Categoriearchief: Geen categorie

In een game wandel je door Den Bosch rond 1500

Erfgoed stoffig? Loop eens met een VR-bril door het Den Bosch van 1500

Wo 15 jan. Langzaam wandel je door de polder, langs een molen, richting de Pieckepoort, in een levensechte omgeving. Het Den Bosch van 1500 is vastgelegd in een game. En ook nog eentje waar je met een Virtual Reality bril de opdrachten kan uitvoeren.

Bart Gotink 15-01-20, Bron: BD

Want ja, erfgoed heeft soms een wat stoffig imago, erkent Dennis Dekker direct. De teamleider publiek van de afdeling Erfgoed wil weinig liever dan een nieuw publiek bekend maken met de historie van de stad. En games, dat is ook een medium dat we daarbij serieus moeten nemen. ,,Volwassenen gamen gemiddeld 20 minuten per dag”, zegt hij.

In een game wandel je door Den Bosch rond 1500 © Erfgoed Den Bosch

Neem bijvoorbeeld Assassin’s Creed, één van de spellen die Dekker ook wel eens speelt. ,,Daar loop je echt door het Parijs ten tijde van de Franse Revolutie.” Gebouwen wandel je gewoon binnen, de daken zijn te beklimmen. En voor je het weet sta je zo op het dak van de Notre-Dame. Zo leer je er ook nog wat van.

Wat voor kleding droeg men?

Nou, zoiets wil Dekker ook wel voor middeleeuws Den Bosch. En dat kan, schatte hij zo in, nu er van de grote stadspoorten van voorheen ook al digitale 3D-reconstructies gemaakt zij, die onder meer op YouTube te vinden zijn. Gamestudenten van Sint Lucas hebben zo samen met Dekker en de afdeling Erfgoed gewerkt aan de game.

En zo wandel je dus de Pieckepoort door, de Vughterstraat in. Die is niet helemaal honderd procent correct, geeft Dekker ook maar aan. ,,Soms moest de bouwhistorie een beetje wijken voor het spel.” Maar veel is juist wel realistisch. ,,We hebben een ronde door de stad gedaan en dan komen er allemaal vragen bovendrijven. Wat voor kleding droegen de mensen bijvoorbeeld? Dat hebben we er allemaal in verwerkt.”

Later dit jaar te downloaden

Waar het spel te spelen is? Voorlopig bij het Groot Tuighuis, enkel op afspraak. Maar de bedoeling is wel dat het spel gaat ‘reizen’ door de stad.  ,,We willen op scholen en evenementen gaan staan, zodat iedereen het kan zien.” En later dit jaar kan iedereen het waarschijnlijk ook downloaden.

Het spel moet nog afgemaakt worden, want nog niet de hele stad staat erin. Bovenop de Sint-Jan staan kan hier bijvoorbeeld nog niet. ,,De rest van de stad in de game, dat is wel mijn droom, ja.”

In een game wandel je door Den Bosch rond 1500 © Erfgoed Den Bosch

Een nieuwe lente – een nieuwe Basiscursus Groen!

De Natuurgroep Gestel gaat in het voorjaar weer een basiscursus Groen verzorgen.

Met deze cursus wil de Natuurgroep inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel en andere belangstellenden op een ontspannen manier in contact brengen met de natuur in hun eigen omgeving en hen in de gelegenheid stellen die natuur beter te leren kennen.

Zes eerdere cursussen waren snel volgeboekt.

Specialisten uit het veld nemen u mee op reis. De cursus is heel veelzijdig en informatief en biedt ruimte voor verdieping nadien. Allerlei aspecten komen aan bod. Welke bomen, struiken en planten komen in de omgeving voor? Welke vogels, insecten en zoogdieren kunnen we tegenkomen? Hoe ziet ons landschap eruit en hoe is het ontstaan? Ook de mooie landgoederen in onze woonomgeving worden bekeken.

De cursus bestaat uit 6 lesblokken. Om de week wordt op de woensdagavond een theorieavond verzorgd met op de daaropvolgende zaterdagochtend een excursie. De cursus begint op woensdagavond 1 april en de laatste bijeenkomst staat gepland op zaterdag 13 juni.

De theorieavonden worden gegeven in het buitenlokaal van Brabants Landschap op Haanwijk 4A en duren van 19.45 uur tot 21.45 uur.

De excursies worden gehouden binnen de grenzen van de gemeente Sint-Michielsgestel en duren van 09.00 uur tot 11.30 uur.

De kosten bedragen € 35, – voor leden van de Natuurgroep Gestel en € 50, – voor niet leden.

Om aan de cursus deel te nemen is géén specifieke voorkennis of vooropleiding natuur en milieu nodig!

Wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen? Ga naar www.natuurgroepgestel.nl of mail of bel naar Michel van de Langenberg: michel.langenberg@home.nl (06 2243 2941)

Lezing dr. Liesbeth Claes, Universiteit Leiden in Athene, oktober 2019 Titel: Munten voor een veilige oversteek: de votiefschat van rivier de Aa

Lezing dr. Liesbeth Claes, Universiteit Leiden in Athene, oktober 2019

Titel: Munten voor een veilige oversteek: de votiefschat van rivier de Aa

Vorig jaar (2018) hebben de twee broers Van Schaijk, werkend met een metaaldetector, vier denariën en bijna honderd Romeinse bronzen munten gevonden in de bedding van de Aa, een rivier in de buurt van ’s-Hertogenbosch.
De muntschat is geïdentificeerd als een voortdurende votief-schat die in de tweede helft van de eerste eeuw tot aan de tweede eeuw daar gedeponeerd is.
De vindplaats is ver ten zuiden van de Romeinse Limes, op het gebied van Bataafse stammen.
Er is in die tijd geen bewoning aldaar en ook heeft er geen Romeinse veldslag plaatsgevonden.
Slechts de route van veergeld is bekend via een 19de eeuwse kaart.
Vanwege de bijzondere plek, heet het RCE (Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed), besloten tot een archeologisch onderzoek.
De presentatie zal de resultaten van de muntschat en de daarbij behorende historische context laten zien.
Ten eerste zal ik de samenstelling van de muntschat analyseren, inclusief twee mogelijke vervalsingen)(nummi subferrati) en zal ik vervolgens de selectie van munttypen laten zien die gedetecteerd zijn.
Verder zal de presentatie in gaan op de archeologische onderzoeken en het historisch landschap.
Het tweede deel van de presentatie zal dieper in gaan op de wederzijdse giftrituelen in de antieke wereld en de theoretische en praktische problemen die daarbij horen.
De votief-schat van de Aa zal tenslotte vergeleken worden met vergelijkbare vondsten in Nederland en elders in West-Europa, ten einde een beter begrip te krijgen over het verschijnsel votief-schat.

Liesbeth Claes is verbonden aan de Universiteit van Leiden

Ik verwijs hierbij naar de volgende artikelen die hieraan gerelateerd zijn in ‘Rondom de Plaets’:

. Gebroeders Van Schaijk vinden een Romeinse muntschat in Berlicum (bewerking: Thieu Dollevoet), RdP nummer 3, 2029, p.88-92).

. Tessa de Groot en Jan Willem de Kort: Het raadsel van de Romeinse munten. RdP nummer 4, 2029, p. 99-101.

Nieuwsbrief december 2019

Rabo Clubactie geslaagd
Deze actie heeft 316,90 euro opgeleverd. Hartelijk dank!

75 jaar herdenken Bevrijding
Het evenement is prima verlopen. Tentoonstelling, dia-presentatie en bezoek van de leerlingen van groep 7 en 8 zijn prima bezocht. Goed om de vrijheidsidee door te geven aan de volgende generaties.

Op zoek naar nieuwe werkende leden
Wij zijn op zoek naar aanvulling. Met name zijn we op zoek naar personen (oud, jong/oud en jong) die ons willen helpen met het digitaliseren van foto’s (scannen en met name het intypen van de daarbij behorende teksten). Wie wil ons ondersteunen bij het realiseren van ons Kroegenboek (vanaf 1815 in ons dorp). Kunt/wilt u zelf, vraag in uw gezin of familie of daarbuiten. Alvast hartelijk dank!

Raadpleeg regelmatig onze nieuwe website
We willen als De Plaets bewust naar buiten treden en hebben daarbij ook uw hulp nodig.
Ook kunt u uw vragen die u aan ons hebt daar kwijt.

Openstelling de Plaets op donderdagavond van 19.30-21.30u in Durpsherd
U kunt dan bij ons binnenlopen op kantoor. Daar is altijd een groepje werkende leden actief. U kunt daar uw vragen stellen en spullen brengen.

Nieuwe abonnees
Wilt u als huidige abonnee onze ambassadeur zijn en anderen attenderen op Rondom de Plaets?

Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar
Wij wensen u hele fijne feestdagen toe!

DE NIEUWE ‘RONDOM DE PLAETS’ IS UIT

In de nieuwe ‘Rondom de Plaets’ van december 2019 staan weer veel lezenswaardige artikelen over de geschiedenis van Berlicum en Middelrode, voorzien van vele duidelijke foto’s.

Het raadsel van de Romeinse munten
Hier plaatsen we het laatste deel van het artikel als aanvulling op ‘Gebroeders Van Schaijk vinden een Romeinse muntschat in Berlicum’ in ons vorige periodiek. De aanvulling betreft de vraag: ‘Wat levert het op wanneer de échte archeologen verder veldonderzoek gaan doen?’

Herinneringen aan bange dagen
Marietje van der Heijden-Steenbergen woonde in de oorlog aan de Nieuwe Weg in Berlicum. In hun huis was tijdens de oorlog een commandopost van de Duitsers gevestigd. Vlak bij hun huis waren ook Duitse linies. Dat was de reden om Marietje te benaderen om haar verhaal op te schrijven. We hebben aan het eind van het artikel een situatieschets opgenomen. De lezer kan dan beter haar verhaal plaatsen en begrijpen.

Een beeldverhaal
Deze keer een verhaal in oude ansichtkaarten, met name over afbeeldingen van ons buitengebied. Om te bekijken en te genieten.

Hooibergen paraplu’s in Berlicum en Middelrode als cultureel erfgoed.
Er was een tijd dat in Berlicum en Middelrode honderden paraplu’s stonden voor opslag en hooi en koren. De meeste waren verdwenen, maar langzaamaan is er weer een groot aantal hersteld en opnieuw gebouwd. Zo behouden we een ons cultureel erfgoed.

 

De herinneringen van Jaan van der Biezen- Van Gaal
In het kader van de bevrijding noteerden we ook het verhaal van Jaan van der Biezen, verteld door Elly van der Biezen-van Gaal over de spannende oorlogsjaren.

Brand op het Plein
In december 1999 brak er brand uit in de boerderij op Plein 29. Het brandde geheel uit en zo verdween er weer een historische boerderij uit het Berlicums landschap. Lees het hele verhaal in dit periodiek.

Foto’s
Weer vele passende foto’s bij alle artikelen. Op de voorpagina een rietgedekte paraplu-hooiberg. Deze heeft nu een andere bestemming gekregen, namelijk als dierenverblijf.

Geschenk-idee
Vele boeken van de kring zijn nog verkrijgbaar. Deze boeken staan op de website. U kunt ook iemand lid of abonnee maken van heemkundekring De Plaets! Ieder nieuw lid of abonnee krijgt 4 nummers van het vorige jaar cadeau. Abonnement doorgeven aan een bestuurslid, of ook via de website www.deplaets.nl , met de knop ‘contact’. Een verzamelmap voor vier jaargangen is eveneens beschikbaar. Ook de nieuwste aanwinst, ‘Oorlogsdagboek’ van Rita Bijnen is een prachtig cadeau. Het beschrijft prachtig de laatste maanden van de oorlog van dag tot dag met alle persoonlijke belevenissen.

 

Inzicht krijgen in de dynamiek rond erfgoed, De erfgoedstem,

Elke maand staan we stil bij verschillende benaderingen van de dialoog. Deze maand: emotienetwerken. In de totstandkoming van de kerkenvisies staat de dialoog centraal. Dé dialoog bestaat niet. Maar dat neemt niet weg dat elke invalshoek ons iets kan leren voor het opstellen van een kerkenvisie.

De uiteenlopende gevoelens die mensen bij erfgoed hebben kunnen soms flink botsen. Denk bijvoorbeeld aan Zwarte Piet, waarover de discussies nu jarenlang elke november opnieuw oplaaien. En ook met religieus erfgoed zijn veel emoties gemoeid. Emotienetwerken kan inzicht verschaffen in elkaars gevoel omtrent zulke erfgoeditems en kan zorgen voor wederzijds begrip.

Een werkwoord en een zelfstandig naamwoord
Emotienetwerken is een relatief nieuwe methode, ontwikkeld door Marlous Willemsen, directeur van Imagine IC, en Hester Dibbits, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector aan de Reinwardt Academie. ‘Emotienetwerken kan een werkwoord zijn, maar ook een zelfstandig naamwoord’, legt Dibbits uit. ‘Als zelfstandig naamwoord staat het begrip voor de veranderlijke netwerken van uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoeditem hebben. Maar emotienetwerken is ook iets wat je kunt doen. Het is een oefening die inzicht verschaft in het ingewikkelde samenspel van emoties en belangen rond erfgoed.’

Hoe erfgoed ontstaat
Het idee voor emotienetwerken ontstond in 2015 te midden van discussies over de conventie ter bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Dibbits en Willemsen hadden behoefte aan een tool die inzicht geeft in hoe erfgoed ontstaat. ‘Erfgoed ontstaat vanuit de emotie. Het wordt gemaakt door mensen die bepaalde voorwerpen, praktijken, ideeën, gebouwen en plekken als erfgoed zien. In de discussie over immaterieel erfgoed lag de nadruk vooral op communities: mensen die op een vergelijkbare manier denken over een traditie’, vertelt ze. ‘Wij wilden laten zien dat erfgoed niet gemaakt wordt door mensen die er hetzelfde over denken, maar juist door mensen die er verschillend over denken. En dat kan iedereen zijn: van jongeren tot gepensioneerden en van studenten tot professionals.’

Hoog oplopende emoties
Heel eenvoudig gezegd is emotienetwerken een soort kringgesprek. ‘De methode kun je voor veel onderwerpen gebruiken, maar het idee is ontstaan vanuit een behoefte om beter te kunnen omgaan met concrete, prangende vraagstukken op het terrein van erfgoed. Bij erfgoed lopen de emoties vaak hoog op: er staat immers iets op het spel. Heb je het bijvoorbeeld over een leegkomende kerk, dan kan de dreiging van sloop voor onrust zorgen bij mensen die veel dierbare herinneringen aan die kerk hebben. Verandering kan pijn doen. Emotienetwerken kunnen inzicht geven in de dynamiek rond zulke veranderingen. En ze kunnen het idee dat iedereen er hetzelfde over denkt openbreken. Als je zegt: “We vinden het belangrijk”, wie zijn “we” dan?’

Positioneren, leren en evalueren
In een emotienetwerken-sessie maakt Dibbits op een vel papier een raster met emoties: heftig en mild, negatief en positief. In het midden staat een specifiek erfgoeditem, bijvoorbeeld de Sintjanskerk in Schiedam. In de eerste ronde mogen deelnemers zich positioneren door hun naam ergens in het raster op te schrijven: hoe voelen zij zich over deze kerk?

‘Daarna wisselen we ervaringen uit. Ik vraag ze om op het moment dat ze geraakt worden door iets wat iemand zegt, hun naam op een nieuwe plek in het raster te zetten. Tussen jouw twee namen trekken we een lijn.’

‘In de volgende ronde geven we extra informatie over deze kerk. Historische informatie bijvoorbeeld, of over een debat wat is geweest. Mensen lezen dat en nemen daarna weer een positie in, op dezelfde of op een andere plek. We bespreken wat er gebeurt: waarom veranderen mensen van positie?

‘Daarna proberen we het perspectief van verschillende stakeholders in te nemen. Hoe zouden mensen die hier niet aan tafel zitten zich hierover voelen? Ook die posities proberen we in kaart te brengen. Stel bijvoorbeeld dat we het over de Sinterklaasintocht hebben, dan kun je je voorstellen dat een politieagent  er anders in staat dan een medewerker van de plaatselijke VVV, of de fanfare.’

Waar gaat het om?
Zo geeft emotienetwerken inzicht in verschillende posities, maar ontstaat er vaak ook een gesprek. ‘Kun je bijvoorbeeld wel voor anderen denken? Ga je dan niet voorbij aan de verschillende gevoelens die er binnen een groep leven? Op een gegeven moment kom je ook op het punt waarop je je afvraagt: wat is nu eigenlijk precies het object van erfgoed? De kerk als gebouw? Of de kerk als plek van samenkomst? Zoals hij vroeger was of zoals hij nu is? En hebben we het wel allemaal over hetzelfde? Om dat besef gaat emotienetwerken.’

Educatie en empathie
Op die manier kan emotienetwerken educatief werken en empathie versterken. Juist voor gemeenten die aan de slag gaan met kerkenvisies kan emotienetwerken daarom een nuttig middel zijn, gelooft Dibbits. ‘Je kunt bijvoorbeeld sessies organiseren met een zo divers mogelijk gezelschap: buurtbewoners, de architect, kerkeigenaren, iemand uit het gemeentebestuur enzovoort. Maar je kunt het ook apart doen: een sessie alleen met buurtbewoners of alleen met professionals.’

Dibbits vraagt professionals graag om “als mens” aan tafel te gaan zitten. Erfgoedspecialisten vinden dat lastig, legt ze uit. ‘Als het over objecten van erfgoed gaat,  en voor kerken als objecten van erfgoed geldt dat zeker ook, komen daar emoties bij kijken. Die zitten vaak verstopt onder een professionele pet. Maar je bent niet alleen professional. Het is goed om daar ook bij stil te staan. Juist door jouw emoties als professional én als mens in beeld te brengen, krijg je een duidelijk idee van de betekenis die je hecht aan een kerkgebouw.’

Meer weten?
Kijk op de website www.Emotienetwerken.nl.

Nieuwe route-app Linie 1629. Beleef het Beleg van ’s-Hertogenbosch

De geschiedenis van het Beleg van ’s-Hertogenbosch komt tot leven in vier gemeenten.
Via de ‘Linie 1629’ route-app kan iedereen op pad met twee ooggetuigen uit de Tachtigjarige Oorlog.
Een app met nieuwe technieken en originele krantenberichten uit 1629 als inspiratiebron.

Gedeputeerde Marianne van der Sloot nam deze tijdreis-app officieel in gebruik op maandag 9 september.
De fietsroute Linie 1629 volgt de restanten van de aangelegde vestingwerken uit de Tachtigjarige Oorlog.
Een route van 49 kilometer door ’s-Hertogenbosch, Heusden, Sint-Michielsgestel en Vught.

Twee perspectieven
Dankzij de Linie 1629 app krijgt deze fietsroute een extra dimensie.
Met nieuwe technieken zoals augmented en virtual reality, maar ook met twee perspectieven.
De app vertelt het verhaal van de Nederlandse Republiek en de Spaanse Nederlanden, van noord en zuid, van protestanten en katholieken, en van de twee gidsen Jan van Hilten en Abraham Verhoeven.
Dit zijn de verslaggevers die met je mee op pad gaan en ieder vanuit eigen perspectief vertellen.
Van de Nederlandse Republiek én van de Spaanse Nederlanden.

Originele krantenberichten
De twee vertelpersonages zijn niet zomaar gekozen, ze hebben echt bestaan.
Jan van Hilten was hoofdredacteur van een krant in Amsterdam.
Abraham Verhoeven publiceerde een krant in Antwerpen.
De dialogen van deze gidsen zijn gebaseerd op echte teksten van hun kranten destijds.
Een vrijwilliger is de archieven ingedoken en wist de historische kranten van de Nederlandse Republiek en de Spaanse Nederlanden te achterhalen en te ‘hertalen’ naar deze tijd.

Fakenews
Op locatie aangekomen krijgt de gebruiker een melding en vertellen de twee personages over de belangrijke punten en verhalen van het Beleg van ’s-Hertogenbosch.
Van oorlogsvoering en religie tot het dagelijks leven.
Dit doen zij ieder vanuit hun eigen perspectief en volledig in karakter.
Zo vertelt een personage rooskleurig over een situatie of worden cijfers overdreven en wordt hij dan gecorrigeerd door de ander.
Ook toen was er al ‘fakenews’. De app bevat eigenlijk twee lagen.
De ludieke dialogen met de gidsen, maar ook een diepere laag met feitjes, afbeeldingen, kaarten en de originele krantenberichten uit 1629.

Augmented en virtual reality
De app is uniek qua toepassing, content en techniek.
Via de camera op je telefoon kun je de twee gidsen laten verschijnen in augmented reality (AR).
Zo staan de twee personages in AR recht voor je en voeren zij een dialoog.
Ondertussen kun je driedimensionaal om ze heen lopen of naar ze toelopen.
Hiervoor zijn 3D geanimeerde personages ontwikkeld.
Op een aantal punten zijn 360-graden panorama’s te openen.
Hier kun je in virtual reality (VR) in 3D zien hoe oude vestingwerken en schansen eruitzagen.

Meer informatie en downloaden
De Linie 1629 route-app is geproduceerd in samenwerking met gemeente ’sHertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel en Heusden.
Het ontwerp en de technische realisatie van de app wordt gedaan door het ontwerpbureau WijDoenDingen.
Kijk voor meer informatie en downloaden op: www.linie1629.nl.

Het Klaverblad, 9 september 2019

Oorlogsdagboek Rita Bijnen

Vooraf intekenen op het oorlogsdagboek met ingrijpende verhalen van Rita Bijnen.

Rita Bijnen heeft als 20-jarige een oorlogsdagboek bijgehouden over de periode 17 september 1944 tot aan 1 januari 1945. Rita beschrijft in haar dagboek zeer nauwkeurig, alle gebeurtenissen rondom de strijd in Berlicum en de daaropvolgende evacuatie naar en het verblijf op Coudewater in Rosmalen en uiteraard de terugkeer naar hun vrijwel volledig verwoeste dorp.

Bij toeval kwam een familielid van Wil van den Elzen het oorlogsdagboek van Rita op het spoor. Kort na afloop van de 2e Wereldoorlog heeft Jan van de Veerdonk, de echtgenoot van Rita alle dagboekaantekeningen overgeschreven. Nadat Wil in het dagboek de spannende maar soms ook dramatische verhalen had gelezen werd hij buitengewoon enthousiast en nam als lid van Heemkundekring Rosmalen het initiatief en zocht contact met de voorzitters van de heemkundekringen Berlicum en Rosmalen. Het ei was snel gelegd, het historische dagboek moet worden gepubliceerd zodat  alle belangstellenden de aangrijpende verhalen kunnen lezen. Ook de inmiddels 95-jarige Rita Bijnen heeft haar goedkeuring gegeven aan de publicatie.

Heemkundekring De Plaets uit Berlicum en Heemkundekring Rosmalen hebben de handen ineengeslagen en gaan het oorlogsdagboek van Rita Bijnen publiceren. Het oorlogsdagboek van Rita wordt in een beperkte oplage uitgebracht, eind oktober 2019, rond de periode van de herdenking en de bevrijding van Berlicum en Rosmalen, 75 jaar geleden.

Wil je er zeker van zijn dat je een exemplaar in je bezit krijgt dan kun je vooraf intekenen. Stuur een e-mail naar heemkundekring@kpnmail.nl  zet daarin je naam, adres en telefoonnummer en de tekst ‘Bestelling Oorlogsdagboek Rita Bijnen’. Vooraf intekenen kan tot en met 29 september 2019.

Na inschrijving krijg je een bevestiging en het verzoek om het bedrag over te maken. De prijs van het oorlogsdagboek bij vooraf intekenen is € 7,50 per stuk. Eind oktober komt het oorlogsdagboek in de vrije verkoop voor de prijs van € 9,50 per stuk

Brabants dorpsleven in ansichten

Struise boerinnen aan het werk in de boerderij en op het veld, bonkige boeren die hun waar aan de man brengen op markten in de regio, het spinnewiel, de hondenkar, de schapenwagen, of Brabantse kinderen op het erf; samen vormen deze beelden de prentbirefkaartenreeks ‘Brabants dorpsleven’.
Het Brabants Hisorisch Inforamtie Centrum (BHIC) heeft rond deze nostalgische kaartenreeks een nieuwe site gemaakt: ‘Brabants dorpsleven’(www.brabantsdorpsleven.nl).
De site is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers en verzamelaars Jac. Biemans en Albert Pennings (eindredacteur van ons kwartaalblad Rondom de Plaets).