Algemene ledenvergadering (ALV) heemkundekring De Plaets, 12-4-2022

Plaats: werkruimte de Plaets
Tijd: 10.00-11.30u

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag ALV 129-1-2020 (moet zijn 29-9-2020)
 3. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Theo Danen, Thieu Dollevoet, Ad Beex.
  Herkiesbaar: Theo Danen, Thieu Dollevoet.
  Vacature penningmeester
 1. Financieel verslag: Ad Beex. Begroting 2022. Kascommissie verslag. Decharge verlening bestuur.
 2. Mededelingen bestuur
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Thieu Dollevoet, secretaris

Rooster van aftreden bestuursleden:
Piet Schellings: start september 2020
Hein Kremers: start september 2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.