15 april: Dialectgemeenschap Brabant

Beste lezer,

Op zaterdagmiddag 15 april komt de dialectgemeenschap Brabanders en hun Taal samen in Goirle. Op het programma staan onder meer workshops en lezingen van prof. dr. Jos Swanenberg, Kristel Doreleijers, Frans van der Meer, Jacques van Gerven, Ramon de Louw en Yoïn van Spijk.

Op de website van de Erfgoed Brabant Academie vindt u het programma en meer informatie over de locatie: https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/agenda/brabanders-en-hun-taal

Deelname is gratis. U kunt zich tot en met 10 april aanmelden door uw voor- en achternaam te mailen naar Heleen Regenspurg: heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl.

Heel graag tot 15 april in Goirle!

 

In Memoriam Albert Pennings

Heemkundekring De Plaets werd afgelopen week overvallen door het nieuws van het overlijden van Albert Pennings. Hij was de laatste tijd misschien wat rustiger, maar hij bleef positief en klaagde nooit.

Berlicum en haar geschiedenis was zijn passie. Hij deed eigenlijk alles: verzamelde ansichtkaarten, schreef boeken en artikelen, was redacteur van ons blad.
En daarnaast was hij een wandelend archief.

Had je een vraag, dan vroeg je het Albert en hij wist het. Of je nu lid was van De Plaets of alleen even op bezoek kwam, hij hielp je met zijn antwoorden.

Hij was een leermeester voor ons allemaal.
Albert was een geweldige collega.
Alleen al zijn begroeting bij bijeenkomsten: ‘Goeiemorgen jongelui’, gaan we missen.

Albert werkte nog aan een boek over de kroegen en kroegjes in Berlicum.
Het werk was bijna klaar en we hopen het boek alsnog te voltooien en als een laatste groet uit te kunnen brengen.

Heemkundekring De Plaets

FILMS

Sinds kort zijn enkele films over Berlicum in onze beeldbank opgenomen.
Het zijn de films Balkum ge bent veraendert uit 1955 deel 1 en 2
Gemaakt door Harrie Boselie en Jos de Laat

En een film gemaakt door Piet Smits die in 1939 vanuit Amerika op vakantie was in Berlicum

Ze zijn te vinden in de beeldbank van Heemkundekring de Plaets.
Op nr 10000 t/m 10002 of door in het zoekveld “Film” in te tikken.

De beeldbank is te vinden door op de site www.deplaets.nl te klikken op de foto van het Historisch foto archief.

Of klik op onderstaande link

https://www.deplaets.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=%2310000-10100&sort=02&veld=number&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1

 

RONDOM DE TOREN

“Rondom de Toren” was een weekblad voor Berlicum en Middelrode
Uitgegeven door de Abdij van Berne van 9 december 1944 tot 17 december 1949,
waarna het werd opgevolgd door “De Brug”
De redactie stond onder leiding van Egbert Gerrits.

Scans van alle uitgaven zijn te vinden in de beeldbank van Heemkundekring de Plaets.
Op nr 30201 t/m 30650 of door in het zoekveld “Rondom de Toren” in te tikken.

De beeldbank is te vinden door op de site www.deplaets.nl  te klikken op de foto van het Historisch foto archief.

Of klik op onderstaande link

https://www.deplaets.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=%2330200-30650&sort=02&veld=number&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1

 

Officiële onthulling Informatiebord Romeinse Muntschat in Berlicum

Op donderdag 24 februari 2022 vond vlakbij de rivier de Aa de officiële opening plaats van het informatiebord ‘Romeinse Muntschat’ aan de Westakkers te Berlicum.
Omstreeks 13.15u verzamelden alle genodigden zich op deze plek om achtereenvolgens te luisteren naar de heer De Groot, bestuurder Waterschap Aa en Maas, wethouder P. Raaijmakers van de gemeente Sint-Michielsgestel, prof. Dr. J. Baselmans, directeur archeologie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de heer Theo Danen, voorzitter heemkundekring De Plaets, en de heren Wim en Nico van Schaijk, de vinders van de muntschat.
Uit de verhalen konden de toehoorders concluderen dat de vindplaats destijds een doorwaadbare plaats in de Aa was, een zogenaamde voorde, welke in de oude tijd (100-300 na Chr.) een sacrale betekenis had.
Deze plaats in de rivieren werden gezien als een heilige plek en gebruikt als locatie waar offers werden gebracht (munten, sieraden).
Dat is hier gedurende een lange(re) periode gebeurd.
Op de vindplaats, vlakbij de voorde (vlakbij de oversteekplaats van de Aa) zijn door de heren Van Schaijk met een metaaldetector 107 Romeinse munten gevonden.
Over deze archeologische vondst is in 2021 een mooi boek ‘Veilig naar de overkant’, geschreven onder redactie van dr. Tessa de Groot en de heer J.W. de Kort (RCE) verschenen.
Na afloop is er in Kulturhuis Den Durpsherd ‘onder het genot van’ nog een tijd nagepraat over deze vondst en de betekenis ervan en adressen uitgewisseld.
Wim en Nico van Schaijk hebben hier een mooie dwarsdoorsnede van de muntschat laten zien en toegelicht.
Op donderdagavond 14 april 2022 (van 20.00-22.15u) is er in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, een lezing over de muntschat die georganiseerd wordt door heemkundekring De Plaets.
De vinders (Wim en Nico), dr. Tessa de Groot, leider onderzoek muntschat (RCE) en dr. Liesbeth Claes (specialist / onderzoeker in de Romeinse geschiedenis Universiteit Leiden) zullen hier hun ervaringen en bevindingen presenteren.
Ook is er nog een formeel moment over de muntvondst.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Zij kunnen zich tevoren aanmelden via: secretaris@deplaets.nl

12 april in ‘s-Hertogenbosch – Verduurzaming in de praktijk

 ERM organiseert op verschillende locaties in het land kennisbijeenkomsten over restaureren en verduurzaming in de praktijk, gecombineerd met een locatiebezoek/rondleiding. De eerste bijeenkomst is op 12 april.

Het Groot Tuighuis in ‘s-Hertogenbosch wordt gerestaureerd en omgevormd tot een publiekstoegankelijk Erfgoedhuis.
De bijeenkomst wordt gehouden in de koorruimte, die na de restauratie als erfgoedlounge wordt ingericht. Voor het Stadsarchief worden studieruimten ontworpen. Naast de bouwkundige werkzaamheden worden de technische installaties aangepast en wordt luchtbehandeling in het gebouw toegevoegd. Een belangrijke opgave is het verduurzamen van het gebouw en verbetering van de energetische prestaties. Dit gebeurt onder meer door toevoeging van vloerverwarming in de grote ruimten en waar mogelijk het aanbrengen van achterzetramen en voorzetwanden in de verblijfsruimten. Op de werkzaamheden wordt een toelichting gegeven door de bouwbedrijf Nico de Bont. De gemeente ’s-Hertogenbosch en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan in op beleidsmatige aspecten van verduurzaming, ERM presenteert het integrale informatiepakket verduurzaming.

Nieuwsbrief december 2021

. Rabo Club Support Actie 2021  
De actie heeft ruim 300 euro opgeleverd voor De Plaets. Leden, abonnees en anderen zeggen wij hartelijk dank voor hun bijdrage.

. Erfgoedboek Jumbo-De Plaets 2021
Op 8 en 11 december heeft de ruilbeurs plaatsgevonden in Den Durpsherd. Vanwege de huidige coronamaatregelen was de beurs verplaatst naar de grote Theaterzaal. Er is veel geruild en we hopen dat veel inwoners hun boek met ‘plaatjes’ vol hebben gekregen. We kijken terug op een geslaagd initiatief van Jumbo en De Plaets. Daarom dank aan allen die hier een bijdrage aan geleverd hebben!

. Petruskerk boek
Albert Pennings werkt op dit moment aan de échte afronding van het boek over de Petruskerk, dat in het voorjaar van 2022 gepresenteerd gaat worden. Dit als extra op onze gehouden tentoonstelling begin september 2021.

. Informatiebord Romeinse muntschat in Berlicum in 2022
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Waterschap Aa en Maas werken  nu aan de realisatie van een ‘uitgebreid’ informatiebord in de directe nabijheid van de vindplaats. In het eerste kwartaal van 2022 vindt de ‘plechtige’ plaatsing plaats. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

. Nieuwe (werkende) leden voor De Plaets 
Wij zijn nog steeds op zoek naar ‘geïnteresseerde’ dorpsgenoten die graag een bijdrage willen leveren aan de verdere vormgeving van onze lokale geschiedenis. Graag melden bij de secretaris.

Het bestuur van de Plaets wenst alle lezers
Prettige Kerstdagen en een gezond 2022 toe
 
 

Nieuwe Uitgave: Katholiek Brabant in beeld.

Katholiek Brabant in beeld. Berne Boekhandel. Prijs: 19,95 euro

De foto’s laten vanuit diverse richtingen zien hoe springlevend en aantrekkelijk het katholiek-religieuze leven in ons land is en hoe de kerkprovincie zich verhoudt tot de grote wereldkerk. Daarom staan in het boek ook veel foto’s van de internationale reizen die Ramon maakte voor zijn werk. Ook de diversiteit van de katholieke cultuur springt naar voren in de beelden van zowel jongeren als ouderen, van de rijkdom aan liturgie, volksdevotie, processies en natuurlijk Maria.
De teksten in het boek zijn van Anton de Wit.
De foto’s van Ramon Mangold

Advies portretrecht en auteursrecht op foto’s, Brabants Heem, 26 mei 2020

De bescherming van auteursrechten op foto’s en portretrechten is wettelijk geregeld. Als gezamenlijke heemkundekringen c.q. erfgoedverenigingen houden wij ons aan de wet en gaan wij op de juiste manier om met foto’s die wij gebruiken in boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven, op websites en sociale media en bij presentaties en tentoonstellingen.

Eigen foto’s
Op de foto’s die u zelf maakt, berust uw auteursrecht. U kunt zelf bepalen over wat u met die foto’s doet, waarvoor ze gebruikt worden en aan wie u eventueel het auteursrecht overdraagt.

Foto’s van leden
Leden maken vaak foto’s op activiteiten die de vereniging organiseert. U kunt ze vragen om het auteursrecht op die foto’s aan de vereniging over te dragen ofwel om de foto’s voor een bepaalde tijd of eeuwigdurend ter beschikking te stellen. Leg deze afspraken schriftelijk vast en bewaar deze afspraken goed.

Het komt voor dat leden in opdracht van de vereniging foto’s maken, bijvoorbeeld van de collectie of archief. Leg altijd van tevoren schriftelijk vast dat de foto’s van de vereniging zijn en dat er achteraf geen kosten voor gerekend mogen worden. Het is ook handig om afspraken te maken met de fotograaf wat hij of zij met die foto’s mag doen. Mag hij ze bijvoorbeeld verkopen?

Gekregen foto’s
Heemkundekringen c.q. erfgoedverenigingen verzamelen de geschiedenis van hun woonplaats. Daarom krijgen ze vaak foto’s aangeboden voor hun archief. Vaak is het niet bekend wie de maker is van de foto en soms ook niet wie er op staan. Noteer in ieder geval van wie en wanneer u de foto hebt ontvangen, en als dat bekend is, wie de maker van de foto is en wie de mensen zijn die er op staan. Leg hiervan een archief aan. Pas op om foto’s die nog geen 70 jaar oud zijn in een beeldbank op internet te zetten.

Auteursrecht op foto’s
Auteursrecht op foto’s vervalt 70 jaar na het overlijden van de fotograaf. Wees daarom voorzichtig met het publiceren van foto’s die jonger zijn dan 70 jaar. Plaats voor de zekerheid altijd de disclaimers:

‘Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die menen aanspraak te kunnen maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de uitgever.’

‘Op de foto’s op deze website berust copyright. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming deze foto’s op welke manier dan ook te gebruiken of te vermenigvuldigen.’

Foto’s van internet
Foto’s downloaden van internet is en blijft riskant, of dat nu voor een website is of voor een publicatie. Zelfs als de indruk wordt gegeven dat foto’s rechtenvrij gebruikt mogen worden, kun je daar niet altijd op vertrouwen. Fotografen hangen steeds vaker datacatchers aan hun foto’s om je, als ze merken dat je er iets mee gedaan hebt, een rekening te sturen. Dat is dan balen, zeker als je de foto nooit gebruikt zou hebben als je geweten had dat je er een rekening voor zou krijgen.

Foto’s bij persberichten
Pas ook op dat u, als u een foto bij een persbericht aan een krant of andere website stuurt, het beeldrecht goed geregeld is. Want ook al is de foto van u afkomstig, de uitgever van dat andere medium kan een rekening krijgen als hij de foto gebruikt heeft.

Portretrechten
Van een foto met veel mensen, die kunnen weten dat er bij een manifestatie foto’s worden gemaakt, hoef je niet iedereen individueel op te sporen en te vragen om goedkeuring om de foto te gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het publiek bij een voetbalwedstrijd of dansfeest. Maar als een foto niet de focus legt op de gebeurtenis, maar expliciet een of enkele mensen in beeld brengt, dan heb je van die mensen individueel toestemming nodig om de foto te kunnen plaatsen. Leg dat als het even kan, schriftelijk vast. Het is ook raadzaam bij alle activiteiten van uw vereniging van tevoren te vragen of er mensen bezwaar hebben dat er foto’s gemaakt worden die mogelijk gepubliceerd worden in het tijdschrift, op de website of op facebook.

Rekening
Als u zich aantoonbaar aan bovenstaande spelregels houdt, dan kunt u vanuit juridisch oogpunt gerust zijn. Toch kan het zijn dat u zich vergist heeft bij het gebruik van een foto en een rekening krijgt van een fotograaf. Blijf dan rustig en laat u niet intimideren. Biedt ook niet meteen uw verontschuldigingen aan, want dat staat gelijk aan schuld bekennen. Zoek eerst uit of de fotograaf gelijk heeft en probeer dan te schikken voor een redelijk bedrag. Hierbij kunt u terug vallen op jurisprudentie.

De fotograaf moet kunnen aantonen dat het inderdaad zijn foto is.

Op de foto moet auteursrecht rusten. Volgens jurisprudentie berust er geen auteursrecht op ‘banale’ en ‘triviale’ foto’s, die niet meer zijn dan een technische handeling.

De rekening van de fotograaf moet redelijk zijn. In een rechtszaak werd voor commercieel gebruik €100 inclusief btw toegewezen. Voor niet commercieel gebruik ligt de hoogte van dat bedrag veel lager.

De fotograaf kan in een rechtszaak maximaal 15% van het door de rechter voor het gebruik van een foto toegewezen bedrag, als incassokosten toegekend krijgen, mits er voorafgaande aan de rechtszaak veel correspondentie en/of telefoongesprekken werden verricht.

Vragen
Heeft u nog vragen of heeft u behoefte aan advies dan kunt u zich richten tot Brabants Heem bestuurslid Otte Strouken (ottestrouken@brabantsheem.nl).