Aanvullend Rijksbeleid voor (materieel/immaterieel) erfgoed, 1 mei 2020

Naast het gericht aanwijzen van monumenten en de bescherming van erfgoed legt minister Van Engelshoven in haar Kamerbrief de nadruk op de bescherming van erfgoed door betekenisgeving: ‘het inzetten op het vertellen van verhalen van, voor en door de samenleving.
Wie de verhalen kent, wil deze graag doorgeven’.
Hiermee sluit de minister aan bij het Verdrag van Faro, dat specifiek gaat over verhalen en betekenissen die mensen aan erfgoed hechten.
Voor alle erfgoedthema’s wil de minister meer ruimte bieden voor het perspectief van vrijwilligers en betrokken burgers.
Dit slaat naadloos aan bij de opdracht van heemkunde De Plaets!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *