Heemkundekring 'De Plaets', Berlicum-Middelrode

De werkgroepen

Activiteiten en werkgroepen

 

Redactie 'Rondom de Plaets'

De redactie verzorgt vier keer per jaar het periodiek: Schrijft teksten, zoekt daarbij passende foto's, neemt interviews af, corrigeert binnengekomen artikelen, verzorgt de lay-out en heeft contact met de drukker.

Leo van Beek, Els Danen, Thieu Dollevoet, Albert Pennings, Jan Suikers, Tonny van Zoggel. Redactiesecretariaat:e-mail: info@deplaets.nl


Werkgroep genealogie

De werkgroep genealogie houdt zich binnen de heemkundekring bezig met stamboomonderzoek (=genealogie) in de ruimste zin. Dit houdt in: burgerlijke stand nazoeken, stamreeksen maken, computergenealogie (het in de computer inbrengen van stamboomgegevens), napluizen van doop-, trouw- en overlijdensregisters. Nevenactiviteiten zijn o.a. bidprentjes, foto's, huizen met hun eigenaren en bewoners, enz.

Inlichtingen:Kerkwijk 90,
5258 KD Berlicum,
tel. 073-503 25 60
e-mail: info@deplaets.nl


Werkgroep foto's

Verzamelen, verwerken, beschrijven, administreren en dupliceren van de vele binnengekomen foto's.

Inlichtingen:
Tonny van Zoggel,
Dorpsveld 27,
5258 MB Berlicum,
073-503 12 58
e-mail: azoggel@home.nl
Er zijn ook foto's ter inzage op www.deplaets.fotobank-nb.nl

Foto's bestellen en computerbewerking:
Tonny van Zoggel
e-mail: azoggel@home.nl


 Werkgroep krantenknipsels

 Contact Willem Constant.


Werkgroep bidprentjes

Verzamelen en registreren van alle binnengekomen bidprentjes, rouwadvertenties en rouwbrieven.

Inlichtingen:
Hedwig Verhagen, e-mail: verhagen-arts@hetnet.nl
Theo Cooijmans:
Fort Alexanderstraat 26
5241 XG Rosmalen
073-521 69 55
e-mail: Cooijman@xs4all.nl


Werkgroep huizen met bewoners en eigenaren

Het uitzoeken en registreren van alle huizen die op het grondgebied van Berlicum, Middelrode en Kaathoven hebben gestaan en nog staan. Met inbegrip van alle bewoners en de eigenaren van die huizen.

Inlichtingen: e-mail: secretaris@deplaets.nl

Heemkunde voor de jeugd
De schooljeugd en andere jongeren en belangstellenden kunnen gebruik maken van het 'scholenproject'. Dit programma bestaat uit een tekstboek: 'Van Beerlinghem naar Berlicum', waarin in het kort de geschiedenis van Berlicum, Middelrode, Kaathoven en Belver staat, alsmede een begin voor stamboomonderzoek.
 Hierbij behoort een map met als inhoud:
- een werkmap voor leerlingen met te kopiëren bladen waarop vragen en opdrachten staan en vele foto's en situatiekaartjes,
- een handleiding voor de begeleidende leerkracht,
- een cd-rom met de opdrachten en foto's, waarmee de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen.

Inlichtingen: Albert Pennings,
Kerkwijk 90,
5258 KD Berlicum,
tel. 073-503 25 60,
e-mail: info@deplaets.nl


Archiefbeheer, lezingen, excursies

Het op orde houden van het archief en het mede organiseren van activiteiten.

Inlichtingen:
José Constant-Vermeulen
Klaverstraat 18
5236 XJ Empel
tel. 073-641 05 81
e-mail: wimenjose@ziggo.nl


Archeologie, bodemonderzoek

Het mede bewaken van 'oudheidkundige' overblijfselen.

Inlichtingen:
Hans van Nuenen, Kelwis 30,
5258 JH Berlicum tel. 073-503 27 07
e-mail: hvannuenen@onsbrabantnet.nl


Werkgroep 'Bezorgen'

Het bezorgen van de periodieken bij de abonnees, ieder kwartaal een belangrijk werk voor de vereniging.


Computerwerkgroep

Invoeren en bijhouden van alle bestanden die digitaal opgeslagen worden. Onderhoud apparatuur.

Contactpersoon:
Tonny van Zoggel,
Dorpsveld 27,
5258 MB Berlicum,
073-503 12 58
e-mail: azoggel@home.nl


Gegevensinvoer computer

Contactpersoon:
Tonny van Zoggel


Beheer gebouwen en inventarisatie

Contactpersoon:

voorzitter


Tentoonstellingen

Contactpersoon:
Theo Danen:
e-mail: theodanen@hotmail.com


Cartografie: landkaarten en plattegronden

   Inlichtingen: secretariaat.


 Bibliotheek

Contactpersoon:
José Constant

 

Verdere werkzaamheden

Verschillende werkgroepleden zijn bezig met allerhande werkzaamheden, soms alleen, soms met kleine of wisselende groepen.

Inlichtingen: secretariaat.

Hoogstraat met tramrails, veel huizen nog herkenbaar.