Lezing dr. Liesbeth Claes, Universiteit Leiden in Athene, oktober 2019 Titel: Munten voor een veilige oversteek: de votiefschat van rivier de Aa

Lezing dr. Liesbeth Claes, Universiteit Leiden in Athene, oktober 2019

Titel: Munten voor een veilige oversteek: de votiefschat van rivier de Aa

Vorig jaar (2018) hebben de twee broers Van Schaijk, werkend met een metaaldetector, vier denariën en bijna honderd Romeinse bronzen munten gevonden in de bedding van de Aa, een rivier in de buurt van ’s-Hertogenbosch.
De muntschat is geïdentificeerd als een voortdurende votief-schat die in de tweede helft van de eerste eeuw tot aan de tweede eeuw daar gedeponeerd is.
De vindplaats is ver ten zuiden van de Romeinse Limes, op het gebied van Bataafse stammen.
Er is in die tijd geen bewoning aldaar en ook heeft er geen Romeinse veldslag plaatsgevonden.
Slechts de route van veergeld is bekend via een 19de eeuwse kaart.
Vanwege de bijzondere plek, heet het RCE (Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed), besloten tot een archeologisch onderzoek.
De presentatie zal de resultaten van de muntschat en de daarbij behorende historische context laten zien.
Ten eerste zal ik de samenstelling van de muntschat analyseren, inclusief twee mogelijke vervalsingen)(nummi subferrati) en zal ik vervolgens de selectie van munttypen laten zien die gedetecteerd zijn.
Verder zal de presentatie in gaan op de archeologische onderzoeken en het historisch landschap.
Het tweede deel van de presentatie zal dieper in gaan op de wederzijdse giftrituelen in de antieke wereld en de theoretische en praktische problemen die daarbij horen.
De votief-schat van de Aa zal tenslotte vergeleken worden met vergelijkbare vondsten in Nederland en elders in West-Europa, ten einde een beter begrip te krijgen over het verschijnsel votief-schat.

Liesbeth Claes is verbonden aan de Universiteit van Leiden

Ik verwijs hierbij naar de volgende artikelen die hieraan gerelateerd zijn in ‘Rondom de Plaets’:

. Gebroeders Van Schaijk vinden een Romeinse muntschat in Berlicum (bewerking: Thieu Dollevoet), RdP nummer 3, 2029, p.88-92).

. Tessa de Groot en Jan Willem de Kort: Het raadsel van de Romeinse munten. RdP nummer 4, 2029, p. 99-101.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *