Speuren door Berlicum en Middelrode in de herfstvakantie.

In de herfstvakantie van 25 tot en met 29 oktober heeft Heemkundekring de Plaets voor de kinderen van Berlicum en Middelrode een leuke speurtocht georganiseerd.

Voor de basisschoolkinderen is er een fotospeurtocht die door Berlicum en Middelrode voert en waarbij er allerlei vragen beantwoordt moeten worden. Vraag je ouders om gezellig met jullie mee te gaan, zodat het een leuk en veilig uitje wordt. We zijn benieuwd hoe goed jullie onze dorpen eigenlijk wel kennen. Het opdrachtformulier kan vanaf 21 oktober gedownload worden vanaf de website www.deplaets.nl.

Alle leerlingen van de Berlicumse en Middelrooijse scholen zijn hierbij uitgenodigd om mee te doen en ook alle kinderen die speciaal onderwijs volgen, worden van harte uitgenodigd om ook mee te doen.

Voor de allerkleinsten hebben we een speurtocht met opdrachtjes gemaakt die vanaf maandag 25 oktober gevolgd kan worden in de bibliotheek van Den Durpsherd. De vragenlijst voor deze speurtocht is ook te downloaden via de website www.deplaets.nl. Vergeet niet om zelf een pen mee te nemen, zodat je alle antwoorden op de vragenlijst kunt noteren.

De ingevulde antwoordformulieren kunnen worden ingeleverd bij Den Durpsherd, in de speciale brievenbus die vanaf 25 oktober naast de trap is geplaatst. Inleveren kan tot en met zaterdag 30 oktober.

Na afloop van de herfstvakantie zullen de prijswinnaars persoonlijk benaderd worden.

maandag 25 okt: Van Oeros tot Holstein

Lezing van Heemkundeking de Plaets

Op maandag 25 oktober aanstaande verzorgt Heemkundekring De Plaets een lezing over de koe en haar invloed op ons dagelijks leven.
Theo Danen neemt ons naar vroeger tijden via vele foto’s en allerlei voorwerpen en trakteert ons verhalen over vee verloskundige Frans Vorstenbosch en Piet van Ravenstein van de Westakkers.
Hij legt uit waarom er eigenlijk een os en een ezel in de kerststal te vinden zijn en geen koe. Theo verteld ons ook wat een tandenborstel en Rivella met een koe te maken hebben.
De reis begint in de prehistorie en komt uiteindelijk uit bij de koe zoals we haar nu allemaal kennen. 
 
Onze relatie tot de koe is al duizenden jaren oud.
In de grotten van Lascaux in Frankrijk zijn verschillende eeuwenoude tekeningen gevonden van koeien en/of stieren.
En door de eeuwen heen hebben schilders en tekenaars ook vaak de relatie tussen koe en mens vastgelegd.  
 
Het uiterlijk van het vee blijkt in al die jaren veel te zijn veranderd. We zien dat rond 1600 er steeds meer aandacht komt voor het fokken van verschillende koeienrassen. 
 
De koe levert ons niet alleen voeding, maar zij was en is ook nuttig voor een hele boel andere zaken. De meest bijzondere toepassingen en belevenissen van het beest laat Theo Danen in zijn presentatie voorbij komen.  

Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom op 25 oktober as. om 20.00 uur in Den Durpsherd om van deze lezing ‘Van Oeros tot Holstein’ te genieten.  De toegang is gratis.                   

Nieuwsbrief september 2021

Rabo Club Support actie start weer
De Plaets heeft zich ingeschreven voor deze actie.
Raboleden kunnen hun stemmen weer uitbrengen in de periode 4 t/m 24 oktober 2021.
Van 1 t/m 14 november 2021 horen wij welke opbrengst wij mogen verwachten.
Ons doel: digitalisering van onze bibliotheek.
Wij hopen en vertrouwen erop dat u ons wilt steunen. Alvast dank hiervoor.

Lezing: Van oeros tot Holstein door Theo Danen in Den Durpsherd
Theo Danen zal op maandag 25 oktober 2021 om 20.00u een presentatie verzorgen over dit onderwerp. Het gaat met name over de historie en hoe door de jaren heen een (koeien)ras is ontstaan met veel sterke eigenschappen. Theo zal met behulp van foto’s en allerlei voorwerpen de bezoeker meevoeren op een reis, die ons uit het verleden meeneemt naar het heden. .

Erfgoedboek heemkundekring De Plaets en Jumbo Supermarkt Berlicum
De Plaets heeft contact gelegd met het management van onze Jumbo Supermarkt om te praten over de mogelijkheid samen een lokaal Erfgoedboek over Berlicum/Middelrode uit te brengen en dat is positief  opgepakt door Jumbo! Op 1 oktober 2021 vindt de officiële overhandiging van het Erfgoedboek plaats aan onze burgemeester. De spaarperiode bij de Jumbo loopt van 4 oktober tot en met 28 november 2021. Op woensdagmiddag 8 december a.s. vindt de ruilbeurs plaats in Den Durpsherd.  We doen óók iets leuks voor de schooljeugd en Zorgcentrum Berlerode.  Doe mee!

(Werkend) lid worden van De Plaets
Hebt u interesse in onze lokale historie, meldt u bij het secretariaat
U kunt een abonnement nemen op ons tijdschrift Rondom de Plaets en/of zelf een bijdrage leveren.
We zijn benieuwd!

Activiteiten De Plaets periode augustus-tot november 2021

Zaterdag 4 september 2021 is vanaf 14.00u de tentoonstelling over de Petruskerk te bezoeken.  Ook Petruskoor en het St. Jorisgilde hebben hun inbreng
Vanaf zondag  5 september tot en met donderdag 9 september is de tentoonstelling open van 13.00-17.00u.

Zondag 12 september is het Open Monumentendag,
De Plaets organiseert om 11.00u, 13.00u en 15.00u rondleidingen op
Seldensate, De Wamberg en in het Zeebroek.

Maandag 25 oktober 2021 is er om 20.00u de lezing ‘Van oeros tot Holsteiner’, verzorgd door Theo Danen in Den Durpsherd in de recreatiezaal.

Thieu Dollevoet, secretaris

NIEUWSBRIEF JUNI 2021

. Overlijden van onze oud-secretaris Leo van Beek
Tot onze droefheid is gister Leo van Beek, onze oud-secretaris overleden. Wij denken met groot respect en waardering aan hem.  Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte met dit grote verlies. Wij zullen Leo in Rondom de Plaets van september herdenken. Het overlijden betekent een enorm verlies voor ons.

. Open Monumentendag zondag 12 september 2021
Er zullen rondleidingen verzorgd worden op Seldensate, Wamberg, Zeebroek. Onze collegá’s van HVBM zullen actief bij de Samen op Weg kerk. Nadere mededelingen volgen in De Brug t.z.t.

. Kroegenboek Berlicum/Middelrode
Onder leiding van Albert Pennings wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de kroegen/café’s vanaf plusminus 1800 in Berlicum/Middelrode. Er is al veel verzameld. De bestaande en verzamelde informatie moet gecheckt en aangevuld worden. Degenen die een positieve ‘link’ met een of meer kroegen hebben, worden hierbij uitgenodigd zich bij mij te melden om hieraan een bijdrage te leveren. Alvast hartelijk dank.

. Foto-expositie Petrus kerk (De Plaets, SHOT, ’t Gilde)
In september 2021 bestaat SHOT 50 jaar. Op dit moment worden appartementen gebouwd aan de overzijde van Den Durpsherd o.a. op de plek van de voormalige Petruskerk. De vormgeving van de ontmoetingsruimte ter plekke moet nog plaatsvinden. De Plaets is gevraagd een foto-expositie te wijden aan de historie van de Petruskerk in Den Durpsherd. Er zal nog een boekwerkje verschijnen. De opening van de expositie gebeurt op 3 september 2021 om 11.00u. De afsluiting zal op 10 september zijn. Nadere info volgt t.z.t. in De Brug.

Nieuwe Uitgave: Katholiek Brabant in beeld.

Katholiek Brabant in beeld. Berne Boekhandel. Prijs: 19,95 euro

De foto’s laten vanuit diverse richtingen zien hoe springlevend en aantrekkelijk het katholiek-religieuze leven in ons land is en hoe de kerkprovincie zich verhoudt tot de grote wereldkerk. Daarom staan in het boek ook veel foto’s van de internationale reizen die Ramon maakte voor zijn werk. Ook de diversiteit van de katholieke cultuur springt naar voren in de beelden van zowel jongeren als ouderen, van de rijkdom aan liturgie, volksdevotie, processies en natuurlijk Maria.
De teksten in het boek zijn van Anton de Wit.
De foto’s van Ramon Mangold

NIEUWSBRIEF MAART 2021

. Coronatijd en De Plaets
De activiteiten in Den Durpsherd liggen, helaas, nog steeds stil voor onze werkende leden op dinsdagmorgen en donderdag avond. Wél wordt er thuis aan de nodige mappen en foto’s gewerkt. We hopen dat we in het tweede kwartaal toch weer aan de slag te kunnen. We wensen onze lezers veel sterkte en geduld toe.

. Beeldbank De Plaets
Het is écht de moeite waard met enige regelmaat op onze website te kijken. Uiteraard kunt u vragen aan ons stellen en wij wachten graag uw reactie/suggesties in.

. Kroegenboek De Plaets: wie helpt?
Wie wil ons helpen bij het realiseren van ons Kroegenboek (vanaf 1815 in ons dorp). Wanneer er weer ‘ruimte’ is tijdens corona moeten de nodige kroegen/café’s bezocht worden.

. Op zoek naar nieuwe werkende leden
De digitalisering van ons archief vraag nog steeds nieuwe krachten. Wie geïnteresseerd is, graag melden op bovenstaand adres.

. Belangstelling voor onze boeken/uitgaven?
U kunt zich schriftelijk en telefonisch melden (zie onder)

Secretariaat: Thieu Dollevoet ,Clarissenhoeve 52,  5258 PK Berlicum
Mobiel: 06-24793978
E-mailadres:  secretaris@deplaets.nl

Website: www.deplaets.nl

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

 Lezing ‘Van Oeros tot Holstein’
Op donderdagavond 29 oktober a.s. 20.00u verzorgt Theo Danen deze lezing. Hij zal de aanwezigen met behulp van vele foto’s en meegebrachte voorwerpen meevoeren op een reis vanuit het verleden naar het heden. En hoe door de jaren van zorgvuldige kruising heen een ras is ontstaan met veel sterke eigenschappen. Locatie: Den Durpsherd, Kerkwijk, Berlicum, bovenzaal. Toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening. Na afloop wordt een financiële bijdrage op prijs gesteld. Vooraf aanmelden via de mail of telefoon vanwege coronarichtlijnen (zie boven!).

. Rabo Club Support actie 2020
Ook dit jaar is er voor een lid van de Rabobank de gelegenheid onze heemkundekring financieel te steunen door uw stem uit te brengen op ons in de periode 5 tot en met 25 oktober a.s. U kunt uw stem uitbrengen op ons doel: ledenwerving/digitalisering. Dat doet u via de RABO App of via Rabobankinternet bankieren. Je ontvangt daarom geen stemcode. Wie vorig jaar gestemd heeft en geen toegang heeft tot Rabo App of internetbankieren ontvangt via de Rabobank een email met een unieke stemcode!
. Beeldbank heemkundekring De Plaets (www.deplaets.nl)
Er zijn intussen duizenden foto’s en bidprentjes te zien op onze website. Ook kunt u vragen en opmerkingen ons ons kwijt. Kijk op de website en geniet ervan!

. Agenda Algemene Ledenvergadering 29 september a.s. om 10.00u in Den Durpsherd
Opening; Verslag ALV 2019; Bestuursverkiezing (aftreden; doorgaan; nieuw); Financieel Verslag 2019. Verslag Kascommissie; Begroting 2020; Mededelingen Bestuur; Rondvraag; Sluiting.

NIEUWSBRIEF, JUNI 2020

Open Monumentendag, zondag 13 september 2020
Het bestuur heeft besloten deze in fysieke zin NIET door te laten gaan. We denken nog na of een digitale vorm tot de mogelijkheden behoort.

.Den Durpsherd open?
Dinsdagmorgen 9 juni is een deel van de werkende leden via de coronarichtlijnen in Den Durpsherd weer aan de slag gegaan. Daar zijn we heel blij mee. Onder de lockdown is er toch veel werk verricht. Het is echter niet mogelijk om op dinsdagmorgen op bezoek te komen. Wanneer u dringende vragen hebt, leg dan telefonisch of digitaal contact met ons. Kijk voor verdere mededelingen s.v.p. op de website.

Algemene Ledenvergadering De Plaets
De geplande ALV van dinsdag 14 april is komen te vervallen. Er is een voorlopige nieuwe datum gepland: dinsdagmorgen 29 september van 10.00-11.30u in Den Durpsherd. Een agenda volgt.

Op de website kijken
Op dit moment zijn er 13.000 foto’s op de website te bekijken. Zeer de moeite waard. Er wordt namelijk steeds vaker gekeken en gereageerd. Wij willen dat zo veel mogelijk stimuleren.