — volgende eis stelde: „Breng 4 kratten bier naar café-zadelmakerij Langeraox aan de Zuid-Willemsvaart in Berlicum.
Dan krijgen jullie te horen, waar de Blèrkop opgehaald kan worden”
Men kan zich bij zoveel aanwijzingen, afvragen, of er geen lachende derde in het spel is. Edoch, dat deden niet „De Blèrkoppen”; hun vermoedens begonnen de fase van de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te‘
bereiken. Derhalve togen zaterdagmiddag drie Veghelnaren naar hotel „Weltevreden” in Berlicum, waar „De Koalstampers" huis houden en waar ze de Balkumse mascotte hoopten te roven.
Ondanks enkele wederzijdse pilsjes moesten ze van dat voornemen afzien, omdat er te veel onraad in de buurt was
Meer succes hadden de Veghelnaren 's avonds, toen ze in vrij groten. getale naar het Prinsenbal van „De Koalstampers” togen. Tot hun voorlopige vreugde prijkte de „koalepot” — een enorme vaas opgesierd met moesbladen op de piano in een der zalen. Maar de drukte was zo intens, dat aan ontvoeren eenvoudig niet te denken viel. „De Blèrkoppen” kregen het fortuin evenwel in de school geworpen
De plechtige installatie van de nieuwe Prins had in een andere zaal plaats, met als gevolg dat de „koalepot” nagenoeg onbeheerd achter bleef. Het tevoren opgemaakte plan-de-campagne sloot als een bus.
Terwijl in de proclamatie werd bekendgemaakt, dat de Prins o.m. het toezicht zou hebben op de ”koalepot" greep een der Verhelaren de mascotte van de piano

Het drieste optreden werd op het geijkte moment vrijwel niet opgemerkt. Een van de aanwezige „Koalstampers” rook echter lont Als bij toverslag moet hij begrepen hebben, waarom er zoveel Veghelaren in de zaal waren. In een reflex snelde hij de ontvoerders achterna en zou succes hebben gehad, wanneer niet een der indringers hem enkele minuten innig, maar vastberaden had omarmd.
Dat gaf de wederrechtelijke bezitter van „de koalepot” de gelegenheid om er snel met zijn wagen vandoor te gaan.
De operatie-Weltevreden was daarmee geslaagd, maar daarmee hadden „De Blérkoppen hun teer-beminde mascotte nog niet terug. Ze houden het weliswaar
op Berlicum — al „betalen” ze de vier kratten bier zeker niet — maar ‘hebben geen enkele zekerheid, dat de daders nergens anders gezocht moeten worden dat ze Berlicum dus ten onrechte „de koalepot” hebben beroofd. Maar de ontvoering van de Koalstampers-mascotte kan hun wellicht toch de wetenschap opleveren, of „Den Blèrkop” al of niet in Berlicum is Krijgt deze vraag een ontkennend antwoord, dan nog zijn er vragen genoeg.
Trouwens ook tips. Nieuwe gegadigde voor de diefstal schijnt de carnavalsvereniging „De Bokkerijders” uit Dinther te zijn, Anderzijds hebben de Veghelaren! Uden („daar is geen carnavalsclub”) en Mariahout (dat zelf zijn mascotte naar Stiphout zag verdwijnen) afgeschreven
Maar wie zal zeggen, wat ze in Erp hebben uitgebroed? Het minst verdacht zijn nog „DE Dorsvlegels” in Vinkel. waar De Blérkoppen” gisteren de nieuwe en eerste Prins hebben geïnstalleerd.
Toch waren er daar twee merkwaardige dingen: er waren opvallend veel „Koalstampers” en ook de Vinkelse club was haar mascotte (een dorsvlegel) kwijt.
Merkwaardig is overigens ook te vernemen, hoe de ene grap de andere uitlokt.
Zaterdagmorgen kregen „De Blerkoppen” een in Veghel afgestempelde brief, waarin hun te verstaan werd gegeven, dat „zo'n blêrkop nergens anders zou kunnen vertoeven. dan op de Bosse Mert”. In het fraaie kolderstuc krijgen „De Blérkoppen” het advies om, woensdag een deputatie (5 man) van uw raad, gekleed in het uniform van veekoopman per fiets naar de Bosse Mert te sturen om daar contact op te nemen met de juffrouw van de omroep met het verzoek een berichtje om te roepen van de volgende strekking "Boeh... boeh. blèrkop waar ben je. De kans is groot dat ze jullie aan je stem zal herkennen.”
‘Aldus deze brief, die De Biêrkoppen bijzonder waarderen, maar — terecht dachten wij niet au sérieux nemen.

Alles bijeen blijft de ontvoering van de mascotte een kostelijke grap, al dreigt het voor de Veghelaren ook een kostbare grap te worden. Het speurwerk vraagt niet alleen de nodige uitgaven, maar ook veel tijd, waardoor nog lang niet voldoende winstgevende advertenties voor de dure carnavalskrant konden worden ingezameld. „Als we nu maar wisten, dat Den Blèrkop in goede staat is en ook heelhuids in onze stal zal terugkeren. Dan ‘maakten we ons geen zorgen”, zeggen de bestuursleden, van wie de Blèrkoppen-burgemeester Van Uden overigens nog een zorg heeft vanwege het dreigement dat hij zal worden gekidnapt. Wat de gezondheidstoestand van „Den Blèrkop” betreft; hopelijk bevindt het edele dier zich in handen van leutige lieden die de carnavaleske erecode kennen en in acht nemen

4:
Blèrkoppen vragen losprijs voor Koalepot

BERLICUM, 9 febr, — Gisteravond heeft „de penningmeester van de Berlicumse carnavalsvereniging „De Koalstampers” van een bestuurslid van de Veghelse carnavalsclub -„De Blèrkoppen” een telefoontje ontvangen met de mededeling dat de officiële carnavalsmascotte van de Koalstampers die zaterdagavond tijdens de plechtige installatie van-de nieuwe prins in Hotel Weltevreden door de Blèrkoppen werd gekidnapt, tegen een bepaalde som aan losgeld zal worden terugbezorgd

Gezien het gevraagde bedrag de waarde van de enorme „koalepot” aanzienlijk te boven ging werd het aanbod in
eerste instantie door de penningmeester van de hand gewezen. Hierna werd door de Veghelaren — welke kennelijk in vergadering bijeen waren — een nieuwe losprijs vastgesteld waarop door de Koalstampers-penningmeester kon worden ingegaan.

Wanneer de Veghelaren nu hun afspraak nakomen zal Berlicum morgenavond weer in het bezit komen van de
officiële koalepot die om 10 uur des avonds op een overeengekomen plaats in Berlicum tegen betaling van het losgeld zal worden overgedragen.

5:
Woensdag 10 februari 1965

Het Blèrkoppen-mysterie..

Veghel op stelten na mysterieus telefoontje uit Steenwijk

Leutige lieden ontvoerden mascotte

Momenteel heerst in het Brabantse Veghel een „blèrkoppen-mysterie”, een mysterie, dat zich afspeelt rond het naderende carnavalsfeest en waarbij Steenwijk een belangrijke rol schijnt te spelen, Dat bleek ons allereerst uit een groot aantal verzoeken van Veghelse bewoners, Er ontstond namelijk al bij voorbaat een grote vraag naar een exemplaar van de Opregte van vandaag (woensdag).
Waarom? Een aantal krantenknipsels van Brabantse dagbladen lichtte voor ons een tip van de sluier op, maar een geheimzinnige advertentie in het nummer van vandaag heeft het blèrkoppen mysterie aanzienlijk duidelijker gemaakt. Veghel mist z'n carnavalsmascotte, een „os”, en die schijnt in Steenwijk te zijn.

Waar is „Den Blèrkop?”

Het gebeurde allemaal afgelopen zaterdag. „Den Bièrkop”, de mascotte van de Veghelse carnavalsvereniging, was na het vorige carnaval, toen het beeld -bijna 150 kilogram zwaar - voor de eerste maal zijn intrede deed in Veghel ter bewaring, ondergebracht bij de voorzitter van deze vereniging. Bij de intocht van Prins Carnaval in 1964 had het zwartwitte standbeeld echter een beschadiging opgelopen, die nog voor het komende festijn moest worden. hersteld. Daartoe had het bestuur een afspraak gemaakt met een Veghelse aannemer, die had beloofd de Kolos „vandaag of morgen te zullen halen". Van die af spraak waren de voorzitter en zijn echtgenote op de hoogte gebracht. Toen afgelopen zaterdag dan ook aan de woning van de voorzitter werd gebeld, leek alles normaal. De echtgenote van de voorzitter zag vier in overall geklede mannen, die vertelden van de aannemer te komen met de opdracht „Den Blèrkop” te halen. Zo werd het gevaarte naar het gesloten personen-busje gebracht. Op dat moment was de mascotte echter ontvoerd.


LOSGELD
Nu zat de Vegheise carnavalsvereniging zeker nog niet in zak en as. Ben ontvoering van de carnavalsmascotte is in het zuiden een vaak voorkomend verschijnsel.
De ontvoerders vragen dan ’n losgeld. meestal één Of meer katjes bier en wanneer aan die eis is voldaan, wordt de mascotte teruggebracht. Het duurde echter lang voor de Veghelse Carnavalsvereniging iets hoorde en de vele tips die binnenkwamen. maakten de zaak slechts ingewikkelder en verwarder.
Het meest geloofwaardig leek echter de volgende telefonische mededeling: „U spreek met de Blauwe Bende. Die os uit Veghel is in steenwijk. Meer nieuws kunt U lezen in” de Opregte Steenwijker Courant van woensdag a.s


GRAPJAS?
Zou de 150 kilogram wegende kolos, 'n zittende koe met een schild, tussen de voorpoten, in Steenwijk zijn?, zo vroegen alle inwoners van Veghel zich af.
Men geloofde het nog niet, want degene die deze telefonische mededeling had gedaan, kon ook eén grapjas zijn.
De Veghelse carnavalslieden hebben vanaf dat moment niet stil gezeten.
In eerste plaats hebben zij intensief gespeurd, maar tóen zij lont roken, deden zij tevens een tegenzet. Dat „lont ruiken” bestond uit de ontdekking, dat de „Koalstampers’” uit Berlicum meer afwisten van de ontvoering Daarom ontvoerden zij de mascotte van deze carnavalsvereniging.
De „Blêrkoppen” ontdekten, dat de Berlicummers op de hoogte waren van de reparatie van hun mascotte, terwijl uit het speurderswerk bovendien bleek, dat de nieuwe Berlicumse prins in Steenwijk werkt, wat dus een verklaring kon betekenen van het mysterieuze telefoontje

LEUTIGE LIEDEN
Enfin, vanaf vandaag is dat telefoontje niet zo mysterieus meer, in de advertentie, hoe geheimzinnig klinkend ook, wordt duidelijk de losprijs bekend gemaakt: vijf kratjes bier en honderd répen Mars, dat laatste voor de jeugdige patiënten in het St. Jozef-ziekenhuis te Veghel. Voor de „Blèrkoppen" zal deze advertentie tevens een geruststelling betekenen: hun mascotte bevindt zich in handen van leutige lieden die de carnavaleske erecode kennen en in acht nemen. Ongetwijfeld zullen de Veghelse carnavalsvierders het feest ‚met hun „Blèrkop” kunnen vieren en: de Berlicummers. met hun „„Koalepot’’,
Zo heeft Steenwijk en de Opregte Steenwijker Courant dit jaar een bijzondere rol in dit feest van deze twee Brabantse dorpen gespeeld.

6:
Woensdag 10 februari 1965

Blèirkoppen

Voor een stamboek Bleirkop vragen wij voor ons vijf vaten bier, en voor de jeugdige patiënten van het Veghelse ziekenhuis honderd „Mars"-repen.
Jager.
Blauwe Bende: Twee vechten om een been, de derde...

Langs mysterieuze weg werd onze fotograaf in de gelegenheid gesteld om Den Blèrkop in levende lijve „Voor zover een beeld daarover beschikt”, op de gevoelige plaat vast te leggen.

7:
"Den Blèrkop" leidt ergens in Nederland luxe leventje

(Van een onzer verslaggevers)

UDEN, 11 februari. — Gisteravond hebben we een hoogtepunt bereikt in onze loopbaan.
Oog in oog hebben we gestaan met „Den Blèrkop … Welgedaan en gemoedelijk glimlachend liet de stoere mascotte van de Veghelse carnavalsvereniging „De Blèrkoppen” onze verbaasde
blikken over zich heengaan. Was dit edele dier ontvoerd en beroofd van zijn vrijheid?
De zwart-bonte wekte de indruk alleen maar gelukkig te zijn en allesbehalve „hartzeer” te hebben over zijn gedwongen verblijf in het luxueuze appartement. Hij koesterde ter hoogte van zijn vier magen weliswaar het blauwe schildje met het opschrift „BlèrKoppen , maar het had er meer de schijn van dat hij reeds bij voorbaat te smullen van een der copieuze maaltijden welke hem sinds de kidnapping van vorige weeks driemaal per dag worden voorgezet. De blik in zijn ogen en zijn glanzende vacht lieten er trouwens geen
twijfel over bestaan, dat „Den Blèrkop” door en door gezond is en helemaal niet gebukt gaat onder het gemis van de vertrouwde: blèrkoppenstal.


Zekere „Jager eist losprijs
Via enkele mysterieuze telefoontjes uitgenodigd voor dit „werkbezoek” aan de 150 kilo wegende mascotte, waaraan we ten gerieve van de radeloze Blèrkoppen in Veghel tevens een vluchtige inspectie mochten verbinden. We waren ons bewust van de risico's, toen we met veel geheimzinnigheid werden gevraagd. Maar de nieuwsgierigheid won het van de heimelijke
vrees, dat we het volgende doelwit van de ontvoerders zouden worden. De eerlijkheid gebiedt te verklaren, we correct, zij het niet bijzonder hoffelijk werden behandeld.


Dwaaltocht

Overeenkomstig de opdracht begaven we ons naar het Stationsplein in Nijmegen, waar twee stevige confectie-jongens ter begroeting present waren. We werden naar een opzichtige wagen geloodst en kregen na op de achterbank te hebben plaatsgenomen — een blinddoek voor. Dat werd de start van een even langdurige als merkwaardige tocht. Vermoedelijk heeft de wagen eerst het rijk van „De Blauwe Schuit” (of de blau-we bende?) doorkruist, waardoor. het ons onmogelijk werd gemaakt ons te oriënteren. Wel voelden we op een gegeven ogenblik, dat we een grote. verkeersweg hadden bereikt. Tientallen auto's zoefden ons” voorbij; eenmaal maakte een doordringend getingel ons duidelijk dat we voor een onbewaakte overweg stonden en ook belandden we nog in druk stadsverkeer. Maar dat was dan ook alles, ofschoon het allengs kouder werd. Dat bracht ons op de gedachte, dat we wellicht in noordelijke richting koersten. Toch Steenwijk dan? Het antwoord kregen we niet.

We werden zelfs niets wijzer met pogingen om een gesprek op gang te brengen. Op alle vragen en opmerkin-gen reageerden de begeleiders met een kleur- en toonloos „ja’ of „neen. We botsten op een ondoordringbare muur van verzet om te praten. De bijtendkorte antwoorden waren zelfs niet toereikend om de beide lieden aan een accent te herkennen. De enige vorm
van medemenselijkheid ondervonden we pas toen wee na een paar uur — kennelijk op de plaats van bestemming — door een tedere vrouwenhand een huis werden binnengeleid

Juist uit bad

In een fraaie en riante kamer volgde de confrontatie met „Den Blèrkop”.
Het beest. was juist met zijn 150 kilo uit bad gestapt. Hij sloeg de laatste druppels badwater uit zijn staart en was ook nog niet helemaal droog achter zijn omvangrijke flaporen. Een zonnestraal weerkaatste in een waterdruppel op de linker hoorn. „Den Blèrkop” hief bij onze entree een vrolijk en luid boeh-geroep aan, alsof hij een familielid in de eerste graad herkende. Met vorsende blik kwamen we tot bovenomschreven, geruststellende bevindingen,mochten een foto schieten. en kregen tenslotte een kop koffie, welke we staandebeens moesten opdrinken.
Onmiddellijk daarop kwam de blinddoek weer te voorschijn en werden we teruggevoerd naar de auto, die ons na enkele uren weer keurig, maar vrijwel uitgeput aan het station in Nijmege
afleverde.

Terug in het Brabantse land, lag daar het afschrift van een brief, welke „De Blèrkoppen” dinsdag hadden ontvangen van een zekere „Jager”. De man, kennelijk een militair, liet weten, dat de ontvoerders van „Den Blèrkop” zich in café „De Sportlust” te Steenwijk hadden opgehouden en dat hij met enkele collega’s. daar het verhaal van de kidnapping had gehoord. De heer Jager gaf tevens te verstaan, dat hij en zijn vrienden voor de mascotte een hoge losprijs zouden vragen.


Dit verhaal bleek wonderwel te kloppen met de advertentie, welke. — overeenkomstig de anonieme toezegging van vorige week — in „De Opregte Steenwijker Courant” van gisteren stond. De tekst van de advertentie luidde:

”Bleirkoppen!
“Voor. een stamboek-Bleirkop
“vragen wij
“voor ons 5 vaten bier en -
”voor de jeugdige patiënten
"van het Veghelse ziekenhuis
”100 Mars-repen.
Jager”

Jager had daarmee duidelijk de gedachte om een advertentie te plaatsen, overgenomen van de „Blauwe Bende”, die volgens de meldinge "Den Blèrkop” uit Veghel had geroofd. Jager richtte zich namelijk ook tot deze „Blauwe Bende’ met de slotzin:
”Blauwe Bende
“Twee vechten om een been,
"de derde...”

Tot zover het laatste van het ontvoerders-front. Het lijkt thans wel duidelijk, dat aan de dubbele ontvoering van „Den Blèrkop” zowel de „Blauwe Bende” als de man Jager schuldig zijn.
Maar wie is de „Blauwe Bende”, wie is Jager en waar is „Dén Blèrkop”?
Onoplosbare vragen vooralsnog, maar één ding staat vast. De mascotte zelf maakt het opperbest.


11:
Laatste nieuws
"Blerkop" door "Blauwe Bende" heroverd

UDEN, 13 febr. —
Via een (opnieuw) anoniem telefoontje vernemen wij het volgende: „Na verbitterde gevechten is „De Blauwe Bende” erin geslaagd „Den Blerkop”. de mascotte van de Veghelse carnavalsvereniging „De Blèrkoppen” te heroveren op de heer Jager en consorten. De mascotte heeft bij deze actie geen schade opgelopen”.
De man aan de telefoon liet weten, dat „De Blauwe Bende” in principe de losprijs welke Jager had bedongen, heeft gehandhaafd, maar de eisen “iets heeft laten vallen.
Van de rechtmatige eigenaren van de mascotte wordt als losprijs gevraagd een vat bier en een Mars-reep voor 100 jeudige patiënten van het Veghelse ziekenhuis
Om de mascotte weer In hei bezit te krijgen, moeten "De Blèrkoppen” een bewijs kunnen overhandigen, waaruit blijkt dat het ziekenhuis de repen inderderdaad heeft ontvangen.
Op welke wijze de Veghelaren in dat geval "Den Blërkop" weer in handen krijgen, werd niet bekend gemaakt

12:
ONDANKS alle rompslomp rond de verdwijning van de mascotte houden de Veghelse „Blèrkoppen”
morgenavond in hotel Zuid het traditionele Prinsenbal, waarop de nieuwe Prins met veel tam-tam zal worden geïnstalleerd.

23:
„Koalstampers” stoofden een fikse kool …

„Den Blèrkop” na vakantie in Berlicum terug in Veghel


(Van een onzer verslaggevers) „Den Blèrkop tussen de „ontvoerder”,prins Hannes uit Berlicum, en de prins Graot den Urste.

BERLICUM/VEGHEL, 15 februari. — Het Blèrkoppen-mysterie is opgelost. Overeenkomstig de carnavaleske spelregels hebben de ontvoerders de top-mannen van de Veghelse carnavalsvereniging in staat gesteld om hun mascotte nog juist voor de installatie van prins Graot den Urste in triomf terug te voeren naar de Blèrkoppenstal. Toen ook wisten de Blèrkoppen pas, wie „Den Blèrkop” had ontvoerd en welke illustere figuren schuilgingen achter de naam „Blauwe bende”. Wat ze van meet af aan hadden vermoed, maar nooit hadden kunnen bewijzen, bleek juist te zijn. Het waren de Berlicumse „Koalstampers”, die de geroutineerde Veghelse carnavalsnarren deze kool hadden gestoofd. En prins Hannes den Urste van het Koalstampersrijk was de man, die practisch alleen alle Blèrkoppen had weerstaan en die — niet gedwongen door de omstandigheden, maar volgens een knap uitgedacht plan — het moment bepaalde, waarop het geheim zou worden ontsluierd.

Net op tijd in hossende stal
Dat moment kwam op tijd. Weliswaar op ket nippertje, maar dat’ had prins Hannes in zijn berekeningen verdisconteerd: Hij had slechts een zorg: den Blèrkop moest terug zijn. in Veghel, voordat de nieuwe prins zou worden geinstalleerd. Aan. deze door de erecode ingegeven voorwaarde heeft hij voldaan.
Het bijzondere van deze ontvoering was intussen, dat het — in tegenstelling tot vele vermoedens — geen doorgestoken kaart was. Berlicums prins Hannes, de auctor intellectualis van de hele grap, had zich alleen een diepe doordenker getoond, toen hij tijdens het boerenkielbal van de Blèrkoppen een gesprek opving, waaruit duidelijk werd dat den Blèrkop van Huize Embrechts naar aannemer Van den Heuvel moest worden overgebracht om te worden gerepareerd. Hij formeerde daarop de blauwe bende, die het transport van den Blèrkop voor haar rekening nam. Het beest verhuisde echter niet naar de aannemer... Prins Hannes en zijn bendeleden gingen daarna systematisch en volgens een vast omschreven plan de campagne te werk. Nadat de ontvoering aan het licht was gekomen, legde hij via een advertentie in „De Opregte Steenwijker Courant” een formidabel dwaalspoor uit, dat nog een extra lus kreeg door de volkomen gefingeerde kidnapping door een zekere Jager en zijn trawanten. Voor de Blèrkoppen werd het steeds moeilijker om ’n goed spoor te vinden. Het duurde — ze hadden achteraf gerechtvaardigde — vermoedens en ze plaatsten een tegenzet door de ontvoering van Berlicums „Koalepot”.
Maar wat zou dat, wanneer het bewijs ontbrak? De problemen werden nog groter, omdat er genoeg grappenmakers bleken te zijn, die van de situatie gebruik maakten om de Blèrkoppen nog verder in het moeras der onwetendheid te drukken. Tientallen van de onzinnigste tips hebben de Veghelaren te verwerken gekregen en ze waren wel gedwongen elke suggestie na
te lopen, omdat het prinsenbal: steeds naderbij kwam. Zelfs een uitvoerige publukatie over de uitstekende gezondheidstoestand van den Blèrkop kon de stalbewoners niet geheel geruststellen.


Ontknoping
„Prins Hannes wachtte intussen rustig zijn tijd af. Die kwam dan gisteravond om acht uur, toen het prinsenbal in Veghel op toeren kwam. Op dat mo-
ment ging een (nog steeds geheimzinnig) telefoontje uit, waarin de Blèrkoppenleiders bevolen, dat ze zich moesten begeven naar hotel Beekveld te Dinther, dat
immers ook verdacht was (gemaakt).
Het reeds zwaar beproefde geduld van de Blèrkoppen was bijna ten einde. Ook Dinther scheen niets op te leveren: Was het opnieuw een valstrik? Neen, ditmaal
niet. Want in hotel Beekveld had prins Hannes hoogst persoonlijk de order achtergelaten, dat de ‘heren uit Veghel
moesten worden doorgestuurd naar hotel Weltevreden in Berlicum, waar „De Koalstampers” graag de losprijs in ontvangst zouden nemen.

Tegen negen uur volgde daar in de eetzaal het hartelijke weerzien tussen de Veghelse carnavalisten en hun Blèrkop, die in de voorbije dagen niet minder dan
tien pond was aangekomen, De Blèrkoppenvoorzitter zegde fluks de losprijs toe, waarna prins Hannes — zoals het een goed gastheer betaamt — het koebeest
decoreerde met een heuse vetleren medaille.

Na deze interne ontknoping volgde ongeveer een halfuur later het volledig glad strijken van alle plooien. De nieuwe Blèrkoppenprins Graod den Urste, had
nauwelijks zijn hoofd onder het verhullende masker uit getrokken, toen „Den Bièrkop” in triomf de hossende stal werd binnengedragen, Het brave beest, gelouterd door de rust van een Berlicumse hotelkamer,
werd er stil van. Vanaf zijn vertrouwde ‘zetel aanschouwde hij het deinende gejoel en was hij er getuige van hoe enkele lieden eigenlijk aan hem een onderscheiding te danken hadden.
 
Fotograaf : Onbekend  
Collectie :
Rubriek : Verenigingen
Subrubriek : Carnaval
Categorie : Foto: z/w
Achterkant afbeelding :
Google Map :
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 16 oktober 2022