Heemkundekring 'De Plaets', Berlicum-Middelrode

De kring

Heemkundekring 'De Plaets', Berlicum-Middelrode

 

Opgericht 1 maart 1967.

 

Bestuur

Voorzitter: Theo Danen

Secretaris: Thieu Dollevoet

Penningmeester: Ad Beex

Bestuursleden:

Willemien Pijnenburg-van Gaalen
Leo van Beek

 

Secretariaat

Thieu Dollevoet

Clarissenhoeve 52

5258 TN Berlicum

073-503 8368

e-mail: secretaris@deplaets.nl

 

Penningmeester en ledenadministratie

Ad Beex

Bank: NL46 RABO 01069 02 733

t.n.v. Heemkundekring De Plaets, Berlicum

 

Den Durpsherd

De archief- en werkruimte is in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum. De mogelijkheden voor vrije inloop voor alle heemkundige informatie, zijn: op dinsdagochtend van 9.00 uur - 12.00 uur en ook eventueel op andere dagen of avonden en andere tijden, alleen op afspraak, dit laatste vooral voor genealogie, maar ook bidprentjes, knipsels, foto's en andere informatie.

In juli en augustus vanwege vakantie gesloten en ook op carnavalsdinsdag.

 

Belangstelling, de kring steunen en abonnee worden?

Belangstellenden mogen vrijblijvend op de inloopochtenden op dinsdag een kijkje komen nemen, de sfeer proeven en uitzoeken waar de belangstelling naar uit gaat. Actieve medewerkers zijn altijd welkom, men kan werkzaamheden verrichten op velerlei gebied.

Kosten:

Berlicum en Middelrode: € 18,00

postabonnement: € 28,00
buitenland: €33,00

zonder automatisch incasso € 2,50 extra.
losse nummers; €5,00

Alles inclusief vier keer per jaar het periodiek 'Rondom de Plaets'.

Opgeven bij de secretaris

Rabobank NL 46 RABO 1069 02 733

Aanmeldingen, informatie ook per e-mail: secretaris@deplaets.nl of info@deplaets.nl


Kasteel de Wamberg al eeuwenlang mooi gelegen.

De kring

Archief

Het archief en de werkruimte bevinden zich in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum. In het archief kan men onder meer aantreffen:

 

- Op het ogenblik zijn er bijna 6000 bidprentjes ingevoerd, waarvan 610 met een foto. 680 stuks rouwbrieven en 370 rouwadvertenties van Berlicum, Middelrode en Kaathoven, in meer dan 30 prachtige mappen met alfabetische computerlijsten.

- Meer dan 22.000 foto's, gerangschikt op onderwerp, voor zover bekend beschreven en gedateerd.

- Vele knipsels over Berlicum en Middelrode. Bijna alle oude jaargangen van 'Rondom de Toren' en 'De Brug'.

- Kopieën van oude doop-, trouw- en begraafregisters en vele fiches. Alfabetische lijsten van doop- en overlijdensberichten, onder meer ca 11.000 personen geboren in Berlicum, ca 1100 huwelijken in Berlicum en ca 8500 overledenen vanaf 1811.

- De collectie 'Immens' met duizenden gezinsstaten voor genealogisch onderzoek.

- Een complete opsomming van alle huizen en bewoners van Berlicum en Middelrode van 1820-1949. Alle huizen en hun eigenaren van Berlicum, Middelrode en Kaathoven van 1369-1900 (op dit moment in bewerking).

- Alle Berlicumse gezinnen tussen ca. 1600 en 1811 op kaartjes.

- Een uitgebreid boekenbezit vol met gegevens van de geschiedenis van Berlicum en Middelrode, maar ook van Noord-Brabant.

 

Algemeen, doelstelling en statuten

De heemkundekring heeft statuten, die op 4 november 1985, voor notaris J. Wedemeijer te Berlicum zijn verleden. De kring is onder nummer 40 21 83 88 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch en is aangesloten bij de Stichting Brabants Heem, het overkoepelend orgaan van de Brabantse heemkundekringen.

 

Doelstellingen

- Het in brede kring belangstelling wekken voor en het bevorderen van kennis over heemkunde in het algemeen en die van Berlicum, Middelrode en Kaathoven in het bijzonder.

- Het onderzoeken en het bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder andere: de geschiedenis, het dialect, het landschap, de bodem en de ruimtelijke ordening.

- Het opkomen voor, heemkundig gezien, belangrijke zaken van vermelde dorpskernen.

- Het publiceren van de resultaten van de heemkundige onderzoeken.

 

Activiteiten om deze doelstellingen te bereiken

- Het verzamelen van algemene geschiedkundige gegevens en documentenonderzoek in diverse archieven.

- Het uitgeven van boeken en het kwartaalblad 'Rondom de Plaets'. De teksten worden aangevuld met bijpassend illustratiemateriaal.

- Het verzamelen van alles wat betrekking heeft op de genoemde dorpskernen: o.a. foto's, dia's, (video) films en bidprentjes, oude dorps- en kadasterkaarten, krantenknipsels, artikelen uit dag- en weekbladen, verdere documentatie.

- Het adviseren bij en het verzamelen van stamboom- en andere familiegegevens.

- Het begeleiden van de studerende jeugd bij hun studie over de plaatselijke geschiedenis en heemkundige scripties.

- Het verzamelen en reproduceren van foto's om ze bij de kringverzameling te voegen.

- Het beschrijven van de verzamelde foto's.

- Het organiseren van lezingen en het tonen van dia's en films.

- Het verrichten van opgravingen en bodem- en gebouwenonderzoek.

- Het opbouwen van een documentatiecentrum in de breedste zin.

- Het invoeren van de vele heemkundige gegevens in de computer, noodzakelijk om de beschikbare gegevens gemakkelijk en snel te kunnen opzoeken.

- Het vastleggen van gebiedsnamen.

- Het vastleggen van alle gebouwen uit het verleden met hun bewoners en eigenaren vanaf het jaar 1369.

- Het uitzetten en uitgeven van fiets- en wandelroutes en het houden van rondleidingen langs dorpsmonumenten met de uitleg daarover.