Nieuwsbrief december 2021

. Rabo Club Support Actie 2021  
De actie heeft ruim 300 euro opgeleverd voor De Plaets. Leden, abonnees en anderen zeggen wij hartelijk dank voor hun bijdrage.

. Erfgoedboek Jumbo-De Plaets 2021
Op 8 en 11 december heeft de ruilbeurs plaatsgevonden in Den Durpsherd. Vanwege de huidige coronamaatregelen was de beurs verplaatst naar de grote Theaterzaal. Er is veel geruild en we hopen dat veel inwoners hun boek met ‘plaatjes’ vol hebben gekregen. We kijken terug op een geslaagd initiatief van Jumbo en De Plaets. Daarom dank aan allen die hier een bijdrage aan geleverd hebben!

. Petruskerk boek
Albert Pennings werkt op dit moment aan de échte afronding van het boek over de Petruskerk, dat in het voorjaar van 2022 gepresenteerd gaat worden. Dit als extra op onze gehouden tentoonstelling begin september 2021.

. Informatiebord Romeinse muntschat in Berlicum in 2022
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Waterschap Aa en Maas werken  nu aan de realisatie van een ‘uitgebreid’ informatiebord in de directe nabijheid van de vindplaats. In het eerste kwartaal van 2022 vindt de ‘plechtige’ plaatsing plaats. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

. Nieuwe (werkende) leden voor De Plaets 
Wij zijn nog steeds op zoek naar ‘geïnteresseerde’ dorpsgenoten die graag een bijdrage willen leveren aan de verdere vormgeving van onze lokale geschiedenis. Graag melden bij de secretaris.

Het bestuur van de Plaets wenst alle lezers
Prettige Kerstdagen en een gezond 2022 toe
 
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.