Heemkundekring 'De Plaets', Berlicum-Middelrode

Agenda

Heemkundekring De Plaets, Berlicum/Middelrode 50 jaar

Voordat in 1967 heemkundekring De Plaets werd opgericht, waren er al verschillende dorpsgenoten die zich met vormen van heemkunde bezighielden. In 1967 richtten Jos van Lith, hoofd van de Milrooijse jongensschool, Maria Schel-van Pinxteren, Sabine van Pinxteren, Jan Steenbergen, Jos Douwes en Wim van der Heijden een heemkundekring op. De grote voortrekker van de kring was Wim van der Heijden, ondersteund door zijn vrouw Annie. Hij was 38 jaar voorzitter en heeft enorm veel werk verzet. Hij was erg actief in de archieven, heeft twee dikke handboeken over de historie van Berlicum gepubliceerd (Berlicum, Zwerftocht door het verleden I en II). Beide boeken, gepubliceerd in 1982 en 1984, worden nog steeds gevraagd. .

Op 1 januari 1982, ruim 15 jaar na de oprichting van de heemkundekring, werd door de leden het besluit genomen om de vereniging een naam te geven. Eenstemmig werd gekozen voor de naam ‘De Plaets’, de oudste kern van het dorp. Het huidige periodiek heeft de naam ‘Rondom de Plaets’, gestart in 1989. Al direct na de start van ´Rondom de Plaets´ werden veel positieve reacties ontvangen. Dit periodiek, dat sindsdien ononderbroken verschijnt en hoog gewaardeerd wordt door de abonnees, vormde in 1996 helaas ook de aanleiding voor een pijnlijke breuk binnen het bestuur. Dat leidde tot het oprichten van de Historische Vereniging Berlicum Middelrode. Er is op uitvoerend niveau afstemming tussen beide verenigingen . Dat geldt ook binnen het overleg van de vijf heemkundekringen in de gemeente Sint-Michielsgestel.

In de archieven in Den Durpsherd ligt een grote hoeveelheid archiefmateriaal in de vorm van foto’s, bidprentjes, kaarten, (gebruik)voorwerpen en boeken (waaronder genealogieën) opgeslagen. Elke dinsdagochtend werkt een aantal leden aan het toegankelijk maken en houden van het materiaal. Er zijn nu zoveel materialen, stukken, foto’s, kaarten, knipsels, archeologische stukken, boeken en tijdschriften dat de tijd is aangebroken om tot digitalisering over te gaan.

De heemkundekring is ook actief in het begeleiden van projecten die de provinciale en lokale overheid in gang zetten. Bij sloop en renovatie van gebouwen (bijvoorbeeld Achterweg) houden deskundige leden een oogje in het zeil. In het kader van het Dynamisch Beekdal zijn we als heemkundekring intensief betrokken. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot bijzondere archeologische vondsten aan de Runweg (vaste bewoning) en de Hasseltsedijk (‘Groen Huuske; Kasteel ter Aa I en II). Via publicaties, de website www.deplaets.nl, de plaatselijke pers (De Brug), lezingen (voorjaar, najaar), op Open Monumentendag en door deelname aan werkgroepen en comités wordt zichtbaar gemaakt waar de heemkundekring voor staat. Ook wordt getracht de jeugd te interesseren voor de lokale historie door middel van voorlichtende activiteiten en (les)projecten.


Vaste activiteiten, wekelijks

Elke dinsdagochtend wordt er in de archief- en werkruimte van 'Den Durpsherd' , Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum, door een groot aantal kringleden gewerkt aan de verzamelingen van de kring. Vooral de werkgroepen foto's, bidprentjes, krantenknipsels, stambomen zijn dan actief. Deze bijeenkomsten zijn van 9.00 tot 12.00 uur. Iedereen mag vrij binnenlopen om gegevens in te zien uit het omvangrijke kringarchief of hulp en informatie vragen voor heemkundige vraagstukken. In juli en augustus wegens de vakantie en op carnavalsdinsdag is het archief gesloten. Openstelling op aanvraag

Als het geregeld kan worden op andere dagen of avonden, kan op aanvraag en naar behoefte gebruik gemaakt worden van het rijke heemkundig archief. Opzoeken van gegevens en werken aan stamboom is dan mogelijk, eventueel met begeleiding. Alsook foto's, bidprentjes, krantenknipsels en verdere archiefstukken kunnen ingezien worden. Belangstellenden dienen zich van te voren aan te melden. We kunnen dan voor de juiste stukken zorgen en de juiste mensen voor hulp kunnen dan aanwezig zijn.


Vergaderingen

Tweede Pinksterdag:
Kastelendag op Seldensate


Maandag 16 mei a.s., op Tweede Pinksterdag werd weer de Kastelendag georganiseerd. Met veel succes en enthousiasme heeft heemkundekring ‘De Plaets’ al jaren de organisatie voor Berlicum en Middelrode op zich genomen. Deze zal plaats vinden op het landgoed Seldensate in Middelrode, waar het poortgebouw met duiventoren, de kasteelruïne, de ijskelder en het mooie landgoed te bezichtigen zullen zijn. Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de overblijfselen van het eeuwenoude landgoed, haar geschiedenis en de bewoners. De glorietijd en de neergang worden duidelijk in beeld gebracht.


Rondleidingen en koffie

Kringleden van heemkunde ‘De Plaets’ hopen u op Tweede Pinksterdag te mogen verwelkomen op de historische buitenplaats Seldensate. De kringleden geven dan doorlopend uitleg over de geschiedenis van het kasteel Seldensate, de bijgebouwen en haar bewoners. In deze sfeervolle omgeving staan die dag gezellige zitjes en tegen een kleine vergoeding is er dan koffie, thee en frisdrank te verkrijgen.


Natuurrondleiding

Door een ervaren gids van natuurgroep Gestel konden liefhebbers rondgeleid worden over het landgoed en zullen velerlei aspecten van de boeiende flora en fauna onder de aandacht gebracht worden. Het is zeker de moeite waard dit alles met een gids te bekijken en uitleg te krijgen. Voor natuurliefhebbers een prachtige kans eens met andere ogen naar de boeiende en afwisselende natuur te kijken.


Boeken en tijdschriften

Er is een kraam waar boeken te koop zijn die door de heemkundekring zijn uitgegeven, waaronder het boek ‘De Wederopbouw; Berlicum – Middelrode; 1945 – 1956’. In dit boek over de wederopbouw staan 416 foto's van de 224 verwoeste of afgebrande panden en hun bewoners in Berlicum en Middelrode. Het boek over de meer dan 250 Berlicumse religieuzen ‘Het was mijn Roeping’ is nog verkrijgbaar, met nog vele andere. Waaronder de nieuwste uitgave: ‘De canon van Berlicum en Middelrode’, waarin met 50 korte verhalen een overzicht wordt gegeven van een aantal gebeurtenissen uit de geschiedenis van het dorp. Ook van het kwartaaltijdschrift zullen exemplaren aanwezig zijn. Natuurlijk kan men alle gewenste inlichtingen verkrijgen over heemkundekring ‘De Plaets’, die zich al bijna 50 jaar volledig inzet met het bestuderen en vastleggen van de historie van Berlicum en Middelrode in al zijn facetten. Iedereen van harte welkom.


Algemene gegevens

Locatie: Berlicum: landgoed en ruïne Seldensate, Laan van Seldensate, Middelrode.

Open: Maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, van 12.00 tot 17.00 uur.

Entree: Gratis.

Programma: Een kraam waar informatie en boeken te verkrijgen zijn evenals koffie, thee en frisdranken met zitjes. Doorlopende rondleidingen door heemkundeleden over de cultuurhistorie van het landgoed en door een natuurgids over de rijke natuur van het oude landgoed.

Organisatie: Heemkundekring ’De Plaets’ te Berlicum-Middelrode.De meanderende Aa

Wat kun je zien, als je kijkt!?

Lezing op donderdag 22 oktober om 2000 uur in Den Durpsherd.

Op donderdag 22 oktober 2015 om 20.00 uur organiseerde de heemkundekring een lezing in Den Durpsherd. In het hele buitengebied van Berlicum en Middelrode is de laatste tientallen jaren heel veel veranderd. Eerst sloeg de oorlog toe en daarna de ruilverkaveling. Er kwam heel veel beeldmateriaal naar voren over al die veranderingen. Men kon veranderingen zien aan boerderijen, schuren en andere gebouwtjes in het buitengebied. Soms stond er nog een gedeelte, soms is het deels verbouwd, soms is het verdwenen en soms heeft er nieuwbouw plaatsgevonden. Leden van de heemkundekring hebben de afgelopen jaren heel veel op fotomateriaal vastgelegd. Er is een selectie gemaakt uit de vele foto's en alle wetenswaardigheden zijn opgetekend. Men kon de lokatie zien en alle bijzondere aspecten komen aan bod. Meestal kon je de veranderingen zelfs van af de weg niet zien, omdat die achter bebouwing of begroeiing verborgen is. Vandaar ook de titel: 'Je moet wel goed kijken om dit allemaal te kunnen zien'. Het is dus een andere en nieuwere manier van kijken. Er ging echt een bijna verborgen en nieuwe wereld open. Het was een boeiende avond.
De Sint-Petruskerk van voor de verwoesting tijdens de bevrijding

De ruïne van kasteel en poortgebouw Seldensate

Op de hier geplaatste recente foto ziet u op de achtergrond, rechts van enkele zeer oude bomen, de restanten van het poortgebouw met duiventoren van de Historische Buitenplaats Seldensate. Heemkundekring 'De Plaets' heeft reeds tientallen jaren een bijzondere band met het kasteel Seldensate. In een krantenartikel uit 1970 kan men lezen: 'Seldensate is nog nauwelijks zichtbaar en ligt geheel verscholen achter een woekering van bomen, struiken en onkruid. De bodem onder de zware bomen is een wildernis van gras en mos. De daken van het poortgebouw zijn lek en gedeeltelijk ingevallen, het hout verrot. In de bouwvallen van het kasteel schieten bomen, struikgewassen en onkruid weelderig op'. Nadat de gemeente, na aankoop in 1973, de toegangslaan en een wandelpad door het landgoed heeft vrij gemaakt, nemen leden van heemkundekring 'De Plaets', na overleg met de gemeente, het initiatief om het poortgebouw, koetshuis en stalling met omgeving te onderzoeken, toegangbaar te maken en daarna geheel van puin en afval te zuiveren. Kringleden en een aantal vrijwilligers werken in de zomer van 1975 gedurende tien zaterdagen aan het puinruimen en de resten blootleggen. Hierdoor komt er weer zicht op wat er verdwenen en wat nog intact is. In de zomer van 1976 wordt het met bomen, struiken en onkruid overwoekerde gebied van het voormalige kasteel, met de belangeloze medewerking van het grondverzetbedrijf Jos van der Cammen, onderhanden genomen. Hierdoor krijgt men inzicht op de restanten van het kort voor 1960 gesloopte kasteel, de gedeeltelijk gedempte gracht en de vroegere toegangsbrug. Enkele jaren later laat de gemeente de blootgelegde muren afdekken en het poortgebouw met duiventoren gedeeltelijk restaureren. Met de zware storm afgelopen jaar waaiden tientallen zware bomen om. Hierdoor ziet men nabij de entree van het landgoed een aantal open plekken. Inmiddels is door de huidige eigenaar, de gemeente Sint-Michielgestel, alles opgeruimd en weer aangepoot. De achter op het landgoed gelegen oude appelboomgaard is geheel gerenoveerd, met instandhouding van de nog levenskrachtige ruim 100 jaar oude appelbomen. Voor natuurliefhebbers het bezichtigen waard!


Seldensate in de glorietijd, begin twintigste eeuw