Alle berichten van deplaets

NIEUWSBRIEF MAART 2020

Wijziging abonnee/lidmaatschap 2020
Voor de kosten van een abonnement op Rondom de Plaets verwijzen we naar de colophon in RdP en naar de website van De Plaets.

Lezing ‘Van oeros tot Holstein’
door Theo Danen op maandag 23 maart 2020 is VERSCHOVEN naar maandagavond 15 juni in verband met het Coronavirus.
Lezing over de beleving en de invloed van de mens op de veehouderij.
Plaats: recreatiezaal Den Durpsherd. Tijd: 20.00-22.00u.

Algemene Leden Vergadering op dinsdagmorgen 14 april 2020 van 10.00-11.30u
Plaats: Werkruimte De Plaets in Den Durpsherd. Leden zijn van harte welkom!!!!!
Agenda
. Opening en vaststelling agenda
. Verslag (leden)vergadering 16 april 2019
. Digitalisering archief: huidige stand van zaken (werkgroep ICT)
. Plannen voor de nabije toekomst (werkgroep toekomst)
. Jaarverslag (secretaris)
. Financieel verslag plus verslag kascommissie; Begroting 2020 (penningmeester)
. Verkiezingen. Willemien Pijnenburg stopten niet herkiesbaar.
Nieuwe leden worden voorgesteld.
. Rondvraagronde
. Sluiting
. Verzorging rondleidingen vanuit De Plaets

Rondleidingen:
Seldensate, Aa-dal, Engelenstede en Wamberg.
Rondleiders: Theo Danen en Albert Pennings. Kosten: 40 euro voor een groep.
Contact: Theo Danen en/of Albert Pennings.

Open op donderdagavond van 19.30-22.00u in onze kantoorruimte in Den Durpsherd.

15 juni Lezing: Van Oeros tot Holstein

De oorspronkelijk op 23 maart geplande lezing is verplaatst naar 15 juni om 20.00 uur

Dan verzorgt Heemkundekring De Plaets een lezing over de koe en haar invloed op ons dagelijks leven.
Theo Danen zal ons met behulp van foto’s en allerlei voorwerpen meevoeren op een reis, die ons uit het verleden meeneemt naar hoe we dit rund nu allemaal kennen.

Onze relatie tot de koe is al duizenden jaren oud. In de grotten van Frankrijk zijn verschillende eeuwenoude tekeningen gevonden van koeien of stieren.
En door de eeuwen heen hebben schilders en tekenaars ook vaak de relatie tussen koe en mens vastgelegd.

Het uiterlijk van het vee lijkt in al die jaren niet veel te zijn veranderd.
Toch zien we dat zo rond 1600 er steeds meer aandacht komt voor het fokken van bepaalde rassen koeien.

De koe levert ons niet alleen voeding, maar zij was en is ook nuttig voor een hele hoop andere zaken.
De meest bijzondere toepassingen en ontwikkelingen van het dier laat Theo Danen in zijn presentatie voorbij komen.

Nieuwsgierig geworden?
Deze lezing ‘Van Oeros tot Holstein’ vindt op 15 juni om 20.00 uur plaats in Den Durpsherd in Berlicum.
De toegang is gratis.

In een game wandel je door Den Bosch rond 1500

Erfgoed stoffig? Loop eens met een VR-bril door het Den Bosch van 1500

Wo 15 jan. Langzaam wandel je door de polder, langs een molen, richting de Pieckepoort, in een levensechte omgeving. Het Den Bosch van 1500 is vastgelegd in een game. En ook nog eentje waar je met een Virtual Reality bril de opdrachten kan uitvoeren.

Bart Gotink 15-01-20, Bron: BD

Want ja, erfgoed heeft soms een wat stoffig imago, erkent Dennis Dekker direct. De teamleider publiek van de afdeling Erfgoed wil weinig liever dan een nieuw publiek bekend maken met de historie van de stad. En games, dat is ook een medium dat we daarbij serieus moeten nemen. ,,Volwassenen gamen gemiddeld 20 minuten per dag”, zegt hij.

In een game wandel je door Den Bosch rond 1500 © Erfgoed Den Bosch

Neem bijvoorbeeld Assassin’s Creed, één van de spellen die Dekker ook wel eens speelt. ,,Daar loop je echt door het Parijs ten tijde van de Franse Revolutie.” Gebouwen wandel je gewoon binnen, de daken zijn te beklimmen. En voor je het weet sta je zo op het dak van de Notre-Dame. Zo leer je er ook nog wat van.

Wat voor kleding droeg men?

Nou, zoiets wil Dekker ook wel voor middeleeuws Den Bosch. En dat kan, schatte hij zo in, nu er van de grote stadspoorten van voorheen ook al digitale 3D-reconstructies gemaakt zij, die onder meer op YouTube te vinden zijn. Gamestudenten van Sint Lucas hebben zo samen met Dekker en de afdeling Erfgoed gewerkt aan de game.

En zo wandel je dus de Pieckepoort door, de Vughterstraat in. Die is niet helemaal honderd procent correct, geeft Dekker ook maar aan. ,,Soms moest de bouwhistorie een beetje wijken voor het spel.” Maar veel is juist wel realistisch. ,,We hebben een ronde door de stad gedaan en dan komen er allemaal vragen bovendrijven. Wat voor kleding droegen de mensen bijvoorbeeld? Dat hebben we er allemaal in verwerkt.”

Later dit jaar te downloaden

Waar het spel te spelen is? Voorlopig bij het Groot Tuighuis, enkel op afspraak. Maar de bedoeling is wel dat het spel gaat ‘reizen’ door de stad.  ,,We willen op scholen en evenementen gaan staan, zodat iedereen het kan zien.” En later dit jaar kan iedereen het waarschijnlijk ook downloaden.

Het spel moet nog afgemaakt worden, want nog niet de hele stad staat erin. Bovenop de Sint-Jan staan kan hier bijvoorbeeld nog niet. ,,De rest van de stad in de game, dat is wel mijn droom, ja.”

In een game wandel je door Den Bosch rond 1500 © Erfgoed Den Bosch

Een nieuwe lente – een nieuwe Basiscursus Groen!

De Natuurgroep Gestel gaat in het voorjaar weer een basiscursus Groen verzorgen.

Met deze cursus wil de Natuurgroep inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel en andere belangstellenden op een ontspannen manier in contact brengen met de natuur in hun eigen omgeving en hen in de gelegenheid stellen die natuur beter te leren kennen.

Zes eerdere cursussen waren snel volgeboekt.

Specialisten uit het veld nemen u mee op reis. De cursus is heel veelzijdig en informatief en biedt ruimte voor verdieping nadien. Allerlei aspecten komen aan bod. Welke bomen, struiken en planten komen in de omgeving voor? Welke vogels, insecten en zoogdieren kunnen we tegenkomen? Hoe ziet ons landschap eruit en hoe is het ontstaan? Ook de mooie landgoederen in onze woonomgeving worden bekeken.

De cursus bestaat uit 6 lesblokken. Om de week wordt op de woensdagavond een theorieavond verzorgd met op de daaropvolgende zaterdagochtend een excursie. De cursus begint op woensdagavond 1 april en de laatste bijeenkomst staat gepland op zaterdag 13 juni.

De theorieavonden worden gegeven in het buitenlokaal van Brabants Landschap op Haanwijk 4A en duren van 19.45 uur tot 21.45 uur.

De excursies worden gehouden binnen de grenzen van de gemeente Sint-Michielsgestel en duren van 09.00 uur tot 11.30 uur.

De kosten bedragen € 35, – voor leden van de Natuurgroep Gestel en € 50, – voor niet leden.

Om aan de cursus deel te nemen is géén specifieke voorkennis of vooropleiding natuur en milieu nodig!

Wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen? Ga naar www.natuurgroepgestel.nl of mail of bel naar Michel van de Langenberg: michel.langenberg@home.nl (06 2243 2941)

Lezing dr. Liesbeth Claes, Universiteit Leiden in Athene, oktober 2019 Titel: Munten voor een veilige oversteek: de votiefschat van rivier de Aa

Lezing dr. Liesbeth Claes, Universiteit Leiden in Athene, oktober 2019

Titel: Munten voor een veilige oversteek: de votiefschat van rivier de Aa

Vorig jaar (2018) hebben de twee broers Van Schaijk, werkend met een metaaldetector, vier denariën en bijna honderd Romeinse bronzen munten gevonden in de bedding van de Aa, een rivier in de buurt van ’s-Hertogenbosch.
De muntschat is geïdentificeerd als een voortdurende votief-schat die in de tweede helft van de eerste eeuw tot aan de tweede eeuw daar gedeponeerd is.
De vindplaats is ver ten zuiden van de Romeinse Limes, op het gebied van Bataafse stammen.
Er is in die tijd geen bewoning aldaar en ook heeft er geen Romeinse veldslag plaatsgevonden.
Slechts de route van veergeld is bekend via een 19de eeuwse kaart.
Vanwege de bijzondere plek, heet het RCE (Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed), besloten tot een archeologisch onderzoek.
De presentatie zal de resultaten van de muntschat en de daarbij behorende historische context laten zien.
Ten eerste zal ik de samenstelling van de muntschat analyseren, inclusief twee mogelijke vervalsingen)(nummi subferrati) en zal ik vervolgens de selectie van munttypen laten zien die gedetecteerd zijn.
Verder zal de presentatie in gaan op de archeologische onderzoeken en het historisch landschap.
Het tweede deel van de presentatie zal dieper in gaan op de wederzijdse giftrituelen in de antieke wereld en de theoretische en praktische problemen die daarbij horen.
De votief-schat van de Aa zal tenslotte vergeleken worden met vergelijkbare vondsten in Nederland en elders in West-Europa, ten einde een beter begrip te krijgen over het verschijnsel votief-schat.

Liesbeth Claes is verbonden aan de Universiteit van Leiden

Ik verwijs hierbij naar de volgende artikelen die hieraan gerelateerd zijn in ‘Rondom de Plaets’:

. Gebroeders Van Schaijk vinden een Romeinse muntschat in Berlicum (bewerking: Thieu Dollevoet), RdP nummer 3, 2029, p.88-92).

. Tessa de Groot en Jan Willem de Kort: Het raadsel van de Romeinse munten. RdP nummer 4, 2029, p. 99-101.

Nieuwsbrief december 2019

Rabo Clubactie geslaagd
Deze actie heeft 316,90 euro opgeleverd. Hartelijk dank!

75 jaar herdenken Bevrijding
Het evenement is prima verlopen. Tentoonstelling, dia-presentatie en bezoek van de leerlingen van groep 7 en 8 zijn prima bezocht. Goed om de vrijheidsidee door te geven aan de volgende generaties.

Op zoek naar nieuwe werkende leden
Wij zijn op zoek naar aanvulling. Met name zijn we op zoek naar personen (oud, jong/oud en jong) die ons willen helpen met het digitaliseren van foto’s (scannen en met name het intypen van de daarbij behorende teksten). Wie wil ons ondersteunen bij het realiseren van ons Kroegenboek (vanaf 1815 in ons dorp). Kunt/wilt u zelf, vraag in uw gezin of familie of daarbuiten. Alvast hartelijk dank!

Raadpleeg regelmatig onze nieuwe website
We willen als De Plaets bewust naar buiten treden en hebben daarbij ook uw hulp nodig.
Ook kunt u uw vragen die u aan ons hebt daar kwijt.

Openstelling de Plaets op donderdagavond van 19.30-21.30u in Durpsherd
U kunt dan bij ons binnenlopen op kantoor. Daar is altijd een groepje werkende leden actief. U kunt daar uw vragen stellen en spullen brengen.

Nieuwe abonnees
Wilt u als huidige abonnee onze ambassadeur zijn en anderen attenderen op Rondom de Plaets?

Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar
Wij wensen u hele fijne feestdagen toe!

DE NIEUWE ‘RONDOM DE PLAETS’ IS UIT

In de nieuwe ‘Rondom de Plaets’ van december 2019 staan weer veel lezenswaardige artikelen over de geschiedenis van Berlicum en Middelrode, voorzien van vele duidelijke foto’s.

Het raadsel van de Romeinse munten
Hier plaatsen we het laatste deel van het artikel als aanvulling op ‘Gebroeders Van Schaijk vinden een Romeinse muntschat in Berlicum’ in ons vorige periodiek. De aanvulling betreft de vraag: ‘Wat levert het op wanneer de échte archeologen verder veldonderzoek gaan doen?’

Herinneringen aan bange dagen
Marietje van der Heijden-Steenbergen woonde in de oorlog aan de Nieuwe Weg in Berlicum. In hun huis was tijdens de oorlog een commandopost van de Duitsers gevestigd. Vlak bij hun huis waren ook Duitse linies. Dat was de reden om Marietje te benaderen om haar verhaal op te schrijven. We hebben aan het eind van het artikel een situatieschets opgenomen. De lezer kan dan beter haar verhaal plaatsen en begrijpen.

Een beeldverhaal
Deze keer een verhaal in oude ansichtkaarten, met name over afbeeldingen van ons buitengebied. Om te bekijken en te genieten.

Hooibergen paraplu’s in Berlicum en Middelrode als cultureel erfgoed.
Er was een tijd dat in Berlicum en Middelrode honderden paraplu’s stonden voor opslag en hooi en koren. De meeste waren verdwenen, maar langzaamaan is er weer een groot aantal hersteld en opnieuw gebouwd. Zo behouden we een ons cultureel erfgoed.

 

De herinneringen van Jaan van der Biezen- Van Gaal
In het kader van de bevrijding noteerden we ook het verhaal van Jaan van der Biezen, verteld door Elly van der Biezen-van Gaal over de spannende oorlogsjaren.

Brand op het Plein
In december 1999 brak er brand uit in de boerderij op Plein 29. Het brandde geheel uit en zo verdween er weer een historische boerderij uit het Berlicums landschap. Lees het hele verhaal in dit periodiek.

Foto’s
Weer vele passende foto’s bij alle artikelen. Op de voorpagina een rietgedekte paraplu-hooiberg. Deze heeft nu een andere bestemming gekregen, namelijk als dierenverblijf.

Geschenk-idee
Vele boeken van de kring zijn nog verkrijgbaar. Deze boeken staan op de website. U kunt ook iemand lid of abonnee maken van heemkundekring De Plaets! Ieder nieuw lid of abonnee krijgt 4 nummers van het vorige jaar cadeau. Abonnement doorgeven aan een bestuurslid, of ook via de website www.deplaets.nl , met de knop ‘contact’. Een verzamelmap voor vier jaargangen is eveneens beschikbaar. Ook de nieuwste aanwinst, ‘Oorlogsdagboek’ van Rita Bijnen is een prachtig cadeau. Het beschrijft prachtig de laatste maanden van de oorlog van dag tot dag met alle persoonlijke belevenissen.