NIEUWSBRIEF MAART 2020

Wijziging abonnee/lidmaatschap 2020
Voor de kosten van een abonnement op Rondom de Plaets verwijzen we naar de colophon in RdP en naar de website van De Plaets.

Lezing ‘Van oeros tot Holstein’
door Theo Danen op maandag 23 maart 2020 is VERSCHOVEN naar maandagavond 15 juni in verband met het Coronavirus.
Lezing over de beleving en de invloed van de mens op de veehouderij.
Plaats: recreatiezaal Den Durpsherd. Tijd: 20.00-22.00u.

Algemene Leden Vergadering op dinsdagmorgen 14 april 2020 van 10.00-11.30u
Plaats: Werkruimte De Plaets in Den Durpsherd. Leden zijn van harte welkom!!!!!
Agenda
. Opening en vaststelling agenda
. Verslag (leden)vergadering 16 april 2019
. Digitalisering archief: huidige stand van zaken (werkgroep ICT)
. Plannen voor de nabije toekomst (werkgroep toekomst)
. Jaarverslag (secretaris)
. Financieel verslag plus verslag kascommissie; Begroting 2020 (penningmeester)
. Verkiezingen. Willemien Pijnenburg stopten niet herkiesbaar.
Nieuwe leden worden voorgesteld.
. Rondvraagronde
. Sluiting
. Verzorging rondleidingen vanuit De Plaets

Rondleidingen:
Seldensate, Aa-dal, Engelenstede en Wamberg.
Rondleiders: Theo Danen en Albert Pennings. Kosten: 40 euro voor een groep.
Contact: Theo Danen en/of Albert Pennings.

Open op donderdagavond van 19.30-22.00u in onze kantoorruimte in Den Durpsherd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *