NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

 Lezing ‘Van Oeros tot Holstein’
Op donderdagavond 29 oktober a.s. 20.00u verzorgt Theo Danen deze lezing. Hij zal de aanwezigen met behulp van vele foto’s en meegebrachte voorwerpen meevoeren op een reis vanuit het verleden naar het heden. En hoe door de jaren van zorgvuldige kruising heen een ras is ontstaan met veel sterke eigenschappen. Locatie: Den Durpsherd, Kerkwijk, Berlicum, bovenzaal. Toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening. Na afloop wordt een financiële bijdrage op prijs gesteld. Vooraf aanmelden via de mail of telefoon vanwege coronarichtlijnen (zie boven!).

. Rabo Club Support actie 2020
Ook dit jaar is er voor een lid van de Rabobank de gelegenheid onze heemkundekring financieel te steunen door uw stem uit te brengen op ons in de periode 5 tot en met 25 oktober a.s. U kunt uw stem uitbrengen op ons doel: ledenwerving/digitalisering. Dat doet u via de RABO App of via Rabobankinternet bankieren. Je ontvangt daarom geen stemcode. Wie vorig jaar gestemd heeft en geen toegang heeft tot Rabo App of internetbankieren ontvangt via de Rabobank een email met een unieke stemcode!
. Beeldbank heemkundekring De Plaets (www.deplaets.nl)
Er zijn intussen duizenden foto’s en bidprentjes te zien op onze website. Ook kunt u vragen en opmerkingen ons ons kwijt. Kijk op de website en geniet ervan!

. Agenda Algemene Ledenvergadering 29 september a.s. om 10.00u in Den Durpsherd
Opening; Verslag ALV 2019; Bestuursverkiezing (aftreden; doorgaan; nieuw); Financieel Verslag 2019. Verslag Kascommissie; Begroting 2020; Mededelingen Bestuur; Rondvraag; Sluiting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.