NIEUWSBRIEF JUNI 2021

. Overlijden van onze oud-secretaris Leo van Beek
Tot onze droefheid is gister Leo van Beek, onze oud-secretaris overleden. Wij denken met groot respect en waardering aan hem.  Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte met dit grote verlies. Wij zullen Leo in Rondom de Plaets van september herdenken. Het overlijden betekent een enorm verlies voor ons.

. Open Monumentendag zondag 12 september 2021
Er zullen rondleidingen verzorgd worden op Seldensate, Wamberg, Zeebroek. Onze collegá’s van HVBM zullen actief bij de Samen op Weg kerk. Nadere mededelingen volgen in De Brug t.z.t.

. Kroegenboek Berlicum/Middelrode
Onder leiding van Albert Pennings wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de kroegen/café’s vanaf plusminus 1800 in Berlicum/Middelrode. Er is al veel verzameld. De bestaande en verzamelde informatie moet gecheckt en aangevuld worden. Degenen die een positieve ‘link’ met een of meer kroegen hebben, worden hierbij uitgenodigd zich bij mij te melden om hieraan een bijdrage te leveren. Alvast hartelijk dank.

. Foto-expositie Petrus kerk (De Plaets, SHOT, ’t Gilde)
In september 2021 bestaat SHOT 50 jaar. Op dit moment worden appartementen gebouwd aan de overzijde van Den Durpsherd o.a. op de plek van de voormalige Petruskerk. De vormgeving van de ontmoetingsruimte ter plekke moet nog plaatsvinden. De Plaets is gevraagd een foto-expositie te wijden aan de historie van de Petruskerk in Den Durpsherd. Er zal nog een boekwerkje verschijnen. De opening van de expositie gebeurt op 3 september 2021 om 11.00u. De afsluiting zal op 10 september zijn. Nadere info volgt t.z.t. in De Brug.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.